۵ اسفند

مکاتباتی بر مبنای منهاج فردوسیان

این کتاب برای آنان که می‌خواهند از محتوای نامه‌های اصحاب منهاج فردوسیان و جواب‌های حاج فردوسی آگاه شوند، مفید است.
مقدمه:
گاهی وقت‌ها در خلال سؤال و جواب‌ها و نامه‌های رسیده، مطالبی مطرح می‌شد که در آثار رسمی نیامده بود ولی می‌توانست راهگشای عده‌ای از منهاجیون و منهاجیات باشد. لذا بر آن شدم که نامه‌های رسیده را بعد از حذف مشخصات و خصوصیات فرستنده، در اختیار عموم قرار دهم. امیدوارم این سعی مختصر، مورد قبول حق تعالی قرار بگیرد. در این جلد، سیصد نامه به همراه پاسخش آمده است.

قیمت: ۱۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”25″]

*****

برای بازدید از «فروشگاه آثار تربیتی حاج فردوسی» کلیک کنید

*****

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه: ۱۷
نامه‌ی ۱: پیشنهاد جهت اثبات حقانیت منهاج ۱۹
نامه‌ی ۲: چند توصیه ۲۱
نامه‌ی ۳: راه حل خلاصی از بند شهوت و هوای نفس ۲۸
نامه‌ی ۴: پرداخت وجوه مالی برای راهنمایی ۳۰
نامه‌ی ۵: جلسات، ملاقات و آثار منهاج فردوسیان ۳۲
نامه‌ی ۶: نصیحت ۳۳
نامه‌ی ۷: تقاضای نسخه‌ی پی‌دی‌اف ۳۴
نامه‌ی ۸: راهکاری برای غلبه بر ترس و اضطراب ۳۶
نامه‌ی ۹: راه‌های رسیدن به آرامش ۳۸
نامه‌ی ۱۰: قانون‌های ستاره‌دار ۴۰
نامه‌ی ۱۱: تقاضای راهنمایی برای گرفتاری‌های مالی ۴۲
نامه‌ی ۱۲: استدراج ۴۴
نامه‌ی ۱۳: تقاضای نسخه‌ای از کتاب منهاج ۴۹
نامه‌ی ۱۴: تقاضای مطالب داغ در وب‌سایت ۵۱
نامه‌ی ۱۵: تسخیر همزاد ۵۳
نامه‌ی ۱۶: اظهار نظر یک رفیق منهاجی ۵۵
نامه‌ی ۱۷: بازگو کردن حکایت جهادگران جهاد اکبر ۵۷
نامه‌ی ۱۸: تقاضای سابقه‌ی تحصیلات و ارائه‌ی‌ تأییدیه از علما ۶۰
نامه‌ی ۱۹: گله از درس‌های اخلاق ۶۴
نامه‌ی ۲۰: نامه‌ی یک دختر تهرانی ۶۷
نامه‌ی ۲۱: درباره‌ی تأیید کنندگان منهاج ۶۸
نامه‌ی ۲۲: تقاضای آشنایی بیشتر ۶۹
نامه‌ی ۲۳: آغاز آشنایی ۷۱
نامه‌ی ۲۴: مختلف ۷۳
نامه‌ی ۲۵: سوء ظن ۷۸
نامه‌ی ۲۶: مراحل استفاده از منهاج فردوسیان ۸۲
نامه‌ی ۲۷: ضرورت استاد ۸۴
نامه‌ی ۲۸: توهین ۸۶
نامه‌ی ۲۹: برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان ۸۷
نامه‌ی ۳۰: دعوت به خود ۹۱
نامه‌ی ۳۱: توهین ۹۳
نامه‌ی ۳۲: توهین ۹۴
نامه‌ی ۳۳: دعوت به خود ۹۷
نامه‌ی ۳۴: اجازه‌ی فعالیت ۹۹
نامه‌ی ۳۵: مجوز فعالیت، پیشنهاد تلویزیون و توهین ۱۰۰
نامه‌ی ۳۶: سؤالات علمی ۱۰۴
نامه‌ی ۳۷: راه کمال و سعادت ۱۰۶
نامه‌ی ۳۸: توهین و تمسخر ۱۰۷
نامه‌ی ۳۹: شکایت از سستی اعتقادی و تنبلی در عمل ۱۰۹
نامه‌ی ۴۰: جایگاه مرجع تقلید در منهاج ۱۱۲
نامه‌ی ۴۱: موسیقی ۱۱۴
نامه‌ی ۴۲: فراگیری فلسفه و کلام ۱۱۸
نامه‌ی ۴۳: تقاضای آشنایی با حاج فردوسی ۱۲۰
نامه‌ی ۴۴: موسیقی ۱۲۱
نامه‌ی ۴۵: حالت یقظه و نیاز به برنامه و استاد ۱۲۷
نامه‌ی ۴۶: تقاضای کرامات و مکاشفات ۱۳۰
نامه‌ی ۴۷: تفسیر قوانین و آداب کامل نماز ۱۳۴
نامه‌ی ۴۸: موسیقی ۱۳۶
نامه‌ی ۴۹: زکات علم ۱۴۰
نامه‌ی ۵۰: گله ۱۴۲
نامه‌ی ۵۱: استفسار از مرحوم قاضی و نخودکی (ره) ۱۴۳
نامه‌ی ۵۲: تمسخر ۱۵۱
نامه‌ی ۵۳: عذرخواهی ۱۵۴
نامه‌ی ۵۴: تقاضای آشنایی و ارتباط ۱۶۰
نامه‌ی ۵۵: تقاضای برنامه‌ای جدید ۱۶۲
نامه‌ی ۵۶: گله ۱۶۳
نامه‌ی ۵۷: تفسیر قوانین ۱۶۴
نامه‌ی ۵۸: تفسیر قوانین ۱۶۷
نامه‌ی ۵۹: تفسیر قوانین ۱۷۱
نامه‌ی ۶۰: راه‌های شناخت امام عصر در هنگام ظهور ۱۷۵
نامه‌ی ۶۱: سؤال درباره‌ی کتاب روح مجرد ۱۷۷
نامه‌ی ۶۲: مختلف، دفاع از عرفان ۱۷۹
نامه‌ی ۶۳: شعار و توهین ۱۸۵
نامه‌ی ۶۴: تقاضای شاگردی ۱۹۳
نامه‌ی ۶۵: جایگاه عقل ۱۹۴
نامه‌ی ۶۶: تقاضای راهنمایی ۱۹۸
نامه‌ی ۶۷: تقاضای دعا ۲۰۰
نامه‌ی ۶۸: اهانت ۲۰۲
نامه‌ی ۶۹: اعتراض به ازدواج موقت ۲۰۳
نامه‌ی ۷۰: گلایه ۲۰۶
نامه‌ی ۷۱: تعبیر رؤیا ۲۰۸
نامه‌ی ۷۲: مختلف ۲۱۰
نامه‌ی ۷۳: تعبیر یک رؤیا ۲۱۲
نامه‌ی ۷۴: موسیقی ۲۱۳
نامه‌ی ۷۵: درباره‌ی دعاها ۲۱۴
نامه‌ی ۷۶: دست‌بوسی ۲۱۶
نامه‌ی ۷۷: اثر سنگ‌های زینتی ۲۲۱
نامه‌ی ۷۸: مختلف و در دفاع از عرفان ۲۲۲
نامه‌ی ۷۹: عقد اخوت ۲۲۶
نامه‌ی ۸۰: ذکر ناد علی ۲۲۹
نامه‌ی ۸۱: جایگاه ادعیه ۲۳۱
نامه‌ی ۸۲: جوان گرفتار ۲۳۳
نامه‌ی ۸۳: لقاء الله ۲۳۵
نامه‌ی ۸۴: زنی که اسیر مرد هوس باز شده ۲۳۶
نامه‌ی ۸۵: حدیث برزخی ۲۳۸
نامه‌ی ۸۶: ازدواج موقت ۲۴۱
نامه‌ی ۸۷: مختلف ۲۴۲
نامه‌ی ۸۸: نقد صوفیه ۲۴۹
نامه‌ی ۸۹: اعتبارسنجی روایات ۲۵۱
نامه‌ی ۹۰: نیاز به جای نماز ۲۵۳
نامه‌ی ۹۱: راه تقویت اراده ۲۵۵
نامه‌ی ۹۲: تفسیر شعر ۲۵۷
نامه‌ی ۹۳: تهافت دو قانون ۲۵۸
نامه‌ی ۹۴: چند سؤال در مورد برخی قوانین ۲۵۹
نامه‌ی ۹۵: معضلی به نام احترام به پدر و مادر ۲۶۱
نامه‌ی ۹۶: درباره‌ی حضور قلب ۲۶۲
نامه‌ی ۹۷: سهو در نماز ۲۶۴
نامه‌ی ۹۸: سهو در نماز ۲۶۶
نامه‌ی ۹۹: مختلف ۲۶۷
نامه‌ی ۱۰۰: کسی که می‌خواهد طلبه شود ۲۷۵
نامه‌ی ۱۰۱: کسی که ما را قبول ندارد! ۲۷۷
نامه‌ی ۱۰۲: ازدواجیه‌ی امان الله ۲۸۱
نامه‌ی ۱۰۳: زندگی و مرگ قرآنی ۲۸۲
نامه‌ی ۱۰۴: صوفیه ۲۸۴
نامه‌ی ۱۰۵: توصیه به اصلاح خود قبل از ایراد گیری از بزرگان ۲۸۶
نامه‌ی ۱۰۶: درباره‌ی تعقیبات ۲۸۸
نامه‌ی ۱۰۷: تقاضای بیان مکاشفات و مشاهدات ۲۹۰
نامه‌ی ۱۰۸: درباره‌ی آقایان طاهرزاده و شیرازی ۲۹۳
نامه‌ی ۱۰۹: درباره‌ی قوانین عملی ۲۹۵
نامه‌ی ۱۱۰: شرح قواعد و قوانین منهاج ۳۰۳
نامه‌ی ۱۱۱: منظور از دانشمندان ۳۰۴
نامه‌ی ۱۱۲: اعتراض ۳۰۶
نامه‌ی ۱۱۳: رویارویی عرفا با علما ۳۰۸
نامه‌ی ۱۱۴: محبوب شدن در دل‌ها ۳۱۰
نامه‌ی ۱۱۵: تفسیر المیزان ۳۱۱
نامه‌ی ۱۱۶: اوقات نماز ۳۱۲
نامه‌ی ۱۱۷: وبلاگ طریق الی الله ۳۱۳
نامه‌ی ۱۱۸: پرسنده از حدیث بودن یک افسانه ۳۲۲
نامه‌ی ۱۱۹: دفاع از عرفا ۳۲۴
نامه‌ی ۱۲۰: علوم غریبه ۳۳۱
نامه‌ی ۱۲۱: مرحوم خیاط و بهلول ۳۴۳
نامه‌ی ۱۲۲: جایگاه زنان در بهشت ۳۴۵
نامه‌ی ۱۲۳: مختلف ۳۴۷
نامه‌ی ۱۲۴: توهین و توبیخ ۳۵۲
نامه‌ی ۱۲۵: انتساب رساله‌ی تحفه الملوک به سید بحر العلوم ۳۵۸
نامه‌ی ۱۲۶: پرسشی در مورد موسیقی ۳۶۶
نامه‌ی ۱۲۷: پرسشی در مورد جادو و موسیقی ۳۷۰
نامه‌ی ۱۲۸: پرسشی درباره‌ی مرحوم پهلوانی و شاگردانشان ۳۷۷
نامه‌ی ۱۲۹: تقاضای احساس خوب! ۳۸۰
نامه‌ی ۱۳۰: تدریس علوم غریبه ۳۸۴
نامه‌ی ۱۳۱: سلسله‌ی طریقی مرحوم پهلوانی ۳۸۵
نامه‌ی ۱۳۲: تذکری برای سؤالات بی‌ثمره‌ی عملی ۳۸۸
نامه‌ی ۱۳۳: درباره‌ی نوروز ۳۹۰
نامه‌ی ۱۳۴: سید هاشم حداد ۳۹۲
نامه‌ی ۱۳۵: تفسیر قانون‌ها ۳۹۸
نامه‌ی ۱۳۶: بهشتیان، ذکر یونسیه، فهم برتر ۴۰۲
نامه‌ی ۱۳۷: درباره‌ی نوروز ۴۰۶
نامه‌ی ۱۳۸: درباره‌ی شرف الشمس ۴۱۷
نامه‌ی ۱۳۹: بانوان، شوهرداری ۴۱۸
نامه‌ی ۱۴۰: شغل بانوان در بیرون از منزل ۴۲۰
نامه‌ی ۱۴۱: مناجات عبد الله انصاری ۴۲۴
نامه‌ی ۱۴۲: انگیزه‌ی عبادات ۴۲۷
نامه‌ی ۱۴۳: اجازه‌ی دستگیری ۴۳۰
نامه‌ی ۱۴۴: کیفیت برخورد با افراد کوتاه فکر ۴۳۴
نامه‌ی ۱۴۵: انکار مقامات بزرگان ۴۳۹
نامه‌ی ۱۴۶: شرح آنچه رفته یا دریافتن آنچه دارد می‌رود؟ ۴۴۲
نامه‌ی ۱۴۷: نامه‌ی حامد ۴۴۴
نامه‌ی ۱۴۸: تقاضای جدول‌های آماده ۴۴۸
نامه‌ی ۱۴۹: نامه‌ی بلند میم ۴۴۹
نامه‌ی ۱۵۰: سؤالی درباره‌ی عالم ذر و جبر و اختیار ۴۶۰
نامه‌ی ۱۵۱: چند سؤال درباره‌ی بانوان ۴۶۲
نامه‌ی ۱۵۲: حوزه یا دانشگاه؟ ۴۶۵
نامه‌ی ۱۵۳: ریش ۴۷۱
نامه‌ی ۱۵۴: چشم زخم ۴۷۴
نامه‌ی ۱۵۵: رجعت ۴۷۵
نامه‌ی ۱۵۶: تعیین مرجع تقلید ۴۷۶
نامه‌ی ۱۵۷: افضلیت مراعات سه قانون ۴۷۸
نامه‌ی ۱۵۸: تعبیر خواب نان ۴۷۹
نامه‌ی ۱۵۹: پرسشی در مورد رفتار با شوهر کاهل نماز ۴۸۰
نامه‌ی ۱۶۰: پرسشی درباره‌ی حدود مراوده ۴۸۳
نامه‌ی ۱۶۱: صله‌ی رحم ۴۸۶
نامه‌ی ۱۶۲: نامه‌ی دانشجوی غریب (۱) ۴۸۹
نامه‌ی ۱۶۳: نامه‌ی دانشجوی غریب (۲) ۴۹۸
نامه‌ی ۱۶۴: زیارت وارث و عاشورا ۵۰۰
نامه‌ی ۱۶۵: پرسشی در خصوص شرکت در نماز جمعه ۵۰۱
نامه‌ی ۱۶۶: پرسشی درباره‌ی شرایط امام جماعت ۵۰۲
نامه‌ی ۱۶۷: سؤالی درباره‌ی شرح و مشروح قوانین ۵۰۵
نامه‌ی ۱۶۸: متأهل گرفتار ۵۰۶
نامه‌ی ۱۶۹: اوقات پنجگانه نماز ۵۰۹
نامه‌ی ۱۷۰: کسب علم برای بانوان ۵۱۱
نامه‌ی ۱۷۱: در جستجوی مطالب سطح بالا ۵۱۳
نامه‌ی ۱۷۲: راضی کردن پدر دختری که به او جفا کرده‌ام ۵۱۵
نامه‌ی ۱۷۳: مختلف ۵۱۷
نامه‌ی ۱۷۴: نقش بعدی‌ها در تخریب وجهه‌ی قبلی‌ها ۵۲۱
نامه‌ی ۱۷۵: اعتراضی در دفاع از مرحوم قاضی ۵۲۴
نامه‌ی ۱۷۶: بدل روزه‌ی ماه رجب ۵۴۰
نامه‌ی ۱۷۷: آب در کوزه و یار در خانه یعنی چه؟ ۵۴۲
نامه‌ی ۱۷۸: توهین به عبد الله انصاری؟! ۵۴۴
نامه‌ی ۱۷۹: درمان زیادی شهوت ۵۴۶
نامه‌ی ۱۸۰: دغدغه‌ای بجا ۵۴۷
نامه‌ی ۱۸۱: در جستجوی استاد بزرگ زندگی و اخلاق! ۵۴۹
نامه‌ی ۱۸۲: در جستجوی مکاشفه ۵۵۱
نامه‌ی ۱۸۳: مراتب علمی حوزه ۵۵۳
نامه‌ی ۱۸۴: اشکالات جواب داده شده ۵۵۵
نامه‌ی ۱۸۵: توهم تناقض ۵۵۷
نامه‌ی ۱۸۶: دیدن صورت در بیداری ۵۵۹
نامه‌ی ۱۸۷: چاقوکشی که درویش شده! ۵۶۰
نامه‌ی ۱۸۸: اشکال! ۵۶۱
نامه‌ی ۱۸۹: قرب الی المنهاج! ۵۶۳
نامه‌ی ۱۹۰: اعتبار دعای ادریس (علیه‌السلام) ۵۶۵
نامه‌ی ۱۹۱: عزلت و گوشه‌نشینی ۵۶۶
نامه‌ی ۱۹۲: تعریف، ارزش و جایگاه مکاشفه ۵۶۷
نامه‌ی ۱۹۳: عرض خسته نباشید ۵۷۰
نامه‌ی ۱۹۴: نامه‌ای دیگر از منهاجی‌ای دیگر ۵۷۱
نامه‌ی ۱۹۵: ریا چیست؟ ۵۷۲
نامه‌ی ۱۹۶: حضور قلب ۵۷۷
نامه‌ی ۱۹۷: موانع استجابت دعا ۵۷۹
نامه‌ی ۱۹۸: رزومه‌ی حاج فردوسی ۵۸۱
نامه‌ی ۱۹۹: پنج سؤال ۵۸۲
نامه‌ی ۲۰۰: راهنمایی در انتخاب همسر ۵۸۷
نامه‌ی ۲۰۱: پنج سؤال ۵۹۰
نامه‌ی ۲۰۲: چند پرسش درباره‌ی بهشت ۵۹۲
نامه‌ی ۲۰۳: فرق‌های مکتب تفکیک با عرفان ۵۹۴
نامه‌ی ۲۰۴: اعتراضی به تعدد زوجات ۵۹۵
نامه‌ی ۲۰۵: وحدت وجود ۵۹۷
نامه‌ی ۲۰۶: گرفتار تلویزیون و اینترنت ۶۰۰
نامه‌ی ۲۰۷: قمر در عقرب ۶۰۲
نامه‌ی ۲۰۸: مختلف ۶۱۲
نامه‌ی ۲۰۹: توصیه ۶۲۲
نامه‌ی ۲۱۰: شرح حدیث «لی مع الله حالات» ۶۲۴
نامه‌ی ۲۱۱: مسلمان، شیعه یا منهاجی؟ ۶۲۶
نامه‌ی ۲۱۲: چند سؤال درباره‌ی منهاج فردوسیان ۶۲۸
نامه‌ی ۲۱۳: استفساری در باره‌ی وحدت وجود ۶۳۳
نامه‌ی ۲۱۴: آیا می‌شود به مقام امام معصوم رسید؟ ۶۳۷
نامه‌ی ۲۱۵: توبه‌ی قبل از ورود به منهاج ۶۳۹
نامه‌ی ۲۱۶: موافقت با منهاج، مخالفت با حاج ۶۴۱
نامه‌ی ۲۱۷: سیر مطالعاتی ۶۴۲
نامه‌ی ۲۱۸: بیعت با قطب صوفیه در زمان غیبت! ۶۴۵
نامه‌ی ۲۱۹: ورزش زورخانه‌ای در منهاج فردوسیان ۶۴۶
نامه‌ی ۲۲۰: جایگاه حسن بصری در منهاج ۶۴۷
نامه‌ی ۲۲۱: سؤالات یازده‌گانه‌ ۶۴۹
نامه‌ی ۲۲۲: دو سؤال بی‌ربط به مباحث تربیتی ۶۵۴
نامه‌ی ۲۲۳: معرفت امام ۶۵۶
نامه‌ی ۲۲۴: اهانت! ۶۵۹
نامه‌ی ۲۲۵: رابطه‌ی منهاج فردوسیان با تقلید ۶۶۶
نامه‌ی ۲۲۶: در دفاع از ادیسون ۶۶۷
نامه‌ی ۲۲۷: حدود غیبت ۶۷۰
نامه‌ی ۲۲۸: ده سؤال مختلف ۶۷۲
نامه‌ی ۲۲۹: چند سؤال اخروی ۶۷۷
نامه‌ی ۲۳۰: سابقه‌ی مطالعات عرفانی ۶۸۲
نامه‌ی ۲۳۱: نفی خواطر و درمان قطعی نگاه ممنوع ۶۸۴
نامه‌ی ۲۳۲: دعوا با پدر و شرکت در دعوای پدر و مادر ۶۸۵
نامه‌ی ۲۳۳: میرداماد و آهنگ موبایل ۶۸۷
نامه‌ی ۲۳۴: حدود برادری ۶۸۸
نامه‌ی ۲۳۵: تکمله‌ی چند سؤال اخروی ۶۹۱
نامه‌ی ۲۳۶: استاد حاضر ۶۹۳
نامه‌ی ۲۳۷: آداب زفاف ۶۹۵
نامه‌ی ۲۳۸: تتمه‌ی حدود برادری ۶۹۷
نامه‌ی ۲۳۹: پرسش درباره‌ی تفریحات، سیگار و حال تنفر از گناه ۶۹۹
نامه‌ی ۲۴۰: پیامبران چین و ماچین ۷۰۱
نامه‌ی ۲۴۱: ورود به منهاج فردوسیان ۷۰۳
نامه‌ی ۲۴۲: روایات رد صوفیه ۷۰۴
نامه‌ی ۲۴۳: عاشق مغرور ۷۰۶
نامه‌ی ۲۴۴: سقوط ۷۰۹
نامه‌ی ۲۴۵: ملاک‌های انتخاب همسر ۷۱۱
نامه‌ی ۲۴۶: بررسی پیامک تذکر ۷۱۲
نامه‌ی ۲۴۷: سؤالات دوازده‌گانه‌ی امام ۷۱۴
نامه‌ی ۲۴۸: جایگاه اخلاق اسلامی ۷۲۰
نامه‌ی ۲۴۹: ارزش وسایل شخصی پیامبر ۷۲۲
نامه‌ی ۲۵۰: انتظار فرج ۷۲۴
نامه‌ی ۲۵۱: علامه طباطبایی (ره) ۷۲۷
نامه‌ی ۲۵۲: تعارض خواندن نماز شب با عزاداری ۷۳۱
نامه‌ی ۲۵۳: امام حسین (علیه‌السلام) راه میانبر! ۷۳۳
نامه‌ی ۲۵۴: اعتبار توسل خاص ۷۳۵
نامه‌ی ۲۵۵: منظور از ایجاد آشنایی بین استاد و منهاجی ۷۳۷
نامه‌ی ۲۵۶: ایراد بر راه ندادن کودک در مسجد ۷۳۹
نامه‌ی ۲۵۷: تقاضای تعبیر خواب ۷۴۵
نامه‌ی ۲۵۸: تقسیم مؤمن ۷۴۷
نامه‌ی ۲۵۹: اعتبارسنجی روایات ۷۴۸
نامه‌ی ۲۶۰: تبلیغ منهاج فردوسیان بدون نام آن ۷۵۰
نامه‌ی ۲۶۱: کسب اجازه برای نشر منهاج فردوسیان بدون نام ۷۵۱
نامه‌ی ۲۶۲: گناه اصحاب منهاج فردوسیان در ترویج خرافات ۷۵۴
نامه‌ی ۲۶۳: حضور منهاجیات در مسجد، همانند بازار ۷۵۶
نامه‌ی ۲۶۴: درد دل ۷۶۰
نامه‌ی ۲۶۵: خمس محتاط ۷۶۲
نامه‌ی ۲۶۶: اعتبارسنجی ختم سوره‌ی واقعه ۷۶۴
نامه‌ی ۲۶۷: اعتبارسنجی چند زیارت ۷۶۷
نامه‌ی ۲۶۸: استفسار از قاعده ۷۷۰
نامه‌ی ۲۶۹: تقیه در رساله توضیح المسائل ۷۷۲
نامه‌ی ۶۷۰: درد دل ۷۷۴
نامه‌ی ۲۷۱: وجوب زیارت سید الشهداء (علیه‌السلام) ۷۷۶
نامه‌ی ۲۷۲: نوروز باستانی ۷۷۹
نامه‌ی ۲۷۳: دستور خواندن زیارت عاشورا ۷۸۳
نامه‌ی ۲۷۴: در خواست نصیحت ۷۸۷
نامه‌ی ۲۷۵: نوافل ۷۸۸
نامه‌ی ۲۷۶: فردوسی شدن و فردوسی کردن ۷۹۱
نامه‌ی ۲۷۷: دین حد اقلی و حد اکثری ۷۹۳
نامه‌ی ۲۷۸: زمان بروز آثار دنیوی منهاجی شدن ۷۹۶
نامه‌ی ۲۷۹: جایگاه امامزادگان ۷۹۸
نامه‌ی ۲۸۰: سخنان سید حسن آقامیری ۸۰۱
نامه‌ی ۲۸۱: مصرف خمس در تبلیغ منهاج فردوسیان ۸۰۵
نامه‌ی ۲۸۲: ازدواج ۸۰۷
نامه‌ی ۲۸۳: سوره‌های ناقص ۸۱۱
نامه‌ی ۲۸۴: چیدمان قواعد نظری ۸۱۲
نامه‌ی ۲۸۵: درجات فردوس و توصیه به والدین ۸۱۴
نامه‌ی ۲۸۶: تعداد فرزند ۸۱۶
نامه‌ی ۲۸۷: نقدی بر انتقاد از صوفی‌گرایان ۸۲۰
نامه‌ی ۲۸۸: مستحبات و مکروهات ۸۲۳
نامه‌ی ۲۸۹: مشکل با همسر ۸۲۷
نامه‌ی ۲۹۰: ازدواج ۸۳۲
نامه‌ی ۲۹۱: وظیفه‌ی اصحاب منهاج فردوسیان در روز زن ۸۳۵
نامه‌ی ۲۹۲: تقاضای نرمش در مقابل صوفی‌گرایان ۸۳۸
نامه‌ی ۲۹۳: اعتبارسنجی روایت ۸۴۲
نامه‌ی ۲۹۴: نوروز و اصحاب رسّ ۸۴۴
نامه‌ی ۲۹۵: توسل و استغفار ۸۵۲
نامه‌ی ۲۹۶: اعتبارسنجی «الطاعه بعد الطاعه …» ۸۵۴
نامه‌ی ۲۹۷: نیاز به آشنایی با منهاج فردوسیان ۸۵۷
نامه‌ی ۲۹۸: حاج اسماعیل دولابی ۸۵۸
نامه‌ی ۲۹۹: اعتبارسنجی روایت اگر گنهکاران می‌دانستند که خدا چقدر توبه‌ی آنان را دوست دارد. ۸۶۰
نامه‌ی ۳۰۰: اعتبارسنجی حدیث معرفت نورانیت ۸۶۲

کلمات کلیدی: , , , ,

78

 
 
 
26 نویسندگان
52 پاسخ‌ها
1 دنبال‌کنندگان
 
مرتب کردن بر اساس بیشترین بازخورد
مرتب کردن بر اساس داغ‌ترین دیدگاه
5 نویسندگان برتر
  مشترک شوید  
جدیدترین نظرات قدیمی‌ترین نظرات
اشتراک برای:
حدیث

شب عفو است و محتاج دعایم ، زعمق دل دعایی کن برایم
اگر امشب به معشوقت رسیدی ، خدا را در میان اشک دیدی
کمی هم نزد او یادی زما کن ، کمی هم جای ما او را صدا کن
بگو یارب فلانی رو سیاه است ، دو دستش خالی و غرق گناه است…

حدیث

الهی به دل شکسته حضرت زینب هیچ دلی نشکنه…

به دستهای کوچک حضرت رقیه..ناله هیچ طفلی سر نیاد 

به حنجر تیر خورده علی اصغر همه دردها درمانشه ..

به ناامیدی ابوالفضل هیچ امیدی دراین شب مبارک ناامید نشه…

به غنچه زیبا قاسم …هیچ جوانی ناکام نشه …

به لب عطشان حسین همه حاجت روا بشن 

به اسیری اهل بیت حسین ع هیچکی سر دوراهی نمونن جز بین الحرمین….

با تمام وجودت امین یارب العالمین…

منهاجی های عزیز برای منم دعا کنید

محسن احمدی

گفتم خسته ام ، گفتی:لاتقنطوامن رحمه الله(زمر/۵٣)

گفتم :هیچکس نمیدونه تو دلم چی میگذره ، گفتی :إن الله یحول بین المرءقلبه (إنفال/٢۶)

گفتم :هیچکسی روندارم ، گفتی :نحن أقرب إلیه لحبل الورید(ق/١۶)

گفتم :فراموشم نکردی؟ گفتی :فاذکرونی اذکرکم (بقره/١۵٢)

التماس دعا

حسرت

روایت داریم که می فرماید اغلب جهنمی ها، جهنمی زبان هستند. فکر نکنید همه شراب می خورند و از دیوار مردم بالا می روند. یک مشت مومن مقدس را می آورند جهنم. ای آقا تو که همیشه هیئت بودی! مسجد بودی! بله. توی صفوف جماعت می نشینند آبرو می برند. من از حاج فردوسی خآهش میکنم اندکی در مورد آدم های ریا کار نیز صحبت کنند

مجید

حضرت حجت هم از دست شیعه ها گله دارن که ظهور نمیکنن. چون از بی دین ها که توقعی نیست این مومن ها هستند که باید دین خدا رو نگه دارند و زمینه ی حضور حضرت رو فراهم کنن.

جلالی

این کتاب هارو نخوندم ولی اگر واقعا اون چیزی که در حال حاضر یک مکمل قوی برای سعادت انسان باشه خیلی چیز خوبیه و تحسین برانگیز هست انشاالله که این کتاب فقط دوستان رو به تشیع و اهل بیت و اسلام نزدیک کند ن اینکه متاسفانه دارای فرقه های دیگر کند با تشکر فراوان

منهاجی

منهاج فردوسیان فرقه نیست نوعی برنامه تربیتی برای رسیدن به سعادت است و همه مطالب عین آیات قرآن است و هیچ تناقضی با قرآن و روایات مستند ندارد. کتاب های منهاج فردوسیان را تهیه کنید تا موضوع برایتان روشن تر شود.

ناهید

کتاب های منهاج فردوسیان رو کتاب فروشی ها هم دارن؟

سلیمه امتی

سلام من این کامنت را می گذارم تا صرفا از شما تشکری کرده باشم بابت زحماتی که در این وب سایت می کشید خداوند از شما این زحمات را قبول کند وشما را به آنجا که خواهانش هستید برسان.د خداوند متعال همواره همراه انسان است و او را در سختی ها و خوبی ها یاری میکند و چه شما خوش سعادتید که مواردی را آموزش می دهد که واقعا انسان را به خداوندگارش نزدیک می گردند. بابت این کتاب عالی بی نهایت متشکرم و مطمئنم که بین آن سیصد سئوال پاسخ من هم گنجانده شده باشد پس وقت را طلف نمی کنم و دیدگاه خودم را در مورد سئوالی که داشتم مطرح نمی کنم. برایتان بهترین ها را از خداوند خواستارم. شاد و سالم و موفق باشید و همیشه بهترین ها نصیبتان بشود.

روژان عبدی

سلام جناب حاج فردوسی چرا این کتاب ها رو داخل یک فروشگاه اختصای داخل همین وب سایت قرار نمی دید؟ خب این کتاب ها کم کم لینک مربوط بهشون بین مقالات میره و پیدا کردن اونها خب خیلی سخت میشه ولی اگر جوری باشه که من گفتم یعنی محصولات رو به صورت دسته بندی شده در وب سایتتون قرار بدید خیلی راحت ما می تونیم هر موقع که خواستیم به اونها دست یابی داشته باشیم و کلی نخوایم که دنبال اونا بگردیم البته این نظر شخصی منه و من فکر میکنم اینطوری بهتر باشه چون توی وب سایت های خیلی زیادی دیدم که ترتیب کار به همبن شکل هست اما در هر صورت خودتون مایلید که چه کاری رو انجام بدید. براتون بهترین ها رو میخوام. موفق باشید

لعیا زنگنه

سلام خدمت شما این مسئله رو فکر میکنم که حضرت حاج فردوسی در نظر گرفتن و یک بخش با عنوان محصولات داخل سایت وجود داره کافیه به صفحه اصلی یا خانه ی وب سایت بریدو اسکرول رو به سمت پایین هدایت کنید بخش های مختلف وب سایت میاد جلوی چشم شما که من فکر میکنم که بخش محصولات هم در بین اونها وجود داشته باشه البته چون دقت نکردم این موضوع رو کامل نمی دونم اما گفتم اون قسمت رو ببینید به احتمال زیاد در اون بخش قرار داره. براتون بهترین ها رو از خدواند می خوام. شاد و سالم باشید و در پناه خداودن به هر آنچه که در جهان و آخرت میخواین دست پیدا کنید بدون اونکه مانعی در سر راهتون به وجود بیاد.

عابد

سلام خدمت سرکار خانم عبدی و تمامی همراهان منهاج
در جواب سوال خوب شما باید عرض کنم که در همان ابتدای ورود به سایت با تعدادی پنجره مواجه میشوید که از جمله پنجره نرم افزار.آرشیو سوال و جواب.انجمنهای منهاجی و… قرار دارند که یکی از همان پنجره ها مربوط به فروشگاه محصولات میباشد.
برکت باشد…

اکبر خرم دل

سلام چقدر خودشحالم که در این وب سایت حضور دارم خواستم ازتون بپرسم که آیا ما برای خوندن کتاب قران نیاز هست از تفسیر های مختلفی استفاده کنیم یا نه همون معنی زیرش رو بخونیم کافیه و می تونیم متوجه منظور قرآن بشیم؟

کامیار خسروی

سلام ببینید کتاب قران یک کتاب الهی هست که از جانب خداوند بر ما نازل شده و این کتاب مفاهیم و رازهای خیلی زیادی رو در بر داره که انسان به خودی خود حتی چندین بار هم یک معنی رو بخونه ممکنه که متوجه اون نشه پس به نظر من باید از تفسیره ای مختلفی استفاده کرد تا متوجه بشیم که منظور یک آیه دقیقا چهیه واون آیه میخاد چی رو به ما بفهمونه در یک آیه ممکنه هزاران راز نهفته باشه که ما در مورد اون نمی دونیم ولی در هر صورت اگر از تفسیر های مختلفی استفاده کنیم خب قطعا می تونیم بهتر با کلام خدا آشنا بشیم و جدای از اون بهتر می تونیم بفهمیم این موضوع رو.

احمد رضا

سلام برای اینکه معنی کامل قرآن رو بفهمید و بدون اینکه بخواین تفسیر یکی رو بخونین به نظر من اگر از روی کلمات عربی اون بخونید خیلی خیلی بهتره تا اینکمه بخواین تفسیر خاصی رو بخونید یا حتی تفاسیر مختلفی رو چون در جایی شنیدم که میگفت آن شخصی که میاد و قرآن رو ترجمه میکنه و تفسیر میکنه در جایی ممکنه که احساساتی بشه و مبنی بر احساساتش چیزهای اضافه ای رو در معنی بیاره که معنی واقعی کلمه رو نده یا جدای از اون ممکنه برخی از افراد مبنی بر بعضی از سیاست هایی که دارند بعضی از آیات رو معنیشون رو طوری تغییر بدن که معنای کلمات و ترجمه اونها عوض نشه اما مفهومش تغییر کنه البته این فقط در حد شنیده بود و من خودم به این موضوع ایمان کافی ندارم اما حتی برای این منظور هم که شده ما بریم وبر روی زبان عربی خودمون کار کنیم فکر می کنم که خیلی عالی و خوب باشه. موفق باشید

رضا آیتی

سلام داخل کتاب قرآن آورده شده که این کتاب برای کسایی که پرهیزگار هستند یا همون متقین فرستاده شده پس تنها کسایی منظور اون رو میفهمم و متوجه کلامش میشن که پرهیزگار یا جزء همون دسته ی متقین قرار بگیرند و ما نمی تونیم منظور اون رو اشتباه بفهمیم اگر واقعا وقت و زمان خودمون رو روی درک کلمات و جملات اون بزاریم و بتونیم هر آیه از اون رو طوری که باید خونده بشه تلاوت کنیم. جدای از این موارد خواستم بگم که شما همین اول حالا خوندن قرآن را شروع کنید کم کم خداوند کمکتون میکنه و در هایی به سمتتون باز میشه که از طریق اونها راحت میتونید ز پس مشکلات خودتون بر بیاین و همچنین معنای واقعی قران رو متوجه بشید. شاد و پیروز باشید

زادمهر

سلام یک استاد دارم اینقدر در مورد قرآن و معنای اون قشنگ توضیح میده که انسان واقعا لذت میبره. ایشون میگن که قران رو خداودن برای تمام انسان ها فرستاده و همه می تونن اون رو درک کنند به شرطی که وان رو باور داشته باشند پس دوست خوبم شما همین اول کارت رو شروع کن با تفسیری که پیش رو داری و بعدی خداوند از طریق الهامات خودش بهتون راه درست رو نشونتون میده ولازم نیست که شما نگران این موضوع باشید تنها وتنها بر روی این تمرکز کنید که بتونید معنی قرآن رو خیلی خوب و واضح درک کنید و بتونید اون رو با مسائل زندگی خودتون وفق بدید و ببینید که چه ویژگی های مشترکی بین زندگی شما و گفته ی خداوند وجود داره و اگر واقعا نقطه ی اشتراکی وجود نداشت سعی کنید به گفته ی قران عمل کنید تا اون اشتراکه رو به وجود بیارید.

عابد

با سلام خدمت دوستان عزیز منهاجی و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات
در جواب جناب خرم دل عزیز باید عرض کنم که هر کس به میزان درک و فهم خودش دریافت میکند.هرچه درکت بیش سهمت بیشتر…
پس لزوما نیاز به تفسیر و مفسر نیست مگر اینکه در جایی واقعا از درک و فهم موضوعی عاجز باشیم که در آن صورت بهتر است که به تفسیر مفسران عالم و عالیقدر مراجعه شود.
باشد که رستگار شویم…

جمشیدی

بهترین تفسیر قرآن المیزان علامه طباطبایی هست. خیلی خوبه که تفسیر قرآنم بخونیم و بیشتر با آیات و حکمت های خدا آشنا بشیم.

مهزیار

سلام به همه ی عزیزان خواستم بدونم که کسی هست داخل این جمع که از کتاب ها حاج فردوسی استفاده کرده باشه لطفا اگر کسی استفاده کرده لطف کنه در پاسخ بیه همین کامنت بگه چون چندین سئوال داشتم که فکر نمی کنم از سمت خود ایشون پاسخی دریافت کنم به همین جهت میخواستم که ازم صرف کننده های کتاب ها بپرسم که آیا این کتاب باعث شده تغییری در زندگی اونها به وجود بیااد؟ این کتاب چقدر به میزان ایمان اونها افزوده؟ این کتاب آیا طوری هست که یبشه با یک بار خودن فهمید یا نه مثل خیلی از کتب دینی طوریه که باید کلی زمان گذاشت تا بشه یک کلمه از اون رو تشخیص داد که چی گفاته لطفا اگر براتون مقدوره پاسخ من رو بدید برای همتون آرزوی سربلندی و موفق میکنم و از خداوند میخوام که بهترین ها رو در زندگی نصیباتون کنه.

محمد امین

سلام من از کتاب های ایشان استفاده نکرده ام اما نکته ای به ذهنم خطور کرد که با خود گفتم که اگر آن را برای شما بیان کنم خالی از لطف نیست و می تواند به شما کمک نماید. سخن من این است که که سئوالاتی را که شما ذکر کردید تماما به روحیه و ویژگی های خودتان بستگی دارد به عنوان مثال شخصی هست که از متون ادبی بسیار خوشش می آید ومی تواند از انها استفاده کند اما شخصی است که از این گونه مطالب بیزار است و از آنها هیچ نمی فهمد! شخصی هست که این کتاب رو در زندگی خودش جدی می گیرد و نه تنها در زندگی بلکه برای آخرت هم به رشد میرسد و میتواند به چیزهای عالی دست پیدا کند اما شخصی هم هست که در مقابل این فرد کاملا شکست خورده خودش را نشان می دهد پس نمیشود گفت که این سئوالات برای همه میتواند پاسخش یکی باشد. موفق باشید

ملیحه

مرد تا چه اندازه اختیار دارد همسر خود را ملزم به پوشش و آرایش خاصی نماید؟ و زن تا چه حد باید به حرف شوهرش در این‌باره گوش دهد و رعایت حجاب یا رعایت نکردن آن را الزامی بداند؟؟؟

منهاجی

مسئله‌ی پوشش و آرایش ربطی به دستور یا نهی شوهر ندارد بلکه حکم خدا است و خانم‌ها باید در جاهایی که حجاب واجب است یعنی در نگاه نامحرم مراعات کنند حتی اگر شوهر مخالفت کند.
بعکس در جاهایی که حجاب واجب نیست، اطاعت از امر شوهر به حجاب باز هم واجب نیست؛ مگر اینکه موردی باشد که اگر خانم اطاعت نکند، اختلاف یا مشاجره به وجود می‌آید و خدای ناکرده منجر به جدایی خواهد شد یا ترس از این باشد، در اینجا چون امر مهمی در میان است اطاعت لازم می‌باشد.

محمد مقامی

سلام من می خواهم مسئله ای را ذکر کنم که البته همین ابتدا ذکر می کنم که منظور من فقط و فقط خیر است و قصد دیگری از بیان آن ندارم. هر شخصی فارغ از هر جنسیتی باید بدانیم که در ابتدا انسان است و دین اول ما که اسلام می باشد دین دوم ما انسانیت ما باید باشد حال با توجه به این تعریف هر کسی مسئول زندگی خویش است و تا زمانی که به کسی صدمه ای وارد نکند یا به کسی ضرری وارد نسازد می تواند هرآنگونه که دوست دارد رفتار کند، پوشش کند و در جامعه از خود عکس العمل نشان دهد. این مسئله جنسیت نمی شناسد و چه زن و چه مرد را در بر می گیرد و باید ما نیز این دیدگاه را در خود شکل دهیم. زن در کشور ایران متاسفانه جایبگاه مناسبی ندارد و این را وضعیت جامعه ی ما می تواند نشان دهد که زن از ساعت ۹ شب به بعد جرئت از خانه بیرون رفتن را ندارد پس خود می بایست با توجه به این مسئال پوشش را رعایت کند اما این موضوع هیچگونه ربطی به شوهر او ندارد که بخواهد در پوشش او تصمیم گیری کند و به او امر کند که چه چیزی بپوشد و چه چیز را بر تن نکند.

علیرضا جناق

سلام با دیدگاه شما موافقم زن و مرد جدای از آنکه جنسیتشان بر آن ها برتری دهد این نکته در مورد آنها صدق می کنند که آنها انسان هستند و بنده ی خداوند قبل از اینکه زن و شوهر باشند و انسان ها در این جهان می آیند، تجربه می کنند و از این دنیا می روند و هیچ کس مالک بر دیگری نیست چرا که این گناهی بزرگ است که خدا را در جایگاهی بگذاریم و به دیگران امر و نهی کنیم وبا در تنگنا قرار دادن آنها، ایشان را مجبور به کاری کنیم که خود آن را نمی پسندد. زن و شوهذ جدای از تعاریفی که در این دنیا برای آن ساخته اند فقط یک مدت کوتاه در این جهان با هم هستندو سپس فکر میکنم که مسیر انها از هم جدا خواهد شد پس هیچ یک حق ندارد مسیر دیگری را سد کند و مانع تجربه کردن وی بشود چرا که هر دو بنده ی خداوند هستند و در ذهن هر دو یک مقدار مغز و یک مقدار عقل قرار داده شده است.

نازنین ذهرا سعادتی

سلام این موضع را می خوام ذکر کنم در ادامه ی صحبت های آقای جناق که بله دقیقا همینطور است اما بعضیا میان میگن که عقل زن نصف عقل مرده یا اینچنین تعاریف کفر آمیزی که قطعا در آن جهان باید پاسخ خداوند رو بدن که بر چه استدلالی باعث شدند که زن ها اینقدر در جامعه محدود بشن. آرایشو نوع پوشش هر زن به خود اون مربوطه و هیچ کس و هیچ شخصی حق دخالت در اون رو نداره مگر در حد توصیه و اگر خارج از توصیه باشه و چیزی فراتر از اون باشه یعنی دخالت در حریم شخصی یک نفر که نه از لحاظ اخلاقی این امر پسندیده ای هست و نه از لحاظ دینی. من فکر میکنم که دین اسلام چیزی فراتر از گردی صورت دیده بشه یا نشه، ساق دست دیده بشه یا نشه هست این در حالیه که من و تمام خانواده ی من چادری هستیم و به پوشش اعتقاد کاملا داریم اما این رو درست نمی دونیم که عقاید خودمون رو به زودر در ذهن شخصی کنیم که اصلا هیچ اعتقادی به این مسئله نداره. موفق باشید

جلال

در دین اسلام هم هیچ زور و اجباری وجود نداره. تمام مردمی که جذب اسلام شدند و ایمان آوردند اول جذب اخلاق زیبای پیامبر شدند.

سودابه ملایمی

سلام چقدر لذت بردم که در این وب سایت تعاریف کلیشه ای نبود در مورد حجاب که نه حتما باید این شکلی باشه یا اون شکلی باشه بلکه هر کسی خارج از حوزه ای که در اون قرار داشت نظر خودش رو بیان کرد که واقعا این جای سپاس گذاری از حضرت حاج فردوسی رهبر معنوی ما به سوی کمال و سعادت رو داره. نظر خود من هم همین شکل هست اگر خانواده ای اسلامی نتونه فرزند پسر خودش رو طوری تربیت کنه که نگاه به نامحرمان نکنه و همچنین بیش تر از حد خودش رفتار نکنه دینی که این خانواده به عنوان اسلما پذیرفتن به نظر من اسلام حقیقی نیست چون اسلام روی تربیت فرزند فکر میکنم که خیلی تاکید کرده و همچنین دختری که نه برای دل خودش بلکه برای در آوردن حرص بعضی از آدما یا اینکه برای خودنمایی های بیش از حد حجابی رو داشته باشه که واقعا مورد تایید نباشه این شخص هم کار درستی رو انجام ندمیده و همه ی ما باید یاد بگیریم که اول مشکلات خودمون رو درست کنیم و بعد از اون شروع به حل مشکلات دیگران کنیم البته اگر خودشون بهمون این اجازه رو دادن

تهمینه

سلام به همه منهاجی ها مخصوصا حاج فردوسی که استاد ما هستن می خاستم بدونم احضار ارواح از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جایز است؟

منهاجی

این کار عقلا امکان پذیر است، ولى شرعاً جایز نیست، و مفاسد زیادى به بار مى آورد. غالب اینگونه مدعیان در خطا و اشتباه اند هرچند اصل عمل امکان پذیر است و اگر برای کشف امور پنهانی انجام گیرد حرام می باشد.

رحمن

ارتباط با ارواح، در صد معیّنى قابل مطالعه و بررسى است، اگر چه ارتباط با ارواح را به عنوان یک واقعیّت می توان براى افراد خاصّى پذیرفت، ولى نباید از نظر دور داشت این مسئله مورد سوء استفاده عده زیادى قرار گرفته و یا افراد ساده ذهنى، بدون اطلاعات علمى با یک میز چرخان، یا یک استکان، یا یک صفحه کاغذ، پر از حروف الفبا با ارواح می توانند تماسى بگیرند! اینان به دنبال آن بازى کم کم سر از تناسخ و بازگشت ارواح به بدن‏هاى جدید درآورده‏ اند که امرى مردود و غیر مقبول و خلاف نصّ آیات می باشد.

کاتب

به نظر منکه احضار ارواح اصلا واقعیت نداره و یه مشت مسخره بازیه برای چاپیدن جیب مردم. لطفاً این جور مسائل رو اینجا مطرح نکنید چه به همچین موضوعی دامن زده بشه

ثریا

ارتباط با ارواح از نوع هیپنوتیزم واقعیت دارد و از نظر علمى ثابت شده است و نمونه‏هاى فراوانى وجود دارد که با خواب مغناطیسى، «عامل» (خواب کننده) روح «معمول» (خواب شونده) را در اختیار گرفته و از یک شهر به شهر دیگرى روانه کرده و اطلاعاتى را از او اتخاذ نموده و سپس شواهد صدق آن بر همگان روشن شده است. اما ارتباط با ارواح به شکل اسپریتیسم که در چند دهه گذشته در اروپا رواج پیدا کرد، اوهامى بیش نیست، گرچه اصل ارتباط ارواح واقعیت دارد و در متون دینى شواهد و دلایلى براى اثبات آن وجود دارد.

مجتبی سلیمی

با توجه به متون دینى ارتباط با ارواح امر محالى نیست، لیکن چنان نیست که از هر کسى ساخته باشد، بلکه شرایط ویژه و بسیار دشوارى را مى‏طلبد و تنها افراد بسیار برجسته‏اى توانایى چنین کارى را دارند. چه بسا میان‏ هزاران مدعى چنین کارى تنها یک نفر را به سختى مى‏توان یافت که در ادعاى خود صادق باشد
مدعیان این کار با استفاده از افراد ساده لوح و زودباور، از طریق چرخاندن میز، استکان و صفحه کاغذ حاوى حروف الفبا وانمود مى‏کنند که با ارواح تماس برقرار نموده‏اند. این کار با بررسى‏هاى دقیق به عمل آمده توسط برخى از دانشمندان غربى، نیز توسط برخى از عالمان دینى و اسلامى ثابت شده که ادعاى آنان در زمینه احضار ارواح واقعیت ندارد.

مهدی اکبریان

سلام خدمت شما بزرگوار در مورد این مسئله می خواهم خدمت شما عرض کنم که این گونه موارد اصلا به آن شکل که ما درک کرده ایم فکر نکنم که وجود داشته باشد حتی همان اجنه و شیطانینی که در قران خداوند در مورد آنها سخن گفته است من شک دارم که انها به آن شکل و ظاهری باشند که ما انسان ها آنها را شناخته ایم اما جدای از این موضوع برگشت از دنیا به دنیای دیگر فکر نمی کنم مکان پذیر باشد و از آنجا که مرگ پلی است میان این جهان و آن جهان پس تولید هم می تواند به همین گونه باشد و تنها در این دو صورت امکان پذیر است که امکان جا به جای میان این دو جهان شکل بگیرد در غیر اینصورت امری نا معقول است.

فرزانه

سلام توی قرن بیست و یکم ما داریم زندگی می کنیم پس چه خوبه که افکارمون هم به همون قرن بیست و یکم بخوره نه چندین قرن قبل از اون. مسئله ای که شما ذکر م کنید مربوط به کتب داستانیو فیلم های سینمایی هست نه چیز دیگر مگر میشود روحی را از ان جهان به این جهان آورد اگر انتقال ممکن بود خب از این جهان هم میشد دیگر به آن جهان رفت پس این امری خارج از درک است و نمی توان آن را پذیرفت واشخاصی که ادعای این کار را دارند صرفا جهت انگیزه ی کسب سود و درامد وارد این کار شده اند در غیر اینصورت به هیچ وجه من که نمی توانم بپذیرم.

سمانه

سلام خدمت شما البته این موضوعی که شما ذکر می کنید از سویی امکان پذیر است و منظور همان خواب انسان است که طبق روایات فکر می کنم به آن رویاهای صادقه می گیودن که زمانی که انسان در خواب است می تواند سفر کند به جاهای مختلف و … و این کار فکر می کنم اینگونه هم باشد که بتواند با روح انسان های دیگر ارتباط بگیرد و یا اینکه با شخصی کهاز دنیا رفته صحبت کند و با او رارتباط برقرار کند از این جهت می توان این موضوع را پذیرفت اما از جهات دیگر که خیلی از انسان ها دارند به آن ها اتقاد پیدا می کنند خیر و نمی شود اینگونه مسائلی را درک نمود. در هر صورت امیدوارم روزی برسد که ما همگی به این نکته دست یابیم که موارد خیلی مهم تری است که آنها را کشف کنیم و فرا بگیریم به جای آنکه به دنبال مسائلی باشیم که نه به درد دنیای ما می خورد و نه آخرت ما.

فرهاد زنگنه

سلام یک حرفی رو به شما بزنم و اون حرف هم فکر میکنم که خیلی خیلی مهمه و اون هم این هست تا کسی نخواد مسیرش رو عوض کنه حتی خدا هم نمی تونه با توصیه هاش و کار دیگه ای اون شخص رو به راه درست بیاره پس بی خودی لازم نیست که خودمون رو به زحمت بندازیم فکر کنم و همینکه ایمان داشته باشیم و همین که خودمون راه خودمون رو درست بریم طوری میشه که حتی بقیه هم بیه سمت ما جذب میشن مگه حضرت محمد چطوری بود؟ اونکه نمی رفت به زود به جوون ها پند و اندرز بده اون اینقدر به مسیرش معهتقد بود و به مسیرش ایمان داشت که فقط مسیر خودش رو میرفت و کم کم بقیه با اون همراه شدند. موفق باشید

سعیده

در حال حاضر جوانان و نوجوانان ما در معرض هجوم وحشیانه فرهنگی غرب قرار دارند، از رهبر معنوی مان حاج فردوسی بزرگ خواهشمندم توصیه ای را برای جوانان عزیز مرقوم فرمایند

محمد علی اکبری

سلام تا زمانی که صحبت های حضرت حاج فردوسی به مانند ارزش برای جوانان در نیامده باشد نمی توان امیدی اشت که این توصیه ها برای آنها کارآمد باشد چراکه آنها به آن عمل نخواهند کرد و از آنجا که نکات دیگری برای آنها ارزشمند است باید دریابیم تا بفهمیم که چگونه می توان صحبت های حاج فردوسی را برای آنها به شکل ارزش در بیاوریم. در هر صورت در جهان امروزی صاحبین محتوا که می خواهند نکات و مطالب آنها را نه تنها جوانان بلکه ما بقی مردم دریابند به دنبال آنند که از روش های جدیدیبرای آموزش استفاده کنند که خدا را شکرحضرت حاج فردوسی با ایجاد این وبسایت و ارائه ی خدمات به صورت الکترونیک قدمی دراین مسیر برداشته اند. برای همه ی جوانان کشورم آروزی توفیق و سربلندی می کنم. پیروز و شادباشید

فریال

سلام من فکر می کنم برای جوانان امروز بهترین توصیه ای که ایشان می توانند داشته باشند این است که زینت های فریبنده ی دنیوی جوانان را به سمت خود جذب نکند مبادا به دام این زینت ها گرفتار شوند که آینده ی خوبی انتظار انها را نخواهد کشید. این زینت ها با آنکه ظاهری زیبا و دلپسند دارند اما باطن آنها بسیار زشت و خظرناک است و اگر کسی خواه یا ناخواه در دام آنها گرفتار شود ممکن است به ظاهر دنیایی زیبا برای خود خلق کند اما زمانی که به صورت عمیق تر به این مسئله می نگریم متوجه خواهیم شد که تمام این ها باعث شده بودند که فرد گمراه شود از مسیر درست و مسیر خدواند را نتواند بشناتسد که در آن قدم بگذارد. برایتان بهترین ها را از خداوندمی خواهم. شادباشید

هوتن ملایری

سلام برام جالبه که ما چرا همیشه به دنبال این هستیم که بقیه ما رو راهنمایی کنند البته منظورمن به شما دوست عزیز نیست بلکه کلی داریم ای موضوع روذکرمی کنم انسان تا زمانی که خودش نخواد هیچ کس و هیچ چیز نمی تونه به اون کمک کنه حتی اگر امام زمان بیاد و برای اون شخص پند و اندرز بده اون شخص تا زمانیکه نخواد پنبه رو از روی گوشاش برداره و چشماش رو باز کنه امام زمان هم نمی تونه اون رو به سمت و سوی درست راهنمایی کنه به همین جهت پیشنهاد من اینه که فقط در حد پیشنهاد برای جوانان این موضوع رو مطرح کنیم نه اونکه بخوایم اونها رو مجبور به کاری کنیم چرا که اگر به اجبار بود که ببخشید واقعا از جمع معذرت می خوام ولی الاغ که مدام کتک می خوه و مجبور میشه ولی در نهایت کار خودش رو انجام میده پس این نکته رو باید به خاطر داشته باشیم. موفق باشید

شهریار

سلام اولین نکته ای که در این مسئله باید به اون توجه داشته باشیم و اون رو نادیده نباید بگیریم این هست که مبادا جوانان رو مجبور کنیم که به توصیه عمل کنن چون اینطوری فقط عقب میکشن و با ما لج می کنند. باید این نکته رو حائز اهمیت قرار داد که جوونای امروزی کلا با فازی که جوون های نسل پیش داشتند متفاوته و ممکنه جوون های نسل های قبل یک حرف رو که بهشون می زدی کاملا قبول می کردند اما برای جوونای امروزی تا برای حرفت سند و مدرک معتبر از نظر خود اونها پیدا نکردی اونها حرفت رو نمی پذیرن و به حرفت گوش نمی دن این نکته ای بود که خیلی به نظر من حائز اهمیته و باید و باید و باید به اون توجه بشه. موفق باشید

نسرین

سلام یک سخن خیلی جالب فکر می کنم از امام علی علیه السلام بود که حضرت حاج فردوسی داخل مقالات خودشون اون حدیث رو هم آوردند و اون حدیث این بود که سنگ رو از جایی که اومد از همونجا پرتاب کن و این نشون می ده که از راهی که کشورهای غربی دارند به کشور ما نفوذ می کنند و دارند عقیده و عقاید جوونای ما رو از بین مبرن ما باید دست به کار بشیم و از همون راه پاسخیب به اونها بدیم. به نظر من همین که وب سایت راه اندازی شده و هر چند روز یک بار مقاله ای منتشر میشه خیلی میتونه به جوون ها کمک کنه وباعث بشه که جوون ها به راه درست هدایت بشن.

یاسر

با توجه به نزدیک شدن به فصل امتحانات مجددا این سوال ذهن من رو به خودش مشغول کرده که اگر دانش آموز یا دانشجویی در امتحانات با تقلب نمره قبولی کسب کند و به مرحله بالاتر برود و از مزایای آن استفاده کند، حکم استفاده از این مزایا چیست؟

منهاجی

تقلب حرام است ولی اگر تخصص و مهارت لازم را برای کاری که برای آن استخدام شده دارد و مقررات استخدام رعایت شده، استخدام و دریافت حقوق اشکال ندارد.

رفیعی

 سوالی داشتم از حضور تون. من دختری جوان ۱۸ ساله هستم که به ظاهرم خیلی اهمیت می دهم. دختر مذهبی و چادری هم هستم ولی آراستگی ظاهر برام مهم است .سوال بنده این است که بلند گذاشتن بیش از حد ناخن های دست که علاوه بر منافات داشتن با اصول بهداشتی نوعی تقلید از بیگانگان محسوب می گردد چه صورت دارد؟

منهاجی

بر مؤمنین شایسته نیست که از فرهنگ بیگانگان تقلید کرده یا اصول بهداشتی را نادیده بگیرند. اگر تشبه به کفار باشد اشکال دارد.

کیمیا

سلام به حاج فردوسی عزیز و همکارانشون یه سوال داشتم مناسب دونستم اینجا مطرح کنم. کسی که شغل او مسافرت نباشد، باید قصد چند فرسخ بکند تا نماز شکسته بخواند؟

رسول

سلام منهاجی عزیز. من الان سوالتون رو خوندم. دقیق مطمئن نیستم ولی تا اونجایی که من خبر دارم و میدونم هشت ‏فرسخ مسافت بود. باز هم به مرجع تقلید تون مراجعه کنید تا کاملا مطمئن بشید.

مهدی

چه جالب. حاج فردوسی خیلی کار زیبایی انجام دادن که از سوالات خود ما کتابی تدارک دیدن. ولی کاش قیمت رو پایین تر تعیین می کردین تا ما هم بتونیم بخریم و استفاده ببریم

ناهید علوی

سلام به همه من خیلی خوشحالم که تازه با این وبسایت آشنا شدم خواستام بدونم برای اینکه با طریقت منهاج فردوسیان آشنا بشم باید حتما کتاب های حاج فردوسی رو خریداری کنم یا اگه مقالاتی که در این وب سایت منتشر شده رو بخون تک به تکشون رو متوجه میشم؟ لطفا کسایی که از این موضوع خبر دارند پاسخم رو بدن نه اشخاصی که خودشون هم نخوندن و میان فقط توضیح میدن که این کار رو بکن یا نه من میخوام از افرادی این موضوع رو بشنوم که کدوم روش بهتره که خودشون تجربه کردن و خوندن مقالات رو و این راه رو خودشون پیمودن. موفق باشید

محمد خاکسار

سلام سرکار خانم علومی محترم من مقالات ایشان را می تون گفت که بیشترشان را خوانده ام ومی توانم بگویم که اگر شما میخواهید به طور کامل با منهاج فردوسیان آشنا شوید و بهتر بتوانید طریقت و مسیر آن را بپیمایید خب خواندن کتاب های ایشان حتی می توان گفت که برای شما ضرورت دارد اما اینکه صرفا جهت یک آشنایی اولیه می خواهید این کار را انجام بدهیدم ی توانم بگویم که مقالات می توانند به شما کمک خیلی زیادی کنند جدای از اینکه خب شما به دنبال کسب معرفت هستید خب با خواندن همین مقالات هم فکر میکنم که به معرفتی که میخواهید دست پیدا کنید واگر می خواستید که مسیر را بهتر و روشن تر بپیمایدید خب کتاب های ایشان هست که می توانید تهیه نمایید.

ناصر همتی

سلام خدمت جناب خاکسار عزیز اول می خواهم به شما تبریک بگویم که این چنین پیگیر این وب سایت و مطالبش هستید چرا که در بیشتر مقالات من کامنت های زیبای شما را خواندم و از آنها بسیار درس گرفتم در مورد این مسئله که به خانم علوی پیشنهاد می دهید من فکر میکنم که حق با شماست خب اگر می خواهند که بهتر متوجه شوند کهک تاب ها قطعا کاملا توضیح داده اند اما برای آشنایی اولیه فکر میکنم که مقالات مفید هستند برایشان و این را هم بگویم که می توانند کتاب را سفارش بدهند وتا رسیدن کتاب اقدام به خواندنم مقالات نمایند تا بهتر بتوانند با این طریقت آشنا بشوند و دیدگاه های آن را بررسی نمایند.

ناهید علوی

سلام خدمت هر دو بزرگوار ممنونم من پاسخ خودم رو گرفتم و بابت این مسئله از شما دو عزیز متشکرم من به این نتیجه خودم رسیدم که اول در مورد زندگینامه حضرت حاج فردوسی اصلا مطالعه کنم که ببینم ایشون کی بودن و چگار بودن و بعد از اون شروع کنم به خوندن مقالات همین وب سایت تا آشنایی اولیه ای برام به وجود بیاد بعد واکنش های مردم نسبت به مقالات رو بخونم که خدا رو شکر چون وب سایت پر بازدید هست فکر میکنم تعداد کامنت ها هم بالاست و بعد از انجام این کار اگر دوست داشتم این مسیر رو که کتاب های ایشون رو تهیه می کنم و می خونم و از همین الان هم میدونم که خیلی کمک میکنن به من اما من می خوام اول آشنایی پیدا کنم وبعد اقدام به خریداریشون کنم. موفق و سعادتمند باشید

خلیل عبداللهی

سلام خانم علوی بهترین کار رو انجام میدید به نظر من اول باید اون اعتماده رو به وجود بیارید بین خودتون و حضرت حاج فردوسی تا مطالبی که ایشون به زبون میارن رو بتونید بهتر بپذیرید و قطعا هم اگر واقعا به چشم دل به مطالبشون نگاه کنید خیلی متحول میشد و دگرگونی در شما شکل میگیره به هر حال خداوند در جای حق نشسته پس ما هم باید به جای حق خودمون رو برسونیم و فکر میکنم که طریقت منهاج فردوسیان و حضرت حاج فردوسی در این راه به ما خیلی خیلی می تونه کمک کنه. براتون بهترین ها رو از خدواند خواستارم موفق باشید

راضیه رنجبر

سلام. ببینید این موضوع کاملا به خود شما بر میگرده باید ببینید که چطور راحت تر و بهتر می تونید مسائل ایشون رو درک کنید و بپذیرید واین هم به اندازه ای که شما در گناه فرو رفته باشید فرق میکنه مثلا شخصی که گناه کاره نه تنها منهاج فردوسیان بلکه هر آئین و دین دیگه ای رو هم ممکنه که رد کنه ولی این موضوع فکر نمی کنم در شما صدق کنه والبته که همه ی ما گناه کاریم و انسان هم ذاتش ممکن الخطاست و این موضوع خیلی اهمیت داره که بهش توجه کنیم اما منهاج فردوسیان و راهی که اون به شما نشون میده به نظرم خیلی خیلی میتونه بهتون کمک کنه تا بتونید به موفقیت های بسیاری برسید در جهت رسیدن به خدواند و انجام کارهای مشابه.

رویا آریا مهر

لام منکه به این مسئائل کاری ندارم و چون از طرف حاج فردوسی هست اون رو شاید در یه زمان خوب بخرم و مطالعه کنم چون واقعا به آدم درس زندگی میده فکر کنم و نمیشه این اصل خیلی خیلی مهم رو نادیده گرفت و به شما هم پیشنهاد میدم که کتاب رو بخرید وبخونید اگر میخواین که حداقل گامی برای زندگی خودتون بردارید . موفق باشید

ابراهیم ملکی

سلام کتاب هایی که شما منتشر می کنند خواستم ببین که آیا دارای منبع هستند یا خیر از طرف خودتان می باشند؟ البته که کتب دینی همگی باید به نظرم منابعی داشته باشند اما برایم جالب است که این را بدانم! که مثلا در فلان جای کتاب از افلان حدیث موجود در فلان کتاب استفاده کرده اید یا خیر؟ نکته ای که بسیار برای بعضی از افراد اهمیت دارد این است که آنها کتاب های داای منابع موثق را مطالعه می کند که منابع شان از سوی اشخاصی که قبول دارند تایید شده باشد یا اینکه منابعشان برایشان بسیار مورد تایید باشد. برایتان آرزوی خرسندی و سعادت میکنم. موفق باشید

شادمهر اسماعیلی

سلام البته که کتاب ایشان فکر میکنم که منابع داشته باشه شما اگر مقالات دیگه ایشون رو در وب سایت مطالعه کنید متوجه این موضوع میشید که مثلا در جایی که مربوط به بررسی ویژگی های کتاب با قران بود یعنی مقایسه ایشون گفته بودن که از احادیث هم داخل کتابشون استفاده می کنن این یعنی کتابشون دارای منابع هست چون احادیث دیگه بالاخره از داخل یک کتاب نوشته میشن و ایشون از خودی خود که این احادیث رو نمی نویسن پس همین مسئله نشون میده که کتب ایشون منابع داره و حالا اگر میخواین موثق بودنش رو بدونید یا نه پیشنهاد میدم بهتون که خودتون مقاله ایشون رو در مورد منابع و صدق اونها بخونید تا متوجه بشید و با بررسی کردن نکاتی که در اون مقاله ذکر کردن به این مورد پی ببرید که آیا منابعشون مورد تاییدتون هستند یا نه.

ابراهیم ملکی

سلام متشکرم بابت راهنمایی که کردید جناب اسماعیلی عزیز بله حتما این کار رو انجام می دم و مقالاتشون رو میخونم و متشکرم ازتون که این مقالات رو معرفی کردید و برای من می خواستم که بگویم کتاب هایی که میخ وانم خیلی مهم است که آن کتاب مورد تاییدم هست یا خیر و چگونه یک کتاب برای من مورد تایید میشود؟ اینطور که بدانم نویسنده اش چه کسی است، کتابش حول چه محورو موضوعی نوشته شده است، منابع آن چه چیزهایی هستند و … از این رو بهتر می توانم به کتاب و محتوای آن اعتماد نمایم. برایتان بهترین ها را از خدواند منان خواستارم.

سلیمان اصغری

سلام خدمت حضرت حاج فردوسی رهبر معنوی ما در مسیر رسیدن به کمال و سعادت می خواهم این را بگویم که کاش این نامه ها را در وب سایتتان هم منتشر کنید به همراهپاسخ آنها شاید کسی واقعا مجال این را نداشته باشد که بخواهد کتاب را خریداری کند وبخواند و در حد یک مقاله فقط فرصت داشته باشد خب زمانی که وارد وب سایت می شود به راحتی می تواند بر روی مقاله کلیک کند و مقاله مورد نظرش را مطالعه نماید و اگر این مقاله همین سئوالاتی بود که شما پاسخ داده اید بسیار بهتر است و قطعا بهتر شخص می تواند نتیجه بگیرد از آن در هر صورت این پیشنهادی بود که به ذهن من رسید و فکر می کنم که بتواند مثمر ثمر واقع شود. برایتان بهترین ها را از خداوند منان خواستارم و انشالله روزی برسد که ما بتوانیم دانش شما را تا حد خیلی زیادی فرا بگیریم. پیروز و موفق باشید و در پناه الله یکتا به هر آنچه که می خواهید دست پیدا نمایید مخصوصا بندگی خداوند.

نهال کاظمی

سلام من فکر میکنم که اگر از جناب حاج فردوسی این خواسته را داریم می بایست که در ازای این مقالات مبلغی را به عنوان هدیه تقدیم ایشان کنیم چرا که ایشان برای علمی که به دست آورده اند زحمت کشیده اند و ما بدون زحمت از علم ایشان بهره مند می شویم که این واقعا کار درستی نیست و ما باید در مقابل زحمتی که ایشان می کشند از خود واکنشی نشان دهیم که بهترین واکنش می تواند این باشد به نظر پس مقالات لازم هم نیست که به صورت رایگان در وب سایت منتشر شوند بلکه اگر به صورت پولی و یا وی آی پی هم باشند بسیار عالی خواهد شد آن موقع هر کسی که برای چیزی که می خواهد بیاموزد پول پرداخت کند قطعا قدر علمی که به اختیارش گذاشته می شود را بهتر خواهد دانست از همین رو اگر این کار را انجام بدهند به نظر من علاوه بر پاسخگویی به زحماتشان از طرف ما قطعا تاثیر گذاری بیشتری هم خواهد داشت سخنانشان.

سلیمان اصغری

سلام خانم کاظمی بزرگوار این هم کار خوبی است اما ایشان فکر نمی کنم که راضی به این کار بشوند به خاطر حال اعتقاداتی که ممکن است داشته باشند و دقیقا در این مورد خود من هم اطلاعی ندارم اما حدس می زنم که این کار را انجام ندهند ولی اگر انجام بشود فکر نمی کنم که از سوی کاربران وب سایت موردی داشته باشد یا حد اقل اگر این کار را انجام نمی دهند پی دی اف کتاب هایشان را برای دانلود به صورتی وی آی پی بگذارند تا دیگر برای برخی که امکان خرید نسخه ی فیزیکی را ندارند این امکان پیش بیاید که بتوانند به صورت الکترونیکی از محتوای کتاب بهره مند شوند همه ی این ها مواردی هستند که اگر به آنها توجه شود بسیار مثمر ثمر خواهد بود. موفق و سعادتمند باشید

سپهر

سلام این نکته ای که من می خواهم در مورد وب سایت شما بیان کنم شاید به شکل یک نقد باشد ولی می خواهم آن را بگویم و امیدوارم که امکانش در وب سایتتانیش بیاید که خیلی خیلی خوب است و آن هم این است که جدای از اینکه حضرت حاج فردوسی سئوالات رو جواب میدهند فضایی تدارک دیده شود که کاربران در آن به طرح سئوالات و مشکلات خود بپردازندو سپس در ان شروع به توضیح دادن نمایند که مثلا به چه شکل می شود فلان مسئله را حل کرد یا چطور می شود فلان گناه را از زندگی خود خارج ساخت وجود چنین فضایی برای منهاج فردوسیان فکر می کنم لازم باشد.

کامیار

سلام بله این مسئله بسیار مهم است و اگر امکانش راه اندازی شود فکر میکنم دیگر مردم آنقدر از علمای دینی خود سئوال رسند وبتوانند به راحتی مشکلات خود را برطرف نمایند چرا که هیچ گروه تلگرامی یا … نیست که ما بخواهیم عضوش شویم و با پرسش واسخ مسائل خود را حل نمایی به همین جهت اگر این فضا در این وب سایت راه اندازی شود خیلی خیلی خوب است و خیلی از افراد می توانند مشکلات خود را با همین مشورت گرفتن های ساده برطرف نمایند. برایتان آرزوی خوشی و سعادت را از خداوند خواستارم.

شهریار مرادی

سلام من فکر میکنم که کامل توضیح دادن شما اگر یک نگاه بندازید به لیست کتاب متوجه این موضوع میشید که بالای پانصد صفحه توضیحات داره این یعنی اگر برای هر سئوال هم دو صفحه به کار برده شده باشه باز هم کلی توضحیات میشه که در اون گنجوند به همین جهت من فکر نمی کنم بخواین نگران این موضوع باشید بعدش هم که توضیحات زیاد که خوب نیست ما باید به دنبال تویحاتی باشیم که واقعا مشکل ما رو برطرف کنه نه اینکه حالا صرفا زیاد باشه و به هیچ دردی نخوره

رحیم اکبری

سلام خدمت جناب مرادی عزیز با دیدگاه شما موافقم ممکن است شخصی فقط یک خط در مورد مسئله ای توضیح بخواند اما چنان آن توضیحات کامل و روشن بوده که دیگر نیزازی نیست که دو صفحه در مورد یک مسئله حرف بزند اتفاقا هنر می خواهد که توضیحات را در چند خط بیان کردو منظور را به مخاطب رساند و اینکه در چندین صفحه می آیند و توضیحاتی می نویسند صرف بر این نیست که آن توضیحات درست است یا آن توضیحات کامل است در مورد آن اتفاقا شاید همان یک خطی که می خواند بسیار تاثیر گزار تر باشد نسبت به آن به عنوان مثال ۵ یا ۶ صفحه در هر صورت خواستم این موضوع را بیان کنم که از آن غافل نمانیم. برایتان بهترین ها را از خداوند خواستارم پیروز و شاد باشید

الهام شکوری

سلام ببخشید خواستم بگم که پاسخ هایی که در کتاب داده شده به سئوالات مثل پاسخ های همین وب سایت برای بعضی از سئوالات می زارید کم هست یا نه کامل توضیح دادید در مورد یک مسئله چون برای من خیلی مهمه که کتاب رو میخوام که خریداری کنم به طور کامل در مورد یک مسئله حرف بزنه نه اینکه یکم توضیح بده باز من برم به دنبال کشف کردن بقیه ی مسائل در مورد یک مبحث خاص اگر اینطور نیست لطفا حتما ذکر کنید از شما ممنون میشم در اخر هم براتون خیر و برکت از خدای منان رو خواستارم. شاد باشید

امیر حسین کدخدایی

سلام واقعا آثار خوب و عالی از خودتون به جا می زاری و امیداوارم که نسل آینده بتونه از این نعمت گرانبها به خوبی استفاده کنید شما تعالیمی رو به انسان ها می اموزید که واقعا جای تحسین و تشکر رو باقی میزاره فقط یک انتقادی که باقی میمونه و قطعا انتقاد باعث میشه که کار انسان پیشرفت کنه نه اینکه باعث تخریب اون بشه میخوام بگم که مقالاتی که منتشر میکنید حجمشون خیلی کمه اگر بشه که کمی بیشتر در مورد یک موضوع صحبت کنید ممنون میشم به عنوان مثال در مورد همین اثر خودتون بیشتر موضوع رو باز می کردید که صحبت های شما بیشتر در حول محور چه موضوعی هست، تعدادی از نامه ها رو به عنوان نمونه می آوردید، نظرات استفاده کنندگان رو قرار می دادید، دیدگاه شخصی خودتون رو در مورد کتاب بیان می کردید و اینکه این کتاب چقدر میتونه در زندگی یک شخص تاثیر بزاره همه ی اینها مواردی بودند اگر وجود می داشت قطعا باعث میشد که ما دید بازتری نسبت به کتاب شما داشته باشیم

سام جلیلی

سلام اتفاقا به نظر من اگر مقالاتشون کوتاه باشه باز بهتره چون که مطالب دینی و مذهبی هم هست هر چی بیشتر توضیح بده به نظرم برای مخاطب یکم تکراری میشه ولی وقتی سربسته باشه توضیحاتشون باعث میشه که مخاطبی که من یا شما باشیم به دنبال تحقیق در موردش بریم که چرا حضرت حاج فردوسی این موضوع رو بیان کردند و قطعا اینطور بهتر می تونیم مسئله رو درک کنیم تا اینکه ایشون بیان توضیحات تکمیلی بدن و لقمه رو بجون و در دهان ما بزارن به همین جهت من فکر میکنم که همین منوالی که در پیش گرفته شده خیلی خیلی عالی هست اما اگر زود به زود مقاله منتشر بشه واقعا عالی میشه.

رضا

سلام خواستم ببینم که آثار حضرت حاج فردوسی رو می تونم از جایی هب غیر از این وب سایت تهیه کنم؟ یعنی اینکه نخوام سفارش بدم و راحت از کتابخونه نزدیک محل خودمون برم و اون رو خریداری کنم؟ چون این کتاب ها قطعا ارسالشون هزینه بره و هزینه ی ارسالی که بابت محصول می دیم واقعا ارش محصول رو کم میکنه و البته که کتاب جناب حاج فردوسی خیلی گرانبهایت و روی وان نمیشه قیمت گذاشت اما با توجه به شرایط حال و وضعیتی که از لحاظ مالی خیلی از ما داریم این امکان رو از ما میگیره

محمد رضا سلامی

سلام حضرت حاج فردوسی عزیز از شما بسیار متشکرم که مسیر سعادت را به سوی منهاج فردوسیان باز می کنید و باعث می شوید که بسیاری از ما به مسیر درست، مسیری که کمال و سعادت آدمی در آن نهفته است هدایت شویم. از شما در خواستی دارم مبنی بر اینکه لطفا کتابی را مهیا کنید و در آن از اعتقادات خود سخن بگویید مانند همین اعتقاداتی که نسبت به اربعین داشتید یا نسبت به آئین ها دارید آن ها را در قالب اثر از خود به جا بگذارید تا ما مشتاقات مسیر سعادت و کمال بتوانیم از آن ها در جهت بهبود مسیر خویش استفاده نماییم. پیروز و شاد باشید

اکبر

سلام دوست بزرگوارم خیلی از اثاری که چاپ می شوند فکر میکنم که زیر نظر منتقدین بسیار چاپ می شود و در اختیار عموم قرار می گیرد و این گونه اعتقادات جزء عقیده های شخصی نویسنده ممکن است قرار بگیرند که با باورهای عمومی ممکن است در تضاد باشد و حتی بعضی از منتقدین آن را در دسته ی انحرافات می دانند پس قرار دادن آنها به عنوان کتاب امری ممکن است زمان بر و مشکل باشد اما همین وب سایت که بسیار خوب و عالی است و بسیار می تواند موجب شود که انسان از مسیری که می رود لذت ببردو همچنین هر موقع که خواست این وب سایت در دسترسش است و می تواند از مطالبی که از حضرت حاج فردوسی رهبر معنوی ما برای رسیدن به کمال و سعادت منتشر کرده اند استفاده نماید. پیروز باشید

محمد رضا سلامی

سلام من نظر شما را خواندم و کمی فکر کردم وبه این نتیجه رسیدم که واقعا حق با شماست اما باز هم می توانند در قالب کتاب الکترونیکی منتشر کنند که برای همیشه در اختیار کاربران قرار بگیرد نه آنکه اگر احیانا اینترنت وصل نبود دیگر کاربر نتواند از این مطالب فیض ببرد. من بسیار خوشحال و خرسندم که می توانم در این فضا با دوستانی مانند شما در این مورد صحبت کنم و واقعا احساس می کنم که مسیری از خوشبختی و کمال بر روی ما باز شده است و مام ی توانیم هر اندازه که می خواهیم در آن وارد شویم و به هر اندازه که پیشرفت کنیم امکان موفقیت ما بیشتر و بیشتر خواهد شد در جهت بندگی خداوند. موفق باشید

اکبر

سلام من هم با نسخه ی الکترونیکی کتاب ها موافقم و احساس می کنم که نسخه ی الکترونیکی این کتاب ها هم وجود دارد و اینکه مطالب جنب حاج فردوسی را بخواهید در قالب کتاب الکترونیکی دریافت کنید می توانید محتوای صفحه را اگر با کامپیوتر باز کرده اید در یک صفحه ی ورد ذخیر کنید یا کلا صفحه ی وب سایت را ذخیر کنیدو هر بار که خواستید باز کنید و اگر از تلفن همراه خود استفاده می کنید می توانید از قابلیت اسکرین شات استفاده کنید و عکس صفحه را با کیفیت بالا ذخیره سازید و در زمانی که نیاز داشتید آن را بخوانید یا از آن استفاده کنید.

راحله اکبری

سلام و عرض خدا قوت چه قیمت خوبی واقعا و خیلی خیلی ارزشمند هست محتوایی که در نزدیک هزار صفحه منتشر شده و در اختیار عموم قرار میگیره به بهایی اندک بسیار می تونه به زندگی انسان ها کمک کنه و همچنین از شما متشکرم که این قیمت بسیار عالی رو در نظر گرفتید که هر کسی می تونه اون رو خریداری کنه و بهانه ی قیمت نداشته باشه و به هر کسی با هر عقیده ای فکر میکنم که اگر کتاب های شما رو مطالعه کنه وسعی کنه که از کتاب ها شما بهر ببره راه سعادت و راه کمال رو خیلی سریع می تونه پیدا کنه و به سمت وان حرکت کنه به امید روزی که تمام انسان ها بتونن خدای خودشون رو بشناسن و به سمت اون حرکت کنن. موفق و سعادتمند باشید

مریم راد اکبری

سلام خانم اکبری عزیز من هم می خواستم صحبت شما رو کامنت کنم که چون شما این زحمت رو کشیدید و این کار رو انجام دادید دیگه نخواستم نکات مثبت این موضوع رو بیان کنم و واقعا هم از حضرت حاج فردوسی رهبر معنوی مان متشکر هستم که با این قیمتی که برای کتاب در نظر گرفتن راه رو برای بسیاری از مشتاقان مسیر کمال و سعادت باز کردن و از مدیریت این وب سایت هم متشکرم که فهرست رو برای دانلود قرار داد تا یدونیم چه محتوایی در این کتاب وجود داره. در هر صورت براتون آرزوی توفیق به درجات رفیع بندگی خداوند رو خواستارم. شاد و موفق باشید

fa فارسی
X