فروشگاه محصولات تربیتی حاج فردوسی

به فروشگاه محصولات تربیتی حاج فردوسی خوش آمدید.
برای خرید از این فروشگاه، نیاز به رمز دوم کارت بانکی‌تان دارید.

*******

نام کتاب: آشنایی با منهاج فردوسیان
کاربرد: این کتاب برای آنان که می‌خواهند به درستی با نظام تربیتی منهاج فردوسیان آشنا شوند، مفید است.
(توضیحات بیشتر)
قیمت: ۲۱ هزار تومان

خرید از گزینه‌ی زیر، به منزله‌ی قبول شرعی شرط ضمن عقد خرید است. .

*******

نام کتاب: مجموعه‌ی قواعد نظری منهاج فردوسیان
کاربرد: این کتاب برای آنان که می‌خواهند دیدگاه‌هایشان را اصلاح کنند، مفید است.
(توضیحات بیشتر)
قیمت: ۲۸ هزار تومان

خرید از گزینه‌ی زیر، به منزله‌ی قبول شرعی شرط ضمن عقد خرید است. .

*******

نام کتاب: مجموعه‌ی قوانین عملی منهاج فردوسیان
کاربرد: این کتاب برای آنان که می‌خواهند اعمالشان را اصلاح کنند، مفید است.
(توضیحات بیشتر)
قیمت: ۲۳ هزار تومان

خرید از گزینه‌ی زیر، به منزله‌ی قبول شرعی شرط ضمن عقد خرید است. .

*******

نام کتاب: رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان
کاربرد: این کتاب برای آنان که می‌خواهند برای همیشه تقلید از مجتهد خاص را کنار بگذارند و به احتیاط عمل کنند، مفید است.
(توضیحات بیشتر)
قیمت: ۲۰ هزار تومان

خرید از گزینه‌ی زیر، به منزله‌ی قبول شرعی شرط ضمن عقد خرید است. .

*******

نام کتاب: بهشت و جهنم در منهاج فردوسیان
کاربرد: این کتاب برای آنان که می خواهند انگیزه و اشتیاقشان در رسیدن به درجات عالیه‌ی کمال و سعادت را بیشتر کنند، مفید است.
(توضیحات بیشتر)
قیمت: ۱۴ هزار تومان

خرید از گزینه‌ی زیر، به منزله‌ی قبول شرعی شرط ضمن عقد خرید است. .

*******

نام کتاب: اصول استجماع منهاج فردوسیان
کاربرد: این کتاب برای آنان که بخواهند با اصولی که برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان بر آن بنا نهاده شده، آشنا گردند، مفید است.
(توضیحات بیشتر)
قیمت: ۱۴ هزار تومان

خرید از گزینه‌ی زیر، به منزله‌ی قبول شرعی شرط ضمن عقد خرید است. .

*******

نام کتاب: اصول احتیاط منهاج فردوسیان
کاربرد: این کتاب، برای کسانی که می‌خواهند با فرایند فراهم آمدن رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان آشنا شوند، مفید است.
(توضیحات بیشتر)
قیمت: ۳۶۰۰ تومان

خرید از گزینه‌ی زیر، به منزله‌ی قبول شرعی شرط ضمن عقد خرید است. .

*******

نام کتاب: مفاهیم راهبردی در منهاج فردوسیان
کاربرد: این کتاب برای آنان که می‌خواهند مفاهیم راهبردی را به معنی درست آن دریابند، مفید است.
(توضیحات بیشتر)
قیمت: ۱۱ هزار تومان

خرید از گزینه‌ی زیر، به منزله‌ی قبول شرعی شرط ضمن عقد خرید است. .

*******

نام کتاب: اصول کتابت قرآن به رسم الحاج
کاربرد: این کتاب برای آنان که بخواهند با اصولی که رسم الخط حاج فردوسی بر آن استوار شده، آشنا گردند، مفید است.
(توضیحات بیشتر)
قیمت: ۴۲۰۰ تومان

خرید از گزینه‌ی زیر، به منزله‌ی قبول شرعی شرط ضمن عقد خرید است. .

*******

نام کتاب: فرقه‌ی منهاج فردوسیان
کاربرد: این کتاب برای آنان که می‌پندارند نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان «فرقه» است، مفید است.
(توضیحات بیشتر)
قیمت: ۱۰ هزار تومان

خرید از گزینه‌ی زیر، به منزله‌ی قبول شرعی شرط ضمن عقد خرید است. .

*******

نام کتاب: مکاتباتی بر مبنای منهاج فردوسیان (جلد اول)
کاربرد: این کتاب برای آنان که می‌خواهند از محتوای نامه‌های اصحاب منهاج فردوسیان و جواب‌های حاج فردوسی آگاه شوند، مفید است.
(توضیحات بیشتر)
قیمت: ۱۷۵۰۰ تومان

خرید از گزینه‌ی زیر، به منزله‌ی قبول شرعی شرط ضمن عقد خرید است. .

*******

نام کتاب: موسیقی در منهاج فردوسیان
کاربرد: این کتاب برای آنان که می‌خواهند با جایگاه موسیقی در منهاج فردوسیان آشنا شوند، مفید است.
(توضیحات بیشتر)
قیمت: ۲۷۰۰ تومان

خرید از گزینه‌ی زیر، به منزله‌ی قبول شرعی شرط ضمن عقد خرید است. .

*******

اسم الکتاب: الجنه و النار فی المنهاج الفردوسیّین
الفائده: هاذا الکتاب یفید للذین یریدون الازدیاد فی الاشتیاق و الاراده لاجل الارتقاء علی الدرجات الرفیعه و النیل الی الکمال الواقعی و السعاده الابدیّه.
(مزید التوضیح)
السعر: ۶۰۰۰ توماناً

خرید از گزینه‌ی زیر، به منزله‌ی قبول شرعی شرط ضمن عقد خرید است. .

*******

نام کتاب: القرآن العزیز
کاربرد: این چیدمان از قرآن برای …
(توضیحات بیشتر)
قیمت: ؟؟؟ تومان

*******

نام کتاب: القرآن المبین
کاربرد: این چیدمان از قرآن برای …
(توضیحات بیشتر)
قیمت: ؟؟؟ تومان

*******

نام کتاب: القرآن العظیم
کاربرد: این چیدمان از قرآن برای …
(توضیحات بیشتر)
قیمت: ؟؟؟ تومان

*******

نام کتاب: القرآن الحکیم
کاربرد: این چیدمان از قرآن برای …
(توضیحات بیشتر)
قیمت: ؟؟؟ تومان

*******

دریافت رایگان فهرست تمام کتاب‌ها

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.