۱۶ بهمن

جایگاه سخنان بزرگان جهان در منهاج فردوسیان!

سؤال: سخنانی که از بزرگان جهان باقی مانده،‌ چه جایگاهی در منهاج فردوسیان دارد؟ جواب: این سخنان از سه حالت بیرون نیست: ۱) مربوط به دیدگاه است (یعنی از اعتقادات می‌باشد) و ارزش نظری دارد؛ این مطالب نیز از سه حالت بیرون نیست: أ‌) در منهاج فردوسیان، قاعده داریم و آن سخنان و اعتقادات،‌ موافق با قاعده‌ی منهاج فردوسیان است (در این صورت نیازی به تکرار نیست و همان قاعده‌ی منهاج فردوسیان کفایت می‌کند) مثال: «مرگ، پایان زندگی نیست». (که مطابق با قاعده‌ی ۳۰ منهاج فردوسیان است) ب‌) قاعده داریم و آن عقیده، مخالف با قاعده‌ی منهاج فردوسیان است (در این صورت،‌ اصل با قواعد …

ادامه مطلب
fa فارسی
X