پایگاه اختصاصی ثبت التماس دعا

بسم الله الرحمان الرحیم

گسترش روزافزون درخواست‌ها برای ثبت التماس دعا از حاج فردوسی (حفظه الله) بار ترافیک سنگینی بر پایگاه اصلی معظمٌ له وارد می‌آورد. به منظور برداشتن این بار ترافیکی، اقدام به راه‌اندازی پایگاه جداگانه‌ای برای این کار کردیم. لطفاً از این به بعد، برای ثبت التماس دعا از حاج فردوسی (حفظه الله)، به صورت مستقیم از نشانی زیر استفاده کنید:

Hajferdowsi.ir

 

و من الله التوفیق
مدیریت پایگاه رسمی حاج فردوسی

دیدگاه شما

fa فارسی
X