۴ اسفند

فرقه‌ی منهاج فردوسیان

این کتاب برای آنان که می‌پندارند «نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان» فرقه است، مفید است.

بخشی از مقدمه:
یکی از رایج‌ترین مطالب و مطاعنی که در مورد «نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان» مطرح است، فرقه بودن آن است. «فرقه‌بودن» از اولین اشکالاتی است که بر زبان مخالفین و منکرین جاری شده و از اولین پرسش‌هایی‌ است که در ذهن جویندگان برنامه‌ی تربیتی، جولان می‌کند. به عبارت ساده، یکی از اولین اشکالاتی که منتقدین بر این نظام جامع تربیتی مطرح می‌کنند، این است که این نظام تربیتی، «فرقه» است و مؤلف آن، در صدد «فرقه‌تراشی» بوده است. همچنین یکی از اولین دغدغه‌های کسانی که می‌خواهند از «نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان» برای رسیدن به کمال و سعادت استفاده کنند، این است که آیا منهاج فردوسیان، فرقه است یا فرقه نیست؟ و اگر فرقه است، فرقه‌ی ناجیه است یا فرقه‌ی هالکه؟!
برای پاسخ دادن به این شبهه و رفع این دغدغه، در کتاب «آشنایی با منهاج فردوسیان» در قالب یک سؤال و جواب، به آن پرداختیم و امیدوار بودیم آنان که گمان می‌کنند نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان فرقه‌ است،‌ از گمان باطل خود برگردند و آنان که چنین دغدغه‌ای دارند، آرامش خیال یابند؛ ولی گویا چنین اثری نداشت و توقع ما را چنان که انتظار می‌رفت، برآورده نکرد.
برای روشن ساختن این که منهاج فردوسیان، فرقه هست یا نیست، نخست لازم بود تعریف دقیق و روشنی از «فرقه» ارائه نماییم. بدین منظور، «فرقه» را از چهار منظر، بررسی کردیم. نخست از لحاظ «لغت»، سپس از دیدگاه استعمال این کلمه در «قرآن کریم»، سپس در «کلام ائمه‌ی طاهرین (علیهم‌السلام)» و در نهایت، حدود و تعریف‌های «فرقه» با تکیه بر شاخص‌هایی که فرقه‌شناسان بزرگ دنیا مشخص کرده‌اند.
لازم به ذکر است که در بخشی از این اثر، به نقد برخی دیدگاه‌های فرقه‌شناسان بزرگ جهان، دکتر مارگارت تالر سینگر، دکتر رابرت جی لیفتون و دکتر ادگار شاین پرداخته شده است.

قیمت: ۱۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”21″]

*****

برای بازدید از «فروشگاه آثار تربیتی حاج فردوسی» کلیک کنید

 

*****

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه: ۲۰
…….» مطلب اول: آنچه باعثِ نوشتنِ این کتاب شد: ۲۰
…….» مطلب دوم: در معرفی مهم‌ترین منابع فرقه‌شناسی: ۲۱
…….» مطلب سوم: در معرفی دکتر سینگر (فرقه‌شناس شهیر آمریکایی): ۲۲
فصل اول: «فرقه» در لغت: ۲۹
…….» بررسی «فرقه» بودنِ منهاج فردوسیان بر اساس لغت: ۲۹
فصل دوم: «فرقه» در قرآن: ۳۱
…….» پیامبران با توجه به سرنوشتی که داشتند، فرقه فرقه می‌شوند: ۳۱
…….» بعثت برخی پیامبران، موجب فرقه‌سازی بود: ۳۱
…….» پیامبر خدا از فرقه‌هایی که از دینشان جدا می‌شوند، محسوب نمی‌شوند: ۳۲
…….» فقط فرقه‌ای از مؤمنین از شیطان پیروی نکردند: ۳۳
…….» فرقه‌ای از بندگان خدا، طلب آمرزش و رحمت می‌کنند: ۳۴
…….» فرقه‌ای از مؤمنین، باید نسبت به احکام الهی، دانا شوند: ۳۴
…….» فرقه‌ای از مؤمنین، از رفتن به جنگ، ناخشنوند: ۳۵
…….» فرقه‌ای از مؤمنان، مرتد می‌شوند: ۳۵
…….» فرقه‌ای از مسلمانان، زمانی که برای داوری به نزد خدا و پیامبر فراخوان می‌شوند، روی برمی‌گردانند: ۳۶
…….» فرقه‌ای از مسلمانان، بر اثر سختی‌های جنگ، تا مرز فرار رفتند: ۳۷
…….» فرقه‌ای از مسلمانان، از مردم، بیشتر می‌ترسند تا از خدا: ۳۷
…….» فرقه‌ای از مسلمانان، با بهانه از جنگ، فرار می‌کنند: ۳۸
…….» فرقه‌ای از انسان‌ها در بهشت و فرقه‌ای در جهنم هستند: ۳۸
…….» برخی فرقه‌ها، هدایت‌یافته و برخی فرقه‌ها، در گمراهی هستند: ۳۹
…….» فرقه‌ای از مردم، بعد از خروج از مشکلات، به خدای تعالی مشرک می‌شوند: ۴۰
…….» برخی فرقه‌ها، بر اثر حسادت و دشمنی با دانش،‌ ایجاد شده‌اند: ۴۰
…….» فرقه‌ای از اهل کتاب، کتاب خدا را پشت سر انداختند: ۴۱
…….» فرقه‌ای از اهل کتاب، آنگاه که به سوی کتاب خدا خوانده می‏شوند، روی بر می‏گردانند: ۴۱
…….» فرقه‌ای از اهل کتاب، حق را پنهان می‌کنند: ۴۲
…….» فرقه‌ای از اهل کتاب، سخنان خود را مثل آیات الهی می‌خوانند: ۴۳
…….» اهل کتاب، با توجه به سرنوشتشان، فرقه فرقه شدند: ۴۳
…….» پیروی از برخی فرقه‌های اهل کتاب، موجب ارتداد است: ۴۳
…….» برخی از فرقه‌های اهل کتاب، دست به تحریف قرآن می‌زنند: ۴۴
…….» فرقه‌ای از یهودیان، پیمان‌شکن هستند: ۴۴
…….» فرقه فرقه شدن، نهی شده است: ۴۵
…….» برخی فرقه‌ها، مظلوم واقع می‌شوند: ۴۶
…….» برخی «فَرْق»ها به معنی «پراکندگی» و «جدایی» است: ۴۶
…….» انواع فرقه از نظر قرآن: ۵۲
…………..» نوع اول: دو یا چند فرقه، همگی بر حق باشند؛ ۵۲
…………..» نوع دوم: دو یا چند فرقه، همگی بر باطل باشند؛ ۵۳
…………..» نوع سوم: فرقه‌ای بر حق و فرقه‌ای بر باطل باشند؛ ۵۳
…………..» نوع چهارم: هم اکثریت و هم فرقه، همگی بر حق باشند؛ ۵۵
…………..» نوع پنجم: هم اکثریت و هم فرقه، همگی بر باطل باشند؛ ۵۵
…………..» نوع ششم: اکثریت بر حق ولی فرقه‌هایش بر باطل باشند؛ ۵۵
…………..» نوع هفتم: اکثریت بر باطل، ولی فرقه‌هایش بر حق باشند؛ ۵۷
…….» بررسی «فرقه» بودنِ منهاج فردوسیان بر اساس آیات قرآن: ۵۸
فصل سوم: «فرقه» در روایات: ۶۱
…….» ملاحظاتی بر آیات و روایات «فرقه»: ۷۱
…….» بررسی «فرقه» بودنِ منهاج فردوسیان بر اساس روایات: ۷۵
فصل چهارم: «فرقه» در اصطلاح «فرقه‌شناسان»: ۷۸
…….» انواع فرقه از نظر فرقه‌شناسان: ۷۹
فصل پنجم: شاخص‌های «فرقه» و تطبیق آن بر «منهاج فردوسیان»: ۸۱
…….» شاخص ۱: تأسیس فرقه، توسط رهبر قوی و کاریسماتیک: ۸۱
…………..» نقدی بر این شاخص: ۸۲
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۸۵
…….» شاخص ۲: ادعای مأموریت خاص توسط رهبر فرقه: ۸۷
…………..» نقدی بر این شاخص: ۸۷
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۸۹
…….» شاخص ۳: ادعای عرضه‌ی مطمئن‌ترین راه زندگی توسط رهبر فرقه: ۹۱
…………..» نقدی بر این شاخص: ۹۱
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۹۲
…….» شاخص ۴: ادعای رساندن به دانش سرّی در صورت پیروی از رهبر فرقه: ۹۲
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۹۳
…….» شاخص ۵: ادعای ارتباط با نیروهای برتر، توسط رهبر فرقه: ۹۳
…………..» نقدی بر این شاخص: ۹۴
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۹۵
…….» شاخص ۶: ادعای داشتنِ دانش ویژه توسط رهبر فرقه: ۹۵
…………..» نقدی بر این شاخص: ۹۶
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۹۷
…….» شاخص ۷: سلطه‌جویی رهبر بر اعضای فرقه: ۹۷
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۹۹
…….» شاخص ۸: ختم شدن همه چیز به خدمت به رهبر: ۱۰۰
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۰۰
…….» شاخص ۹: تمرکز تکریم و ستایش بر رهبر: ۱۰۱
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۰۱
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۰۵
…….» شاخص ۱۰: جعل کرامت برای فریب دادنِ اعضای جدید: ۱۰۵
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۰۸
…….» شاخص ۱۱: بزرگ‌نمایی تأثیر فرقه و رهبر آن: ۱۰۸
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۰۹
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۰۹
…….» شاخص ۱۲: داشتنِ ساختار خودکامه: ۱۰۹
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۱۰
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۱۲
…….» شاخص ۱۳: تولید سیستم جاسوسی توسط رهبر فرقه برای ادعای غیب‌گویی: ۱۱۳
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۱۳
…….» شاخص ۱۴: ادعای نوآوری: ۱۱۴
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۱۴
…….» شاخص ۱۵: اعتقاد به این که هدف، وسیله را توجیه می‌کند: ۱۱۵
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۱۵
…….» شاخص ۱۶: درخواستِ دگرگونی اساسی از اعضا: ۱۱۶
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۱۷
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۱۹
…….» شاخص ۱۷: داشتنِ تفکر سیاه و سفید: ۱۱۹
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۲۱
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۲۳
…….» شاخص ۱۸: تغییر قوانین فرقه بر اثر فشارهای خارجی: ۱۲۴
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۲۴
…….» شاخص ۱۹: ارائه‌ی راه حل‌های ساده برای مشکلات: ۱۲۴
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۲۵
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۲۶
…….» شاخص ۲۰: ظهور در زمان یأس از مذاهب: ۱۲۶
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۲۷
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۲۷
…….» شاخص ۲۱: داشتنِ مانیفست و دکترین: ۱۲۹
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۲۹
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۳۰
…….» شاخص ۲۲: فرار از تجسّس در مورد فرقه: ۱۳۱
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۳۱
…….» شاخص ۲۳: محرمانه نگه‌داشتنِ سوابق فرقه: ۱۳۲
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۳۲
…….» شاخص ۲۴: نادرست دانستنِ مراقبت‌های پزشکی: ۱۳۳
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۳۳
…….» شاخص ۲۵: جمع‌آوری پول: ۱۳۴
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۳۴
…….» شاخص ۲۶: جذب زنان بیوه و مسن به فرقه: ۱۳۵
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۳۷
…….» شاخص ۲۷: نداشتنِ محصول قابل رؤیت: ۱۳۷
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۳۸
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۳۹
…….» شاخص ۲۸: عدم تشویق به کسب قدرت بدنی و سلامتی: ۱۳۹
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۳۹
…….» شاخص ۲۹: رژیم‌های تغذیه‌ی شگفت‌انگیز و غیربهداشتی: ۱۴۰
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۴۰
…….» شاخص ۳۰: نخبه‌سالاری: ۱۴۰
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۴۱
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۴۲
…….» شاخص ۳۱: جمع‌آوری عضو: ۱۴۲
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۴۳
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۴۴
…….» شاخص ۳۲: کم‌رنگ کردن نقش والدینِ اعضای فرقه در تربیت فرزندانشان: ۱۴۴
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۴۶
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۴۶
…….» شاخص ۳۳: دو قطبی بار آوردنِ کودکانِ داخل فرقه: ۱۴۶
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۴۷
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۴۸
…….» شاخص ۳۴: سرکوبِ ابراز احساسات طبیعیِ کودکانِ داخل فرقه: ۱۴۸
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۴۸
…….» شاخص ۳۵: ارزیابی میزان تعهد اعضا به فرقه، با جدا شدن از همسر: ۱۴۹
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۴۹
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۴۹
…….» شاخص ۳۶: ارزیابی میزان تعهد اعضا به فرقه، با بدرفتاری با فرزندانشان: ۱۵۰
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۵۰
…….» شاخص ۳۷: بدنام کردنِ عضو بریده از فرقه در نظر فرزندانش: ۱۵۱
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۵۱
…….» شاخص ۳۸: تلاش برای فروپاشاندنِ نهاد خانواده: ۱۵۱
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۵۲
…….» شاخص ۳۹: القای محرومیت به اعضا در صورت مطیع نبودنِ فرزندانشان: ۱۵۲
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۵۲
…….» شاخص ۴۰: ایجاد هویت جدید برای اعضا: ۱۵۳
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۵۳
…….» شاخص ۴۱: ادعای برگزیده بودن اعضا: ۱۵۴
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۵۴
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۵۹
…….» شاخص ۴۲: القای سیستم دوگانه‌ی اخلاقی به اعضا: ۱۵۹
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۵۹
…….» شاخص ۴۳: تقاضای هزینه‌های هنگفت از اعضا: ۱۶۰
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۶۱
…….» شاخص ۴۴: فشار بر اعضا برای ترک خانواده و دوستان: ۱۶۱
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۶۲
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۷۰
…….» شاخص ۴۵: فشار بر اعضا برای ترک شغل: ۱۷۰
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۷۱
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۷۱
…….» شاخص ۴۶: ترویج نظرات خصمانه نسبت به غیر اعضا و عدم اعتماد به آنها: ۱۷۲
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۷۲
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۷۶
…….» شاخص ۴۷: قرار دادنِ اعضا در خلسه‌ی خفیف برای تأثیر بیشتر تعالیم فرقه: ۱۷۶
…………..» نقدی بر این شاخص: ۱۷۷
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۸۰
…….» شاخص ۴۸: استفاده از تکنیک بازبینی سوابق شخصی: ۱۸۱
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۸۳
…….» شاخص ۴۹: استفاده از تکنیک بازبینی زندگی‌های گذشته: ۱۸۴
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۸۶
…….» شاخص ۵۰: استفاده از تکنیک تنفس سریع در القای معنویت: ۱۸۶
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۸۸
…….» شاخص ۵۱: استفاده از تکنیک فریادزنی در القای معنویت: ۱۸۸
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۸۸
…….» شاخص ۵۲: استفاده از تکنیک رقص چرخشی در القای معنویت: ۱۸۹
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۹۰
…….» شاخص ۵۳: استفاده از تکنیک فشار جمعی در تغییر رفتارهای اعضا: ۱۹۰
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۹۰
…….» شاخص ۵۴: استفاده از تغییرات فیزیولوژیکی در القای معنویت: ۱۹۰
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۹۲
…….» شاخص ۵۵: ایجاد درد برای رساندن به معنویت: ۱۹۳
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۹۳
…….» شاخص ۵۶: نشان دادنِ نور الهی با فشار بر کره‌ی چشم: ۱۹۴
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۹۴
…….» شاخص ۵۷: شنیدن هارمونی الهی با فشار بر گوش: ۱۹۴
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۹۵
…….» شاخص ۵۸: استفاده از مدیتاسیون (تعمّق روحی) برای رساندن به معنویت: ۱۹۵
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۹۶
…….» شاخص ۵۹: استفاده از هیپنوتیزم برای تعمیق باورها در اعضا: ۱۹۶
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۱۹۸
…….» شاخص ۶۰: استفاده از داستان‌های بلند برای تعمیق باورها: ۱۹۸
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۰۰
…….» شاخص ۶۱: استفاده از اشعار بلند برای ایجاد خلسه: ۲۰۰
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۰۱
…….» شاخص ۶۲: مدیریت تصویر مردم از فرقه: ۲۰۱
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۰۲
…….» شاخص ۶۳: کنترل تحقیقات در باره‌ی فرقه: ۲۰۲
…………..» نقدی بر این شاخص: ۲۰۳
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۰۳
…….» شاخص ۶۴: برگزاری تورهای هدایت‌شده برای جذب عضو: ۲۰۴
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۰۴
…….» شاخص ۶۵: ایجاد ترس شدید از ترک فرقه در اعضا: ۲۰۴
…………..» نقدی بر این شاخص: ۲۰۵
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۰۷
…….» شاخص ۶۶: بی‌اطلاع نگه داشتنِ اعضا از اهداف فرقه: ۲۰۷
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۰۹
…….» شاخص ۶۷: منع اعضا از بروز احساسات منفی: ۲۰۹
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۱۰
…….» شاخص ۶۸: تمایل به نگه‌داری اعضا در محیط خاص: ۲۱۰
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۱۱
…….» شاخص ۶۹: مشغول کردنِ شدید اعضای جدید برای گرفتنِ فرصت فکر کردن: ۲۱۱
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۱۲
…….» شاخص ۷۰: بمباران محبت اعضای جدید توسط اعضای قدیمی: ۲۱۲
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۱۳
…….» شاخص ۷۱: بازسازیِ فکریِ اعضای جدید با الگو قرار دادنِ اعضای قدیمی: ۲۱۴
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۱۴
…….» شاخص ۷۲: انجام آزمایش‌های غیرمجاز بر روی اعضا: ۲۱۴
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۱۶
…….» شاخص ۷۳: تغییر دادن ظاهر اعضا بر طبق ایدئولوژی فرقه: ۲۱۶
…………..» نقدی بر این شاخص: ۲۱۷
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۱۸
…….» شاخص ۷۴: بیدار نگه داشتنِ اعضا به مدت طولانی: ۲۱۸
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۱۸
…….» شاخص ۷۵: تطهیر اعضا با شستشوی روده‌ی بزرگ: ۲۱۹
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۱۹
…….» شاخص ۷۶: استفاده از برخی اتفاقات برای تحکیم ایمان اعضا: ۲۲۰
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۲۰
…….» شاخص ۷۷: نگهداری فرزندان اعضا در درون فرقه: ۲۲۰
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۲۱
…….» شاخص ۷۸: استثمار اعضا: ۲۲۱
…………..» نقدی بر این شاخص: ۲۲۲
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۲۳
…….» شاخص ۷۹: رفتارهای خشونت‌بار با اعضا و غیراعضا: ۲۲۳
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۲۵
…….» شاخص ۸۰: شرکت دادن اعضا در توطئه و کلاهبرداری: ۲۲۵
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۲۶
…….» شاخص ۸۱: دادنِ اجازه‌ی سوء استفاده از غیر اعضا به اعضا: ۲۲۷
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۲۸
…….» شاخص ۸۲: پایین‌تر دانستن غیراعضا: ۲۲۸
…………..» نقدی بر این شاخص: ۲۲۹
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۵۴
…….» شاخص ۸۳: عضوگیری فرد به فرد: ۲۵۵
…………..» نقدی بر این شاخص: ۲۵۵
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۵۵
…….» شاخص ۸۴: عضوگیری از میان افراد با محبت و مطیع: ۲۵۶
…………..» نقدی بر این شاخص: ۲۵۶
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۵۷
…….» شاخص ۸۵: فریبکاری در مرحله‌ی عضوگیری: ۲۵۷
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۵۸
…….» شاخص ۸۶: تربیت عضوگیر: ۲۵۹
…………..» نقدی بر این شاخص: ۲۶۰
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۶۱
…….» شاخص ۸۷: استفاده از استراتژی‌های مختلف برای عضوگیری: ۲۶۱
…………..» نقدی بر این شاخص: ۲۶۲
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۶۳
…….» شاخص ۸۸: داشتنِ گروه مقدم: ۲۶۴
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۶۵
…….» شاخص ۸۹: استفاده از جامعه‌ی پزشکی برای کسب اطلاعات اعضا: ۲۶۵
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۶۶
…….» شاخص ۹۰: استفاده از معلمان و استادان دانشگاه برای جذب اعضا: ۲۶۷
…………..» نقدی بر این شاخص: ۲۶۷
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۶۷
…….» شاخص ۹۱: عضوگیری از افراد متشخص و مشهور: ۲۶۸
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۶۹
…….» شاخص ۹۲: آموزش خوش‌برخوردی به اعضا، برای افزایش جذب اعضای جدید: ۲۶۹
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۶۹
…….» شاخص ۹۳: منع اعضا از اظهار اطلاعات فرقه‌ای: ۲۷۰
…………..» نقدی بر این شاخص: ۲۷۱
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۷۱
…….» شاخص ۹۴: آموزشِ اعضا برای نحوه‌ی پاسخ دادن به سؤالات بیرونی‌ها: ۲۷۱
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۷۲
…….» شاخص ۹۵: مجبور کردن خویشان و دوستان اعضا به سکوت: ۲۷۳
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۷۳
…….» شاخص ۹۶: تبعید اعضا در صورت برخورد منفی خویشان و دوستانشان با فرقه: ۲۷۳
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۷۴
…….» شاخص ۹۷: بر هم زدنِ زندگی‌هایی که یکی از زوجین، عضو فرقه نیست: ۲۷۴
…………..» نقدی بر این شاخص: ۲۷۵
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۷۵
…….» شاخص ۹۸: تقاضا از زنان عضو برای ازدیاد نسل: ۲۷۵
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۷۵
…….» شاخص ۹۹: بدرفتاری با کودکانِ درون فرقه: ۲۷۶
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۷۷
…….» شاخص ۱۰۰: سوء استفاده‌ی جنسی از کودکانِ درون فرقه: ۲۷۷
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۷۷
…….» شاخص ۱۰۱: تعلیم و تربیت ناکافی کودکانِ درون فرقه: ۲۷۸
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۷۹
…….» شاخص ۱۰۲: مراقبت‌های بهداشتیِ ضعیف نسبت به کودکانِ درون فرقه: ۲۷۹
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۷۹
…….» شاخص ۱۰۳: مشارکت دادنِ کودکانِ درون فرقه در استعمال دخانیات: ۲۸۰
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۸۰
…….» شاخص ۱۰۴: رژیم غذایی نامناسب برای کودکانِ درون فرقه: ۲۸۰
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۸۱
…….» شاخص ۱۰۵: وادار کردنِ اعضا به انتخاب شغل‌های سطح پایین: ۲۸۱
…………..» نقدی بر این شاخص: ۲۸۲
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۸۲
…….» شاخص ۱۰۶: مخالفت با تحصیلات عالیه‌ی اعضا: ۲۸۲
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۸۳
…….» شاخص ۱۰۷: تقبیح سؤال کردن از محتوای فرقه: ۲۸۳
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۸۴
…….» شاخص ۱۰۸: واژگون جلوه دادنِ وقایع جهان در نظر اعضا: ۲۸۴
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۸۵
…….» شاخص ۱۰۹: کنترل اطلاع‌رسانی به اعضا: ۲۸۵
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۸۵
…….» شاخص ۱۱۰: برخورد سرد و تحقیرآمیز با اعضای بُریده: ۲۸۶
…………..» نقدی بر این شاخص: ۲۸۶
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۸۷
…….» شاخص ۱۱۱: تعقیب و تنبیه اعضای جداشده: ۲۸۷
…………..» نقدی بر این شاخص: ۲۸۸
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۸۸
…….» شاخص ۱۱۲: تلاش برای بی‌اعتبار کردن منتقدین: ۲۸۹
…………..» نقدی بر این شاخص: ۲۸۹
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۹۰
…….» شاخص ۱۱۳: تلاش برای سرکوب و ارعاب منتقدین: ۲۹۱
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۹۴
…….» شاخص ۱۱۴: آلوده کردنِ اعضا برای این که روی رفتن نداشته باشند: ۲۹۵
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۹۵
…….» شاخص ۱۱۵: گماردنِ نگهبانان مسلح برای اعضای بُریده: ۲۹۵
…………..» بررسی میزان تطبیق این شاخص بر منهاج فردوسیان: ۲۹۶
…….» جمع‌بندی فصل پنجم: ۲۹۶
فصل ششم: شرایط بازسازی فکری در فرقه‌ها: ۲۹۸
…….» شرط اول: تدریجی بودنِ تغییرات: ۲۹۸
…………..» نقدی بر این شرط: ۲۹۹
…………..» بررسی میزان تطبیق این شرط بر منهاج فردوسیان: ۳۰۰
…….» شرط دوم: کنترل محیط اجتماعی یا فیزیکی عضو: ۳۰۰
…………..» نقدی بر این شرط: ۳۰۱
…………..» بررسی میزان تطبیق این شرط بر منهاج فردوسیان: ۳۰۲
…….» شرط سوم: ایجاد حسّ ناتوانی در عضو: ۳۰۲
…………..» بررسی میزان تطبیق این شرط بر منهاج فردوسیان: ۳۰۳
…….» شرط چهارم: به کارگیری پاداش و تنبیه برای جلوگیری از انعکاس هویت قبلی عضو: ۳۰۳
…………..» نقدی بر این شرط: ۳۰۴
…………..» بررسی میزان تطبیق این شرط بر منهاج فردوسیان: ۳۰۴
…….» شرط پنجم: به کارگیری پاداش و تنبیه برای کسب رفتارهای مورد تأیید فرقه: ۳۰۴
…………..» نقدی بر این شرط: ۳۰۶
…………..» بررسی میزان تطبیق این شرط بر منهاج فردوسیان: ۳۰۶
…….» شرط ششم: بنا نهادنِ سیستم منطق بسته و ساختار خودکامه: ۳۰۶
…………..» نقدی بر این شرط: ۳۰۷
…………..» بررسی میزان تطبیق این شرط بر منهاج فردوسیان: ۳۰۸
…….» شرط هفتم: استفاده از اعتراف برای هدایت اعضا: ۳۰۸
…………..» بررسی میزان تطبیق این شرط بر منهاج فردوسیان: ۳۰۹
…….» شرط هشتم: جا انداختنِ افسانه‌ی داوطلب بودن برای اعضا: ۳۰۹
…………..» بررسی میزان تطبیق این شرط بر منهاج فردوسیان: ۳۱۰
…….» شرط نهم: بی‌ارزش نشان دادنِ تجربیات اعضا در مقابل نظرات فرقه: ۳۱۰
…………..» نقدی بر این شرط: ۳۱۱
…………..» بررسی میزان تطبیق این شرط بر منهاج فردوسیان: ۳۱۲
جمع‌بندیِ شروط نُه‌گانه برای بازسازی فکری: ۳۱۲
…….» نقدی بر سه مرحله‌ی شاین: ۳۱۲
…………..» ۱ ـ خارج کردن از انجماد: ۳۱۲
…………..» ۲ ـ ایجاد تغییرات: ۳۱۴
…………..» ۳ ـ انجماد مجدد: ۳۱۴
…………..» نقد این سه مرحله: ۳۱۵
فصل هفتم: علائم مدعیان تربیت و دکانداران معرفت: ۳۱۹
…….» ۱. پرهیز دادن از مراجع تقلید و علمای اعلام: ۳۱۹
…….» ۲. به خود خواندن به جای ارجاع به کتاب و سنت و عترت: ۳۲۰
…….» ۳. ادعاهای غیر قابل اثبات: ۳۲۱
…….» ۴. تأویل آیات قرآن و تفسیر به رأی: ۳۲۲
…….» ۵. استفاده از روایات غیر معتبر: ۳۲۳
…….» ۶. توجه بیش از حد به خواب و مکاشفه: ۳۲۴
…….» ۷. انتساب‌های بدون سند: ۳۲۵
…….» ۸. ترویج اباحه‌گرایی و تکلیف‌گریزی: ۳۲۶
…….» ۹. اعطای القاب و درجات بی‌حساب: ۳۲۷
…….» ۱۰. سپردن مأموریت‌های ویژه‌ی الهی: ۳۲۷
…….» ۱۱. ترویج رابطه‌ی شدید مرید و مرادی: ۳۲۸
…….» ۱۲. رعایت اصول حفاظتی و رازداری: ۳۲۹
…….» ۱۳. برخورداری از انسجام تشکیلاتی: ۳۳۰
…….» ۱۴. پرهیز دادن از حضور در اجتماعات مسلمین: ۳۳۰
…….» ۱۵. اخلال در نظم عمومی: ۳۳۱
…….» ۱۶. همکاری با یهود و نصارا: ۳۳۲
…….» ۱۷. برخورداری از حمایت بیگانگان و برخی محافل مشکوک: ۳۳۲
…….» ۱۸. قیام مسلحانه علیه نظام عادل: ۳۳۳
…….» ۱۹. در پی کسب ثروت بودن: ۳۳۴
…….» ۲۰. تعصب و فرقه‌گرایی: ۳۳۴
خاتمه: ۳۳۷
تصاویر ۳۴۱

کلمات کلیدی: , , , , , , ,

30

 
 
 
20 نویسندگان
10 پاسخ‌ها
0 دنبال‌کنندگان
 
مرتب کردن بر اساس بیشترین بازخورد
مرتب کردن بر اساس داغ‌ترین دیدگاه
5 نویسندگان برتر
  مشترک شوید  
جدیدترین نظرات قدیمی‌ترین نظرات
اشتراک برای:
راستین

فرقه بودن یا فرقه شدن، چیزی نیست که فرق مختلف از ابتدای ظهورشان به طور حتم به آن اشاره کنند و از همان بدو ورودشان به دنیا، پرچم «ما یک فرقه‌ی نوظهور هستیم!» را علم کنند! نمونه‌ی بارز آن «عرفان حلقه» است که سال‌ها پیش فعالیت خود را ابتدا با برخی جلسات و کارهای خاص خودشان شروع کردند و پس از آنکه در میان مردم شهرت یافتند و عقایدشان را رواج دادند، ماهیت حقیقی خود را نمایان کردند. شیوه‌ی آغاز به‌کار تمامی فرق در دنیا به همین نحوی بوده که خدمت‌تان عرض کردم. هیچ‌وقت هیچ انسانی از ابتدا نمی‌آید بگوید من رهبرتان هستم، پشت سرم نماز بخوانید! بلکه اول وارد فکر و قلب افراد شده و هروقت فهمید طرفدارانی دارد که می‌تواند به آن‌ها اتکا کند، ساز مخالفت با دین اصلی می‌زند و وارد فرعیات خویش می‌شود و کم‌کم تبدیل می‌شود به فرقه! این راهکار در مباحث روان‌شناختی بسیار پرکاربرد است و نه‌تنها برای ایجاد فرق، که برای همه انواع بشر و برای جذب مخاطب در هر حوزه‌ی معرفتی و علمی و… به‌کار رفته و می‌رود.
بنابراین اینکه منهاج فردوسی شک فرقه بودن را در بسیاری از مخاطبان برمی‌انگیزد، طرح برخی مسایل است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم:
۱- طرح شبهات من‌درآوردی و پاسخگویی به آن‌ها، که به‌نظر می‌رسد تنها ساخته‌ی ذهن نگارنده‌ی آن است و بیشتر سعی دارد با طرح یک شبهه و پاسخ دادن به آن، درواقع آن شبهه را بیشتر بر سر زبان‌ها بیندازد!
۲- یک‌سری مسایلی که در برخی مطالب مطرح شده است، دارای محتوای عجیب و جدیدی است، درواقع نگارنده سعی کرده در این مطالب، به‌صورت خیلی ناملموس مواردی را به دین اسلام اضافه کند یا حتی از آن کم کند! این‌ نوع برخورد سلیقه‌ای با محتوای دین که به‌طورقطع در تعالیم بزرگان دین وارد نشده است، القای ذهنیت و عقاید شخصی شخص حاج فردوسی به مخاطب تلقی می‌شود، که بعضا سند یا منبع معتبر دینی هم برای این قبیل مطالب که عرض شد، ارائه نمی‌شود. درواقع ارائه برخی تعالیم که تنها زاییده‌ی ذهن حاج فردوسی است و در هیچ کجای دین مبین اسلام به آن اشاره نشده است، چیزی جز تولد یک فرقه‌ی نوظهور را به ذهن مخاطب القا نمی‌کند!
۳- اینکه جناب حاج فردوسی، پیروان خود را «منهاجیان» می‌نامد و نرم‌نرمک قصد دارد با لفظ شیوا و بدون حاشیه این پیروان را از سایر افراد جدا کند، باز هم مبیّن همان است که در بند پیش عرض شد. ازنظر روان‌شناختی، وقتی به یک گروه از مردم با زبان و بیان نرم و شیوا، القای ذهنی شود که جدا از بقیه هستند، ناخودآگاه آن افراد خود را تافته‌ی جدابافته تلقی کرده و کم‌کم دچار تعصبات مختص به همان گروه خواهند شد. استفاده از واژگان بسیار دقت و ظرافت می‌خواهد و اینکه در این سایت، گاها به ظرافت بسیار از برخی واژگان مؤثر مثل «منهاجیان» استفاده شده، در صورت تداوم به استفاده، کم‌کم همان چیزی که عرض شد را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند.
۴- ما در تعالیم دینی می‌خوانیم و می‌دانیم اگر فردی دیگران را دعوت به خدا کند، قطعا مرد خداست. اما اگر کسی به‌جای دعوت به خدا، سعی کند عَلَم خود را بالا ببرد و به‌جای اینکه مردم را به خدا و پیروی از اولیائش دعوت کند، عَلَم خود را بالا برده و از مردم بخواهد که او را پیروی کنند، دیگر نمی‌توان گفت آن فرد، مرد خداست! اتفاقی که در بسیاری از مطالب این سایت به چشم می‌خورد، چیزی جز اینکه حاج فردوسی افراد را به خود دعوت می‌کند، به ذهن مخاطب تیزبین القا نخواهد کرد.
آنچه در بندهای فوق، ذکر شد، تنها بخشی از مواردی است که به استنباط ذهنی بنده رسیده است و البته دلایل محکمی نیز برای اثبات آن‌ها دارم. لذا اگر منهاج فردوسی داعیه‌ی فرقه بودن را در آینده نخواهد داشت، باید این اشکالات و ایرادات اساسی را در تعالیم خود برطرف کند، وگرنه باید به مخاطب حق بدهد که بوی فرقه شدن را از این مرام و مسلک بشنود!
و خداوند دانای حکیم است…

حسام

به دلیل افزایش جهل و نادانی و خرافه گرایی این حرف ها برای منهاج فردوسیان به وجود می اید. ریشه خرافات در نادانی و کم خردی بشر در شناخت خود و حقایق عالم است و در کلام معصوم داریم: «من عرف نفسه فقد عرف ربه». وقتی گرایش های متعالی انسان هدایت نشود و با توهم تلقین گردد خرافات پدید می آید. در این افراد خرافه جایگزین یک حقیقت گمشده در زندگی گشته است که همان معنویت می باشد که توسط خالق هستی در خلقت اشرف مخلوقات «انسان» به عنوان خلیفه الله به ودیعه نهاده است.

مهلا لشکری

در دنیای پرهیاهو و آشفته که در آن ارزش های اسلامی به شدت رنگ باخته و قدرت و ثروت هدف نهایی جلوه داده می شود، افرادی جهت کسب شهرت و آوازه و ثروت نامشروع و بعضا در پاسخ به عقده حقارت درونی با اهداف فردی یا گروهی با شگردهای مختلف درصدد جذب مرید با روش های سازمانی و تعیین سرگروه و حلقه های ارتباطی می باشند و خیلی سخت می شود به کسی اعتماد کرد. ولی خدارا شکر منهاج فردوسیان توانسته اعتماد مردم را جلب کند و باعث آرامش خاطر خیلی ها شده است.

نهال

امیرالمؤمنین علی علیه السلام:
هرگز نمی توانید راه رشد را بیابید، مگر آنکه راه انحراف را هم نشان دهید. ( خطبه ۱۴۷ نهج البلاغه)
این خیلی خوبه که انحرافات رو شرح میدین و ما رو مطلع میکنید

زهرا نوروزی

آیا این صحت دارد که حاج فردوسی در مقاله ای می نویسد: 
“بعد از ملاحظه‌ی تفصیل دعوای اخباریون و اصولیون در مورد شهادت ثالثه، راه اعتدال و مورد قبول همه‌ی علمای اسلام را بر می‌گزینیم. به این صورت که اگر منهاجی، گفتن شهادت ثالثه را در اذان و اقامه، ترک کند (بدون اینکه گفتنش را حرام بداند) هم نظر اخباریون تأمین شده و هم نظر اصولیون. پس راه احتیاط این است که این اضافات و مانند آن (شهادت رابعه و. ..) را در اذان و اقامه نگوییم.”

افرین

درست است که شهادت ثالثه در اذان به اتفاق نظر همه مراجع واجب نیست و حتی اگر به عنوان جزئی از اذان گفته شود به اذعان برخی از فقهای عظام بدعت و حرام است، و مردم هم به این نیت شهادت ثالثه را نمی گویند

سیما

این درسته که حاج فردوسی پیروان «منهاج فردوسیان» که «اصحاب منهاج» خوانده می‌شوند را از مجادله با کسانی که روش او را نمی‌پسندند، برحذر می‌دارد و می‌گوید:
« با بعضی‌ها برای اثبات «منهاج» مباحثه مکن! که اگر با خوک، کُشتی بگیری، تو کثیف می‌شوی، ولی خوک لذت می‌برد»

اشرف

ما نمی گوییم که گروه منهاج فردوسیان همچون فرقه های انحرافی دیگر است. اما حداقل معتقدیم مسئولین باید نسبت به این گروه حساس باشند. چرا که سرنخ هایی از انحراف در اندیشه های آنان یافت می شود.

امیر

ادعا راحته . اگر می توانید یکی از این سرنخ های انحراف رو بیان کنید

عشقی

اگر منحاج فردوسیان فرقه نیست پس چرا قبل از شما چنین برنامه ای نیامده با این همه مراجع بزرگ شیعه پس این دروغ نیست که فرقه نیستید وایا این بوی فرقه گرایی نمیدهد

جواد عزیزی

 برنامه‌ی تربیتی «منهاج فردوسیان» به آنچه در نزد فقهای عظام شیعه در طول هزاره‌ی اخیر، روشن و مسلّم بوده، به عنوان اصل و مبنا نگاه می‌کند. یعنی اگر هر اعتقادی که همه‌ی بزرگان بر آن اتفاق نظر دارند، ما هم به همان معتقد شویم؛ و هر عملی که همه‌ی بزرگان بر آن اتفاق نظر دارند که انجام دادن یا ترک کردنش ما را به کمال و سعادت می‌رساند،‌ ما هم همان کار را انجام دهیم یا ترک کنیم؛ به کمال و سعادت خواهیم رسید.
و به اموری که دو دستگی و اختلاف در آن وجود دارد (یعنی یک عده، معتقدند ما را به سعادت می‌رساند و یک عده، معتقدند ما را از سعادت دور می‌کند) اعتنا نمی‌کنیم.
این،‌ توضیح خیلی ساده شده‌ی منهاج است.” آیا در این تفکر انحرافی وجود دارد؟؟؟

عشقی

عبارتی که گفتین و آنچه حاج فردوسی در سایتشان نوشته اند یعنی زیر سوال بردن فتاوای مراجع عظام. یعنی شخصی که مرجع تقلیدش حکمی متفاوت با مرجع دیگر را دارد، به هیچ کدام عمل نکند. می دانید اگر این نظریه باب شود چه مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.. در این صورت اساسا فقه معنای خود را از دست خواهد داد. 

امیر

مثلا مثل قران که قبلش نبود بعد یهو اومد . لابد انحرافیه چرا که قبل از اینکه حضرت محمد بیاره کسی نیاورده بود . آخه این چه جور استدلالیه که شما دارین

عیسی اکبری

سلام علیکم
هرکسی راهی غیر از قران واهلبیت را بر گزیند در فرقه انحرافی قرار دارد وسراغ ندارم غیر از منها ج فردوسیان اینقدر درست و روشن به دستورات قرآن واهلبیت پرداخته ودر قالب یک نظام تربیتی در آورده متاسفانه کسانی مشهور در دین شیعه به پرداخت دین میکنند در صورتی در بعضی از سخنانشا ن چنان انحرافی دیده می شود که کاملا ذوقی وبه دور از شان قرآن واهلبیت ومردم را ازاین حرف های بی پایه واساس پر میکنند ودر قالب دین پیاده میکنند خلاصه هر مقدار سخن که در قران و احادیث معتبر شیعه نباشد و کسی عمل کند به انحراف کشیده شده

جابر حاتمی

کلمه فِرْقه در اصطلاح، معنایی نزدیک به معنی لغوی دارد و به گروهی از مردم که اعتقاد واحدی غیر از اعتقاد دیگران را انتخاب و دنبال کنند، فرقه گفته می شود. مثلاً اگر عده ای از پیروان یک دین، اعتقاد خاصی غیر از اعتقاد عموم پیروان آن دین داشته باشند به آن عده «فرقه» گفته می شود.

تیرداد

من هم منهاج فردوسیان را به عنوان یه فرقه میشناسم که حاج فردوسی رهبر این فرقه هستن و دنبال کنندگان زیادی دارن که برخی آثار انحرافی نیز در آنها دیده میشود

اکبری

سلام دوست عزیز شما که می گویید برخی از آثار این نظام تربیتی انحرافی هست لطفا برای ما بیان کنید وما را از گمراهی این نظام بیرون بیاور

محمد

فرقه به گروهایی گفته میشود که اعتقادهایشان ویا رفتارشان ازنظر عموم مردم غیرعادی
محسوب می شود که اعتقادات ورفتارهای غیر منطقی دارند
یک حزب حاکم که توسط یک دیکتاتور رهبری میشود ولی منهاج فردوسیان فرقه به حساب نمی اید
ویک نظام تربیتی است

صادق

تعریف مدرن از فرقه کنترل ذهنی، عبارت از هر گروهی است که از کنترل ذهن و تکنیک های عضو گیری فریب دهنده استفاده میکند. به عبارت دیگر فرقه ها به مردم کلک میزنند تا آنها را جذب نمایند و آنها را فریب میدهند تا در فرقه بمانند.
در صورتی که منهاج فردوسیان این ویژگی را ندارد و فرقه نیست

ابراهیم

من سوالی دارم معنی فرقه یعنی چی؟

فاطمه

هر فرقه ای میتواند به عنوان گروهی که تمامی پنج کاراکتر زیر را دارد تعریف گردد:

۱- از القای روانی جهت جذب، حفظ، و کنترل اعضایش استفاده میکند.

۲- یک جامعه بسته توتالیتری تشکیل میدهد.

۳- بنیانگزار یا رهبر آن خود انتصابی، دگماتیک، قدسی مآب، غیر قابل پیش بینی، و دارای کاریسما می باشد.

۴- اعتقاد دارد که “هدف وسیله را توجیه میکند” و به هر وسیله ممکن پول در آورده و افراد را جذب می نماید.

۵- ثروت فرقه استفاده ای به اعضای آن یا جامعه نمی رساند.

ستاره

«تروچ» فرقه را به عنوان یک توده و گروه کوچک شرح می‌دهد که هدف آن سرزنش حکم فرمایی جهان است و رهبران آن در پی یافتن اعضای خاصی هستند.

«یینگر» فرقه را به عنوان گروهی ساده و پویا معرفی می کند که اعتقادات مشترکی دارند.

«نیبوهر» فرقه را تشکیلاتی با شرایط معیّن و خاص می داند که به فرقه گرایی گرایش دارد. به تعبیر دیگر، «فرقه» واژه ای است که بر گروه یا حزبی دلالت دارد که نظریات و پیشوای مشترکی دارند و بنابراین، برای گروه های فلسفی و سیاسی نیز می توان این واژه را به کار برد؛ همان گونه که در مفاهیم مذهبی به کار می رود.

امنه

واژه فرقه در همه مذاهب کاربرد دارد؛ مثلا، در قرن نوزدهم در بریتانیا «فرقه»ها یک واژه مشترک برای مخالفان کلیسای رسمی‌بودند؛ افرادی چون باپتیست‌ها و متدسیست‌ها که فرقه‌هایی از مسیحیت هستند.

ناشناس

از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل شده که فرمود: «الحمدالله صارت فرقه مرجئه و صارت فرقه حروریه و صارت فرقه قدریه و سمیتم الترابیه و شیعه علی‌‍..» یعنی حمد خداوند را با این که فرقه ای (گروهی) مرجئه شدند و فرقه ای حروریه شدند و فرقه ای قدریه شدند، و شما ترابیه و شیعه علی نامیده شدید.
این حدیث امام صادق ـ علیه السلام ـ نشان می دهد که عده ای از مسلمانان که بیعت با امیرالمؤمنین علی ـ علیه السلام ـ در روز عید غدیر خم را فراموش کردند از گروه مسلمانان جدا شده و به علت اعتقاد به این که عمل در ایمان تأثیر ندارد. «مرجئه» گشتند و عده ای برخلاف مسلمانان اعتقاد پیدا کردند که انجام گناه کبیره باعث کفر می شود و «حروری» (خارجی) شدند و عده ای نیز به دلیل اعتقاد به قدر و این که خداوند هیچ قدرتی در اعمال بندگان ندارد، «قدریه» شدند. ولی آنان که بر پیمان خود با علی ـ علیه السلام ـ در روز غدیر خم پایبند مانده و از اسلام جدا نشدند «ترابیه» (چون کُنیه حضرت علی ـ علیه السلام ـ ابوتراب بود به طرفداران وی ترابیه اطلاق می شد) و شیعه علی، نامیده شدند.

سبحان

معنی اصطلاحی فرقه: کلمه فِرْقه در اصطلاح، معنایی نزدیک به معنی لغوی دارد و به گروهی از مردم که اعتقاد واحدی غیر از اعتقاد دیگران را انتخاب و دنبال کنند، فرقه گفته می شود.مثلاً اگر عده ای از پیروان یک دین، اعتقاد خاصی غیر از اعتقاد عموم پیروان آن دین داشته باشند به آن عده «فرقه» گفته می شود.

علیرضا

شاید ما نتونیم این کتاب رو خریداری کنیم و مطالعه کنیم کاش این توضیحاتی که میگید همینجا مطرح میکردین تا هم شبهه ها بر طرف بشه هم ما به یقین برسیم

بهمن

با سلام و ارادت خدمت حاج فردوسی عزیز من میخواستم برای تکمیل این بحث در اینجا تعریف فرقه را عرض کنم فرقه ازحیث لغت ،معنی گروه ودسته رامی دهد و فریق: گروه جدا شده از دیگران است؛ فرقه درآیات قرآن نیز همین معنی را می دهد ،توجه کنید: فَرِیقٌ فِی الْجَنَّهِ وَ فَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ (شورى: ۷) گروهی دربهشت وگروهی درجهنم – فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین- توبه ۱۲۲.

ناشناس

با سلام خدمت دوست گرامی در توضیحات کامل تر فرقه
معنای لغوی «فرقه»: کلمه فرقه در لغت از ریشه «فَرْق» به معنای جدا کردن، گرفته شده است و اسم است برای گروهی از مردم.[۱] ابن منظور می گوید: «الفرقه: طائفه من الناس» فرقه به عده و گروهی از مردم گفته می شود

جواد

مگر منهاج فردوسیان فرقه است؟؟؟ من فکر میکردم فقط یه نظام تربیتی باشه و وارد جبهه و فرقه و این حرف ها نمیشه!

منهاجی

به جنبش ‌های نو پدید دینی یا سایر گروه ‌هایی است که اعتقادات آن ‌ها یا رفتاردهایشان از نظر عموم مردم غیرعادی یا غریب محسوب می‌ شود فرقه می گویند که خداروشکر منهاج فردوسیان رفتار عجیب و غیر عادی بین مردم ترویج نداده و در سلامت کامل ذهن و روح قرار دارد پس فرقه محسوب نمی شود

fa فارسی
X