درگاه واریزهای متفرقه

باسمه تعالی
لطفاً برای پرداخت‌های مورد نظر خود، از لینک‌های زیر استفاده کنید

.

کمک به نشر نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان
.

کمک به نشر قرآن به رسم الخط حاج فردوسی

.

هدایا و نذورات برای رهبر معنوی

 
 
 
  مشترک شوید  
اشتراک برای: