زندگی‌نامه‌ی حاج فردوسی

زندگی‌نامه‌ی مختصر حاج فردوسی
مؤلف نظام جامع تربیتی «منهاج فردوسیان»
و رهبر معنوی مشتاقان کمال واقعی و سعادت ابدی

در زوال روز «عرفه»،‌ کودکی قدم به عرصه‌ی خاک نهاد که چهل سال بعد، «عرفان» را متحوّل کرد و تکامل بخشید؛ ایشان بعدها به «حاج فردوسی» شهرت یافتند.
ایشان سال‌ها در جستجوی راهی برای رسیدن به کمال و سعادت بودند؛ با بزرگان و صاحب‌نامان عرفان و سیر و سلوک، مجالست‌ها کردند و آثار بسیاری در این باره مطالعه نمودند؛ ولی به نتیجه‌ای نرسیدند. اما ثمره‌ی این جستجوها،‌ آشنا شدن با کمبودها و بیش‌بودهای برنامه‌های مختلف تربیتی و طریقه‌های مختلف عرفانی بود.
ایشان سپس به جریان اصیل حوزه‌های علمیه‌ی شیعه پیوسته و عمل به واضحات و مسلمات احکام عملی اسلام، در سایه‌ی اعتقاد به مسلّمات و محکمات عقاید امامیه را راهی مطمئن برای رسیدن به تکامل دنیوی و اخروی یافتند.
ایشان اعتقاد به واضحات و مسلمات اعتقادی و عمل به واضحات و مسلمات احکام عملی را روش تربیتی خود برگزیدند و تلاش نمودند با سامان دادن به واضحات اعتقادی تشیع دوازده‌امامی و واضحات فقهی آن، نظامی جامع و برنامه‌ای مدوّن و قابل درک برای جویندگان کمال و سعادت ارائه نمایند.

ایشان نظام جامع تربیتی خود را «منهاج فردوسیان» نامیدند.
معظمٌ له تا کنون، چند کتاب در تبیین این نظام جامع تربیتی ـ همراه با پرداختن به جزئیات آن ـ تألیف کرده‌اند که برخی از آنان منتشر شده است. این کتاب‌ها به ترتیب الفبا، عبارتند از:
۱ ـ آشنایی با منهاج فردوسیان؛ (منتشر شده)
۲ ـ استاد کامل در منهاج فردوسیان؛ (منتشر نشده)
۳ ـ استفساراتی از قواعد و قوانین منهاج فردوسیان؛ (منتشر نشده)
۴ ـ استنهاجاتی بر مبنای منهاج فردوسیان؛ (منتشر نشده)
۵ ـ اصول احتیاط منهاج فردوسیان؛ (منتشر شده)
۶ ـ اصول استجماع منهاج فردوسیان؛ (منتشر شده)
۷ ـ اصول کتابت قرآن؛ (منتشر شده)
۸ ـ اصول تبلیغ منهاج فردوسیان؛ (منتشر نشده)
۹ ـ الجنه و النار؛ (منتشر شده)
۱۰ ـ بهشت و جهنم در منهاج فردوسیان؛ (منتشر شده)
۱۱ ـ پیام‌هایی بر مبنای منهاج فردوسیان؛ (منتشر نشده)
۱۲ ـ حجامت در منهاج فردوسیان؛ (منتشر نشده)
۱۳ ـ رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان؛ (منتشر شده)
۱۴ ـ رهبری معنوی؛ (منتشر نشده)
۱۵ ـ زن در منهاج فردوسیان؛ (منتشر نشده)
۱۶ ـ سیاست در منهاج فردوسیان؛ (منتشر نشده)
۱۷ ـ شرح کلمات قصار بر مبنای منهاج فردوسیان؛ (منتشر نشده)
۱۸ ـ شرعه‌ی شادان؛ (منتشر نشده)
۱۹ ـ صدها بهانه برای گریستن؛ (منتشر نشده)
۲۰ ـ صوفیه در منهاج فردوسیان؛ (منتشر نشده)
۲۱ ـ عمل در منهاج فردوسیان؛ (منتشر نشده)
۲۲ ـ فرار مظلومانه؛ (منتشر نشده)
۲۳ ـ فرقه چیست؟؛ (منتشر شده)
۲۴ ـ فرقه‌ی منهاج فردوسیان؛ (منتشر شده)
۲۵ ـ مجموعه‌ی قوانین عملی منهاج فردوسیان؛ (منتشر شده)
۲۶ ـ مجموعه‌ی قواعد نظری منهاج فردوسیان؛ (منتشر شده)
۲۷ ـ مفاهیم راهبردی در منهاج فردوسیان؛ (منتشر شده)
۲۸ ـ مکاتباتی بر مبنای منهاج فردوسیان؛ (دو جلدش منتشر شده)
۲۹ ـ منابع منهاج فردوسیان؛ (منتشر شده)
۳۰ ـ مواعظ استادان منهاج فردوسیان؛ (منتشر نشده)
۳۱ ـ موسیقی در منهاج فردوسیان؛ (منتشر شده)
۳۲ ـ نقدهایی بر مبنای منهاج فردوسیان؛ (منتشر نشده)
۳۳ ـ نقدهایی بر منهاج فردوسیان؛ (منتشر نشده)
ایشان را کلمات قصاری است که تماماً مربوط به مباحث تربیتی «منهاج فردوسیان» است. از آثار ایشان، دوبیتی مشهوری است که در آن، با صراحت، آمدن «منهاج فردوسیان» را پایان عصر درخشندگی «عرفان» و «تصوف» بیان کرده و می‌فرمایند:

بر گوش جان نوای خوش «حاج» می‌رسد
گویـــا ردای اطلــــس و دیــــباج می‌رســــد
«عرفان» تمام گشت و «تصوّف» به سر رسید
اینــک لــوای «حضرت منهاج» می‌رســـد

معظمٌ له پس از این که بیش از دو دهه در جوار کریمه‌ی اهل بیت حضرت معصومه (سلام الله علیها)، در قم مقدسه ساکن بودند، به سایه‌سار امام رئوف، حضرت علی بن موسی الرضا (علیه آلاف التحیّه و الثناء) هجرت کرده و اکنون، در این آستان باعظمت، مشغول تربیت جان‌های آماده هستند.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.