۱۳ اسفند

مجموعه‌ی قوانین عملی منهاج فردوسیان

این کتاب برای آنان که می‌خواهند اعمالشان را اصلاح کنند، مفید است.

بخشی از مقدمه:
بحمد الله پس از سال‌ها مطالعه، تحقیق و مشاهده درباره‌ی انواع برنامه‌های سیر و سلوک، علوم باطنی و روحی، تهذیبی و اخلاقی، اکثر فرقه‌های مطرح صوفیه‌ی شیعه و عامه، و استخراج نواقص و انحرافات هر یک، سرانجام موفق به تنظیم و ارائه‌ی برنامه‌ی جامع و کاملی مرکب از عقاید و احکام مسلّم امامیه (که عاری از نقایص و انحرافات سایر برنامه‌های تربیتی است) شده و آن را «منهاج فردوسیان» نامیدیم. «منهاج» یعنی راه روشن و «فردوس» نام بهترین جای بهشت است و «منهاج فردوسیان» یعنی راه روشنی که مردان و زنان حقیقت‌جو و سعادت‌طلب را به بهشت جاویدان خداوند می‌رساند.
با دقت در شعار برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، حقایق بسیاری آشکار می‌شود؛ «عمل کردن به واضحات و مسلّمات مکتب شیعه‌ی اثنی‌عشری، تنها راه رسیدن به کمال واقعی و سعادت ابدی در ابعاد فردی و اجتماعی در دنیا و آخرت است».

سه رکن تکامل:
رسیدن به کمال و سعادت، سه رکن اساسی دارد؛
۱. استاد کامـل و کامـل‌کننده؛
۲. برنامه‌ی کامــل، جامع، معتبر و مطمئـن؛
۳. همت والا و سعی بلیغ. هر یک از این سه رکن که نباشد، رسیدن به کمال و سعادت، امکان پذیر نیست یا به کُندی تمام، صورت خواهد پذیرفت.

آنچه اکنون پیش روی شماست، متن مشروح برنامه‌ای کامل، جامع، معتبر و مطمئن، بلکه به عبارت بهتر: «کامل‌ترین، جامع‌ترین، معتبرترین، مطمئن‌ترین و مفصل‌ترین برنامه‌ی تربیتی برای رسیدن به کمال حقیقی و سعادت ابدی در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی در دنیا و آخرت» است.
باید توجه داشت که قوانین عملی مذکور در کتاب حاضر، مانند نسخه‌ی اول، بدون ذکر مستندات و توضیحات است یعنی فقط حاوی قوانین عملی بوده و هیچ یک از مستندات و توضیحات (جهت رعایت اختصار) در آن ذکر نشده است. امید است متن کامل این کتاب (که همراه با ذکر کامل مستندات هر یک می‌باشد) در آینده‌ی نزدیک، انتشار یابد.

قیمت: ۲۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”30″]

*****

برای بازدید از «فروشگاه آثار تربیتی حاج فردوسی» کلیک کنید

*****

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه ۴۴
…….» سه رکن تکامل: ۴۵
…….» مزایای نسخه‌ی دوم بر نسخه‌ی اول: ۴۵
…….» روش استفاده از برنامه: ۴۷
…….» چند هشدار: ۵۱
…….» چند توصیه: ۵۲
…….» چند تذکر: ۵۲
قوانین عملی طبقه‌ی اول ۵۵
قوانین عملی طبقه‌ی دوم ۵۸
…….» امور عبادی (۲): ۵۹
…………..» استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام): ۵۹
…………..» طهارت (وضو، غسل، تیمّم): ۵۹
…………..» نماز: ۵۹
…………..» رکوع: ۵۹
…………..» سجده: ۵۹
…………..» تعقیبات: ۵۹
…………..» نافله: ۵۹
…………..» نمازهای خاص: ۵۹
…………..» نماز شب: ۵۹
…………..» نماز جماعت: ۵۹
…………..» اذان و اقامه: ۵۹
…………..» مسجد: ۵۹
…………..» عیدَین: ۵۹
…………..» روزه: ۵۹
…………..» قرآن: ۵۹
…………..» ذکر: ۶۰
…………..» دعا: ۶۰
…………..» صلوات: ۶۰
…………..» استخاره: ۶۰
…………..» سایر عبادات: ۶۰
…………..» حج: ۶۰
…………..» حج منهاجیّون: ۶۰
…………..» حج منهاجیّات: ۶۰
…………..» عمره: ۶۰
…….» امور علمی (۲): ۶۰
…………..» علم‌آموزی: ۶۰
…………..» دانش و دانشمند خوب: ۶۰
…………..» دانش و دانشمند بد: ۶۰
…………..» باورها: ۶۰
…….» امور فردی (۲): ۶۰
…………..» آرایش: ۶۱
…………..» لباس و پوشیدنی‌ها: ۶۱
…………..» کفش: ۶۱
…………..» انگشتر: ۶۱
…………..» مکارم اخلاقی: ۶۱
…………..» خواب: ۶۱
…….» امور خانوادگی (۲): ۶۱
…………..» ازدواج: ۶۱
…………..» طلاق: ۶۱
…………..» زن: ۶۲
…………..» بچه‌دار شدن: ۶۲
…………..» جنین و نوزاد: ۶۲
…………..» کودک: ۶۲
…………..» فرزند: ۶۲
…………..» خانه: ۶۲
…….» امور جنسی (۲): ۶۲
…………..» منهاجیّون: ۶۲
…………..» منهاجیّات: ۶۲
…….» امور درمانی (۲): ۶۲
…………..» حجامت: ۶۲
…….» امور بهداشتی (۲): ۶۲
…………..» مستراح: ۶۳
…………..» حمام: ۶۳
…………..» نجاسات و خبائث: ۶۳
…………..» نوره کشیدن: ۶۳
…………..» ناخن گرفتن: ۶۳
…………..» مو: ۶۳
…………..» محیط زیست: ۶۳
…….» امور تغذیه (۲): ۶۳
…………..» آداب خوردن: ۶۳
…………..» خوردنی‌ها: ۶۳
…………..» خوراکی‌های توصیه شده: ۶۳
…………..» خوراکی‌های نهی شده: ۶۳
…………..» آداب آشامیدن: ۶۳
…….» امور تفریحی (۲): ۶۴
…………..» آداب سفر: ۶۴
…………..» مسافر: ۶۴
…………..» مرکب: ۶۴
…………..» شکار: ۶۴
…….» امور اخروی (۲): ۶۴
…………..» محتضر: ۶۴
…………..» غسل میّت: ۶۴
…………..» کفْن: ۶۴
…………..» تشییع: ۶۴
…………..» دفْن: ۶۴
…………..» مزارات: ۶۴
…….» امور اجتماعی (۲): ۶۴
…………..» سلام: ۶۵
…………..» آداب معاشرت: ۶۵
…………..» رفاقت: ۶۵
…………..» هدیه و بخشش: ۶۵
…………..» همنشینی: ۶۵
…………..» میهمان و میهمانی: ۶۵
…….» امور اقتصادی (۲): ۶۵
…………..» زکات: ۶۶
…………..» صدقه: ۶۶
…….» امور سیاسی (۲): ۶۶
…….» امور قضایی (۲): ۶۶
…….» امور کشاورزی (۲): ۶۶
…….» امور نظامی (۲): ۶۶
…….» امور حیوانات (۲): ۶۷
…….» مناسبت‌های ماه و هفته (۲): ۶۷
…………..» ایام هفته: ۶۷
…………..» محرم: ۶۷
…………..» رجب: ۶۷
…………..» شعبان: ۶۷
…………..» ماه رمضان: ۶۷
…………..» شوال: ۶۷
…………..» ذی‌قعده: ۶۷
…………..» ذی‌حجه: ۶۷
…….» جهت آمرزش گناهان (۲): ۶۷
…….» جهت بر‌آمدن حاجات (۲): ۶۷
…….» جهت دفع فقر و جلب ثروت (۲): ۶۸
قوانین عملی طبقه‌ی سوم ۷۰
…….» امور عبادی (۳): ۷۱
…………..» استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام): ۷۱
…………..» طهارت (وضو، غسل، تیمّم): ۷۱
…………..» نماز: ۷۲
…………..» رکوع: ۷۵
…………..» سجده: ۷۵
…………..» تعقیبات: ۷۵
…………..» نافله: ۷۵
…………..» نمازهای خاص: ۷۶
…………..» نماز شب: ۷۶
…………..» نماز جماعت: ۷۶
…………..» اذان و اقامه: ۷۶
…………..» مسجد: ۷۶
…………..» عیدَین: ۷۶
…………..» روزه: ۷۶
…………..» قرآن: ۷۸
…………..» ذکر: ۷۸
…………..» دعا: ۷۸
…………..» صلوات: ۷۸
…………..» استخاره: ۷۸
…………..» سایر عبادات: ۷۸
…………..» حج: ۷۸
…………..» حج منهاجیّون: ۸۱
…………..» حج منهاجیّات: ۸۱
…………..» عمره: ۸۱
…….» امور علمی (۳): ۸۲
…………..» علم‌آموزی: ۸۳
…………..» دانش و دانشمند خوب: ۸۳
…………..» دانش و دانشمند بد: ۸۳
…………..» باورها: ۸۳
…….» امور فردی (۳): ۸۳
…………..» آرایش: ۸۳
…………..» لباس و پوشیدنی‌ها: ۸۳
…………..» کفش: ۸۳
…………..» انگشتر: ۸۳
…………..» مکارم اخلاقی: ۸۳
…………..» خواب: ۸۴
…….» امور خانوادگی (۳): ۸۴
…………..» ازدواج: ۸۴
…………..» طلاق: ۸۴
…………..» زن: ۸۴
…………..» بچه‌دار شدن: ۸۶
…………..» جنین و نوزاد: ۸۶
…………..» کودک: ۸۶
…………..» فرزند: ۸۶
…………..» خانه: ۸۶
…….» امور جنسی (۳): ۸۶
…………..» منهاجیّون: ۸۷
…………..» منهاجیّات: ۸۷
…….» امور درمانی (۳): ۸۷
…………..» حجامت: ۸۷
…….» امور بهداشتی (۳): ۸۷
…………..» مستراح: ۸۷
…………..» حمام: ۸۷
…………..» نجاسات و خبائث: ۸۷
…………..» نوره کشیدن: ۸۷
…………..» ناخن گرفتن: ۸۸
…………..» مو: ۸۸
…………..» محیط زیست: ۸۸
…….» امور تغذیه (۳): ۸۸
…………..» آداب خوردن: ۸۸
…………..» خوردنی‌ها: ۸۸
…………..» خوراکی‌های توصیه شده: ۸۸
…………..» خوراکی‌های نهی شده: ۸۸
…………..» آداب آشامیدن: ۸۸
…….» امور تفریحی (۳): ۸۸
…………..» آداب سفر: ۸۸
…………..» مسافر: ۸۸
…………..» مرکب: ۸۹
…………..» شکار: ۸۹
…….» امور اخروی (۳): ۸۹
…………..» محتضر: ۸۹
…………..» غسل میّت: ۸۹
…………..» کفْن: ۹۰
…………..» تشییع: ۹۰
…………..» دفْن: ۹۰
…………..» مزارات: ۹۰
…….» امور اجتماعی (۳): ۹۱
…………..» سلام: ۹۱
…………..» آداب معاشرت: ۹۱
…………..» رفاقت: ۹۱
…………..» هدیه و بخشش: ۹۱
…………..» همنشینی: ۹۱
…………..» میهمان و میهمانی: ۹۱
…….» امور اقتصادی (۳): ۹۱
…………..» زکات: ۹۲
…………..» صدقه: ۹۲
…….» امور سیاسی (۳): ۹۲
…….» امور قضایی (۳): ۹۲
…….» امور کشاورزی (۳): ۹۳
…….» امور نظامی (۳): ۹۳
…….» امور حیوانات (۳): ۹۳
…….» مناسبت‌های ماه و هفته (۳): ۹۳
…………..» ایام هفته: ۹۳
…………..» محرم: ۹۳
…………..» رجب: ۹۳
…………..» شعبان: ۹۳
…………..» ماه رمضان: ۹۳
…………..» شوال: ۹۴
…………..» ذی‌قعده: ۹۴
…………..» ذی‌حجه: ۹۴
…….» جهت آمرزش گناهان (۳): ۹۶
…….» جهت بر‌آمدن حاجات (۳): ۹۶
قوانین عملی طبقه‌ی چهارم ۹۶
…….» امور عبادی (۴): ۹۷
…………..» استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام): ۹۷
…………..» طهارت (وضو، غسل، تیمّم): ۹۷
…………..» نماز: ۹۸
…………..» رکوع: ۹۹
…………..» سجده: ۹۹
…………..» تعقیبات: ۹۹
…………..» نافله: ۹۹
…………..» نمازهای خاص: ۹۹
…………..» نماز شب: ۹۹
…………..» نماز جماعت: ۹۹
…………..» اذان و اقامه: ۹۹
…………..» مسجد: ۱۰۰
…………..» عیدَین: ۱۰۰
…………..» روزه: ۱۰۰
…………..» قرآن: ۱۰۲
…………..» ذکر: ۱۰۲
…………..» دعا: ۱۰۲
…………..» صلوات: ۱۰۲
…………..» استخاره: ۱۰۳
…………..» سایر عبادات: ۱۰۳
…………..» حج: ۱۰۳
…………..» حج منهاجیّون: ۱۰۶
…………..» حج منهاجیّات: ۱۰۷
…………..» عمره: ۱۰۷
…….» امور علمی (۴): ۱۰۹
…………..» علم‌آموزی: ۱۰۹
…………..» دانش و دانشمند خوب: ۱۰۹
…………..» دانش و دانشمند بد: ۱۰۹
…………..» باورها: ۱۱۰
…….» امور فردی (۴): ۱۱۱
…………..» آرایش: ۱۱۱
…………..» لباس و پوشیدنی‌ها: ۱۱۲
…………..» کفش: ۱۱۲
…………..» انگشتر: ۱۱۲
…………..» مکارم اخلاقی: ۱۱۳
…………..» خواب: ۱۱۳
…….» امور خانوادگی (۴): ۱۱۳
…………..» ازدواج: ۱۱۳
…………..» طلاق: ۱۱۳
…………..» زن: ۱۱۳
…………..» بچه‌دار شدن: ۱۱۵
…………..» جنین و نوزاد: ۱۱۵
…………..» کودک: ۱۱۶
…………..» فرزند: ۱۱۶
…………..» خانه: ۱۱۶
…….» امور جنسی (۴): ۱۱۶
…………..» منهاجیّون: ۱۱۷
…………..» منهاجیّات: ۱۱۸
…….» امور درمانی (۴): ۱۱۹
…………..» حجامت: ۱۱۹
…….» امور بهداشتی (۴): ۱۱۹
…………..» مستراح: ۱۱۹
…………..» حمام: ۱۱۹
…………..» نجاسات و خبائث: ۱۱۹
…………..» نوره کشیدن: ۱۱۹
…………..» ناخن گرفتن: ۱۱۹
…………..» مو: ۱۲۰
…………..» محیط زیست: ۱۲۰
…….» امور تغذیه (۴): ۱۲۰
…………..» آداب خوردن: ۱۲۰
…………..» خوردنی‌ها: ۱۲۰
…………..» خوراکی‌های توصیه شده: ۱۲۰
…………..» خوراکی‌های نهی شده: ۱۲۰
…………..» آداب آشامیدن: ۱۲۶
…………..» آداب سفر: ۱۲۷
…………..» مسافر: ۱۲۷
…………..» مرکب: ۱۲۷
…………..» شکار: ۱۲۷
…………..» شوخی و خنده: ۱۲۸
…….» امور اخروی (۴): ۱۲۸
…………..» محتضر: ۱۲۹
…………..» غسل میّت: ۱۲۹
…………..» کفْن: ۱۲۹
…………..» تشییع: ۱۲۹
…………..» دفْن: ۱۲۹
…………..» مزارات: ۱۳۰
…….» امور اجتماعی (۴): ۱۳۰
…………..» سلام: ۱۳۲
…………..» آداب معاشرت: ۱۳۲
…………..» رفاقت: ۱۳۲
…………..» هدیه و بخشش: ۱۳۳
…………..» همنشینی: ۱۳۳
…………..» میهمان و میهمانی: ۱۳۳
…….» امور اقتصادی (۴): ۱۳۳
…………..» زکات: ۱۳۴
…………..» صدقه: ۱۳۵
…….» امور سیاسی (۴): ۱۳۵
…….» امور قضایی (۴): ۱۳۵
…….» امور کشاورزی (۴): ۱۳۷
…….» امور نظامی (۴): ۱۳۷
…….» امور حیوانات (۴): ۱۳۸
…….» مناسبت‌های ماه و هفته (۴): ۱۴۲
…………..» ایام هفته: ۱۴۲
…………..» محرم: ۱۴۲
…………..» رجب: ۱۴۲
…………..» شعبان: ۱۴۳
…………..» ماه رمضان: ۱۴۳
…………..» شوال: ۱۴۳
…………..» ذی‌قعده: ۱۴۴
…………..» ذی‌حجه: ۱۴۴
…….» جهت دفع فقر و جلب ثروت (۴): ۱۴۶
قوانین عملی طبقه‌ی پنجم ۱۴۶
…….» امور عبادی (۵): ۱۴۷
…………..» استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام): ۱۴۷
…………..» طهارت (وضو، غسل، تیمّم): ۱۴۷
…………..» نماز: ۱۴۸
…………..» رکوع: ۱۴۸
…………..» سجده: ۱۴۸
…………..» تعقیبات: ۱۴۹
…………..» نافله: ۱۴۹
…………..» نمازهای خاص: ۱۴۹
…………..» نماز شب: ۱۴۹
…………..» نماز جماعت: ۱۴۹
…………..» اذان و اقامه: ۱۴۹
…………..» مسجد: ۱۴۹
…………..» عیدَین: ۱۴۹
…………..» روزه: ۱۵۰
…………..» قرآن: ۱۵۰
…………..» ذکر: ۱۵۱
…………..» دعا: ۱۵۱
…………..» صلوات: ۱۵۱
…………..» استخاره: ۱۵۱
…………..» سایر عبادات: ۱۵۱
…………..» حج: ۱۵۲
…………..» حج منهاجیّون: ۱۵۲
…………..» حج منهاجیّات: ۱۵۲
…………..» عمره: ۱۵۲
…….» امور علمی (۵): ۱۵۲
…………..» علم‌آموزی: ۱۵۲
…………..» دانش و دانشمند خوب: ۱۵۲
…………..» دانش و دانشمند بد: ۱۵۳
…………..» باورها: ۱۵۳
…….» امور فردی (۵): ۱۵۳
…………..» آرایش: ۱۵۳
…………..» لباس و پوشیدنی‌ها: ۱۵۳
…………..» کفش: ۱۵۳
…………..» انگشتر: ۱۵۳
…………..» مکارم اخلاقی: ۱۵۳
…………..» خواب: ۱۵۴
…….» امور خانوادگی (۵): ۱۵۴
…………..» ازدواج: ۱۵۴
…………..» طلاق: ۱۵۵
…………..» زن: ۱۵۵
…………..» بچه‌دار شدن: ۱۵۵
…………..» جنین و نوزاد: ۱۵۵
…………..» کودک: ۱۵۵
…………..» فرزند: ۱۵۵
…………..» خانه: ۱۵۵
…….» امور جنسی (۵): ۱۵۵
…………..» منهاجیّون: ۱۵۵
…………..» منهاجیّات: ۱۵۶
…….» امور درمانی (۵): ۱۵۶
…………..» حجامت: ۱۵۶
…….» امور بهداشتی (۵): ۱۵۶
…………..» مستراح: ۱۵۶
…………..» حمام: ۱۵۶
…………..» نجاسات و خبائث: ۱۵۶
…………..» نوره کشیدن: ۱۵۷
…………..» ناخن گرفتن: ۱۵۷
…………..» مو: ۱۵۷
…………..» محیط زیست: ۱۵۷
…….» امور تغذیه (۵): ۱۵۷
…………..» آداب خوردن: ۱۵۷
…………..» خوردنی‌ها: ۱۵۷
…………..» خوراکی‌های توصیه شده: ۱۵۷
…………..» خوراکی‌های نهی شده: ۱۵۷
…………..» آداب آشامیدن: ۱۵۷
…….» امور تفریحی (۵): ۱۵۷
…………..» آداب سفر: ۱۵۷
…………..» مسافر: ۱۵۷
…………..» مرکب: ۱۵۷
…………..» شکار: ۱۵۸
…………..» شوخی و خنده: ۱۵۸
…….» امور اخروی (۵): ۱۵۸
…………..» محتضر: ۱۵۸
…………..» غسل میّت: ۱۵۸
…………..» کفْن: ۱۵۸
…………..» تشییع: ۱۵۸
…………..» دفْن: ۱۵۸
…………..» مزارات: ۱۵۸
…….» امور اجتماعی (۵): ۱۵۸
…………..» سلام: ۱۵۹
…………..» آداب معاشرت: ۱۵۹
…………..» رفاقت: ۱۵۹
…………..» هدیه و بخشش: ۱۵۹
…………..» همنشینی: ۱۵۹
…………..» میهمان و میهمانی: ۱۵۹
…….» امور اقتصادی (۵): ۱۵۹
…………..» زکات: ۱۵۹
…………..» صدقه: ۱۵۹
…….» امور سیاسی (۵): ۱۶۰
…….» امور قضایی (۵): ۱۶۰
…….» امور کشاورزی (۵): ۱۶۰
…….» امور نظامی (۵): ۱۶۰
…….» امور حیوانات (۵): ۱۶۰
…….» مناسبت‌های ماه و هفته (۵): ۱۶۰
…………..» ایام هفته: ۱۶۱
…………..» محرم: ۱۶۱
…………..» رجب: ۱۶۱
…………..» شعبان: ۱۶۱
…………..» ماه رمضان: ۱۶۱
…………..» شوال: ۱۶۲
…………..» ذی‌قعده: ۱۶۲
…………..» ذی‌حجه: ۱۶۲
…….» جهت آمرزش گناهان (۵): ۱۶۲
…….» جهت بر‌آمدن حاجات (۵): ۱۶۲
…….» جهت دفع فقر و جلب ثروت (۵): ۱۶۲
قوانین عملی طبقه‌ی ششم ۱۶۴
…….» امور عبادی (۶): ۱۶۴
…………..» استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام): ۱۶۴
…………..» طهارت (وضو، غسل، تیمّم): ۱۶۵
…………..» نماز: ۱۶۵
…………..» رکوع: ۱۶۵
…………..» سجده: ۱۶۵
…………..» تعقیبات: ۱۶۵
…………..» نافله: ۱۶۵
…………..» نمازهای خاص: ۱۶۵
…………..» نماز شب: ۱۶۵
…………..» نماز جماعت: ۱۶۵
…………..» اذان و اقامه: ۱۶۵
…………..» مسجد: ۱۶۶
…………..» عیدَین: ۱۶۶
…………..» روزه: ۱۶۶
…………..» قرآن: ۱۶۶
…………..» ذکر: ۱۶۶
…………..» دعا: ۱۶۶
…………..» صلوات: ۱۶۶
…………..» استخاره: ۱۶۶
…………..» سایر عبادات: ۱۶۶
…………..» حج: ۱۶۶
…………..» حج منهاجیّون: ۱۶۶
…………..» حج منهاجیّات: ۱۶۶
…………..» عمره: ۱۶۶
…….» امور علمی (۶): ۱۶۶
…………..» علم‌آموزی: ۱۶۶
…………..» دانش و دانشمند خوب: ۱۶۷
…………..» دانش و دانشمند بد: ۱۶۷
…………..» باورها: ۱۶۷
…….» امور فردی (۶): ۱۶۷
…………..» آرایش: ۱۶۷
…………..» لباس و پوشیدنی‌ها: ۱۶۷
…………..» کفش: ۱۶۸
…………..» انگشتر: ۱۶۸
…………..» مکارم اخلاقی: ۱۶۸
…………..» خواب: ۱۶۸
…….» امور خانوادگی (۶): ۱۶۸
…………..» ازدواج: ۱۶۸
…………..» طلاق: ۱۶۸
…………..» زن: ۱۶۸
…………..» بچه‌دار شدن: ۱۶۸
…………..» جنین و نوزاد: ۱۶۸
…………..» کودک: ۱۶۸
…………..» فرزند: ۱۶۹
…………..» خانه: ۱۶۹
…….» امور جنسی (۶): ۱۶۹
…………..» منهاجیّون: ۱۶۹
…………..» منهاجیّات: ۱۶۹
…….» امور درمانی (۶): ۱۶۹
…………..» حجامت: ۱۶۹
…….» امور بهداشتی (۶): ۱۶۹
…………..» مستراح: ۱۶۹
…………..» حمام: ۱۶۹
…………..» نجاسات و خبائث: ۱۶۹
…………..» نوره کشیدن: ۱۷۰
…………..» ناخن گرفتن: ۱۷۰
…………..» مو: ۱۷۰
…………..» محیط زیست: ۱۷۰
…….» امور تغذیه (۶): ۱۷۰
…………..» آداب خوردن: ۱۷۰
…………..» خوردنی‌ها: ۱۷۰
…………..» خوراکی‌های توصیه شده: ۱۷۰
…………..» خوراکی‌های نهی شده: ۱۷۰
…………..» آداب آشامیدن: ۱۷۰
…….» امور تفریحی (۶): ۱۷۰
…………..» آداب سفر: ۱۷۰
…………..» مسافر: ۱۷۰
…………..» مرکب: ۱۷۱
…………..» شکار: ۱۷۱
…………..» شوخی و خنده: ۱۷۱
…….» امور اخروی (۶): ۱۷۱
…………..» محتضر: ۱۷۱
…………..» غسل میّت: ۱۷۱
…………..» کفْن: ۱۷۱
…………..» تشییع: ۱۷۱
…………..» دفْن: ۱۷۱
…………..» مزارات: ۱۷۱
…….» امور اجتماعی (۶): ۱۷۱
…………..» سلام: ۱۷۱
…………..» آداب معاشرت: ۱۷۱
…………..» رفاقت: ۱۷۲
…………..» هدیه و بخشش: ۱۷۲
…………..» همنشینی: ۱۷۲
…………..» میهمان و میهمانی: ۱۷۲
…….» امور اقتصادی (۶): ۱۷۳
…………..» زکات: ۱۷۳
…………..» صدقه: ۱۷۳
…….» امور سیاسی (۶): ۱۷۴
…….» امور قضایی (۶): ۱۷۴
…….» امور کشاورزی (۶): ۱۷۴
…….» امور نظامی (۶): ۱۷۴
…….» امور حیوانات (۶): ۱۷۴
…….» مناسبت‌های ماه و هفته (۶): ۱۷۴
…………..» ایام هفته: ۱۷۴
…………..» محرم: ۱۷۴
…………..» رجب: ۱۷۴
…………..» شعبان: ۱۷۵
…………..» ماه رمضان: ۱۷۵
…………..» شوال: ۱۷۵
…………..» ذی‌قعده: ۱۷۵
…………..» ذی‌حجه: ۱۷۵
…….» جهت آمرزش گناهان (۶): ۱۷۵
…….» جهت بر‌آمدن حاجات (۶): ۱۷۵
…….» جهت دفع فقر و جلب ثروت (۶): ۱۷۵
قوانین عملی طبقه‌ی هفتم ۱۷۷
…….» امور عبادی (۷): ۱۷۷
…………..» استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام): ۱۷۸
…………..» طهارت (وضو، غسل، تیمّم): ۱۸۱
…………..» نماز: ۱۸۳
…………..» رکوع: ۱۸۸
…………..» سجده: ۱۸۸
…………..» تعقیبات: ۱۹۰
…………..» نافله: ۱۹۱
…………..» نمازهای خاص: ۱۹۲
…………..» نماز شب: ۱۹۲
…………..» نماز جماعت: ۱۹۳
…………..» اذان و اقامه: ۱۹۴
…………..» مسجد: ۱۹۵
…………..» عیدَین: ۱۹۷
…………..» روزه: ۱۹۸
…………..» قرآن: ۲۰۰
…………..» ذکر: ۲۰۲
…………..» دعا: ۲۰۴
…………..» صلوات: ۲۰۹
…………..» استخاره: ۲۰۹
…………..» سایر عبادات: ۲۰۹
…………..» حج: ۲۱۰
…………..» حج منهاجیّون: ۲۱۵
…………..» حج منهاجیّات: ۲۱۶
…………..» عمره: ۲۱۶
…….» امور علمی (۷): ۲۱۹
…………..» علم‌آموزی: ۲۱۹
…………..» دانش و دانشمند خوب: ۲۱۹
…………..» دانش و دانشمند بد: ۲۲۰
…………..» باورها: ۲۲۰
…….» امور فردی (۷): ۲۲۰
…………..» آرایش: ۲۲۱
…………..» لباس و پوشیدنی‌ها: ۲۲۲
…………..» کفش: ۲۲۳
…………..» انگشتر: ۲۲۳
…………..» مکارم اخلاقی: ۲۲۴
…………..» خواب: ۲۲۶
…….» امور خانوادگی (۷): ۲۲۷
…………..» ازدواج: ۲۲۷
…………..» طلاق: ۲۲۸
…………..» زن: ۲۲۹
…………..» بچه‌دار شدن: ۲۳۰
…………..» جنین و نوزاد: ۲۳۰
…………..» کودک: ۲۳۱
…………..» فرزند: ۲۳۲
…………..» خانه: ۲۳۳
…….» امور جنسی (۷): ۲۳۳
…………..» منهاجیّون: ۲۳۴
…………..» منهاجیّات: ۲۳۵
…….» امور درمانی (۷): ۲۳۵
…………..» حجامت: ۲۳۷
…….» امور بهداشتی (۷): ۲۳۷
…………..» مستراح: ۲۳۷
…………..» حمام: ۲۳۷
…………..» نجاسات و خبائث: ۲۳۷
…………..» نوره کشیدن: ۲۳۸
…………..» ناخن گرفتن: ۲۳۸
…………..» مو: ۲۳۹
…………..» محیط زیست: ۲۴۰
…….» امور تغذیه (۷): ۲۴۰
…………..» آداب خوردن: ۲۴۰
…………..» خوردنی‌ها: ۲۴۳
…………..» خوراکی‌های توصیه شده: ۲۴۳
…………..» خوراکی‌های نهی شده: ۲۴۸
…………..» آداب آشامیدن: ۲۴۸
…….» امور تفریحی (۷): ۲۴۹
…………..» آداب سفر: ۲۴۹
…………..» مسافر: ۲۵۰
…………..» مرکب: ۲۵۰
…………..» شکار: ۲۵۰
…………..» شوخی و خنده: ۲۵۱
…….» امور اخروی (۷): ۲۵۱
…………..» محتضر: ۲۵۲
…………..» غسل میّت: ۲۵۲
…………..» کفْن: ۲۵۳
…………..» تشییع: ۲۵۳
…………..» دفْن: ۲۵۴
…………..» مزارات: ۲۵۵
…….» امور اجتماعی (۷): ۲۵۵
…………..» سلام: ۲۵۶
…………..» آداب معاشرت: ۲۵۶
…………..» رفاقت: ۲۵۸
…………..» هدیه و بخشش: ۲۵۹
…………..» همنشینی: ۲۵۹
…………..» میهمان و میهمانی: ۲۵۹
…….» امور اقتصادی (۷): ۲۶۰
…………..» زکات: ۲۶۳
…………..» صدقه: ۲۶۴
…….» امور سیاسی (۷): ۲۶۵
…….» امور قضایی (۷): ۲۶۵
…….» امور کشاورزی (۷): ۲۶۶
…….» امور نظامی (۷): ۲۶۶
…….» امور حیوانات (۷): ۲۶۶
…….» مناسبت‌های ماه و هفته (۷): ۲۶۷
…………..» ایام هفته: ۲۶۷
…………..» محرم: ۲۶۹
…………..» رجب: ۲۷۰
…………..» شعبان: ۲۷۰
…………..» ماه رمضان: ۲۷۱
…………..» شوال: ۲۷۲
…………..» ذی‌قعده: ۲۷۳
…………..» ذی‌حجه: ۲۷۳
…….» جهت آمرزش گناهان (۷): ۲۷۳
…….» جهت بر‌آمدن حاجات (۷): ۲۷۳
…….» جهت دفع فقر و جلب ثروت (۷): ۲۷۴
قوانین عملی طبقه‌ی هشتم ۲۷۶
…….» امور عبادی (۸): ۲۷۶
…………..» استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام): ۲۷۶
…………..» طهارت (وضو، غسل، تیمّم): ۲۷۷
…………..» نماز: ۲۷۸
…………..» رکوع: ۲۸۱
…………..» سجده: ۲۸۱
…………..» تعقیبات: ۲۸۱
…………..» نافله: ۲۸۱
…………..» نمازهای خاص: ۲۸۱
…………..» نماز شب: ۲۸۱
…………..» نماز جماعت: ۲۸۱
…………..» اذان و اقامه: ۲۸۲
…………..» مسجد: ۲۸۲
…………..» عیدَین: ۲۸۳
…………..» روزه: ۲۸۳
…………..» قرآن: ۲۸۴
…………..» ذکر: ۲۸۵
…………..» دعا: ۲۸۵
…………..» صلوات: ۲۸۵
…………..» استخاره: ۲۸۶
…………..» سایر عبادات: ۲۸۶
…………..» حج: ۲۸۶
…………..» حج منهاجیّون: ۲۸۷
…………..» حج منهاجیّات: ۲۸۷
…………..» عمره: ۲۸۸
…….» امور علمی (۸): ۲۸۹
…………..» علم‌آموزی: ۲۸۹
…………..» دانش و دانشمند خوب: ۲۸۹
…………..» دانش و دانشمند بد: ۲۸۹
…………..» باورها: ۲۸۹
…….» امور فردی (۸): ۲۹۰
…………..» آرایش: ۲۹۰
…………..» لباس و پوشیدنی‌ها: ۲۹۰
…………..» کفش: ۲۹۱
…………..» انگشتر: ۲۹۲
…………..» مکارم اخلاقی: ۲۹۲
…………..» خواب: ۲۹۳
…….» امور خانوادگی (۸): ۲۹۴
…………..» ازدواج: ۲۹۴
…………..» طلاق: ۲۹۵
…………..» زن: ۲۹۵
…………..» بچه‌دار شدن: ۲۹۷
…………..» جنین و نوزاد: ۲۹۸
…………..» کودک: ۲۹۸
…………..» فرزند: ۲۹۸
…………..» خانه: ۲۹۸
…….» امور جنسی (۸): ۲۹۹
…………..» منهاجیّون: ۳۰۰
…………..» منهاجیّات: ۳۰۱
…….» امور درمانی (۸): ۳۰۱
…………..» حجامت: ۳۰۳
…….» امور بهداشتی (۸): ۳۰۳
…………..» مستراح: ۳۰۳
…………..» حمام: ۳۰۴
…………..» نجاسات و خبائث: ۳۰۴
…………..» نوره کشیدن: ۳۰۵
…………..» ناخن گرفتن: ۳۰۵
…………..» مو: ۳۰۵
…………..» محیط زیست: ۳۰۵
…….» امور تغذیه (۸): ۳۰۵
…………..» آداب خوردن: ۳۰۵
…………..» خوردنی‌ها: ۳۰۷
…………..» خوراکی‌های توصیه شده: ۳۰۷
…………..» خوراکی‌های نهی شده: ۳۰۷
…………..» آداب آشامیدن: ۳۰۷
…….» امور تفریحی (۸): ۳۰۸
…………..» آداب سفر: ۳۰۸
…………..» مسافر: ۳۰۹
…………..» مرکب: ۳۰۹
…………..» شکار: ۳۰۹
…………..» شوخی و خنده: ۳۰۹
…….» امور اخروی (۸): ۳۰۹
…………..» محتضر: ۳۱۰
…………..» غسل میّت: ۳۱۰
…………..» کفْن: ۳۱۰
…………..» تشییع: ۳۱۱
…………..» دفْن: ۳۱۱
…………..» مزارات: ۳۱۱
…….» امور اجتماعی (۸): ۳۱۱
…………..» سلام: ۳۱۱
…………..» آداب معاشرت: ۳۱۲
…………..» رفاقت: ۳۱۳
…………..» هدیه و بخشش: ۳۱۳
…………..» همنشینی: ۳۱۳
…………..» میهمان و میهمانی: ۳۱۴
…….» امور اقتصادی (۸): ۳۱۴
…………..» زکات: ۳۱۷
…………..» صدقه: ۳۱۷
…….» امور سیاسی (۸): ۳۱۷
…….» امور قضایی (۸): ۳۱۸
…….» امور کشاورزی (۸): ۳۱۸
…….» امور نظامی (۸): ۳۱۸
…….» امور حیوانات (۸): ۳۱۹
…….» مناسبت‌های ماه و هفته (۸): ۳۲۰
…………..» ایام هفته: ۳۲۰
…………..» محرم: ۳۲۰
…………..» رجب: ۳۲۰
…………..» شعبان: ۳۲۰
…………..» ماه رمضان: ۳۲۱
…………..» شوال: ۳۲۱
…………..» ذی‌قعده: ۳۲۱
…………..» ذی‌حجه: ۳۲۱
…….» جهت آمرزش گناهان (۸): ۳۲۱
…….» جهت بر‌آمدن حاجات (۸): ۳۲۱
…….» جهت دفع فقر و جلب ثروت (۸): ۳۲۱
قوانین عملی طبقه‌ی نهم ۳۲۳
…….» امور عبادی (۹): ۳۲۳
…………..» استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام): ۳۲۳
…………..» طهارت (وضو، غسل، تیمّم): ۳۳۰
…………..» نماز: ۳۳۲
…………..» رکوع: ۳۳۷
…………..» سجده: ۳۳۸
…………..» تعقیبات: ۳۴۰
…………..» نافله: ۳۴۱
…………..» نمازهای خاص: ۳۴۱
…………..» نماز شب: ۳۶۳
…………..» نماز جماعت: ۳۶۴
…………..» اذان و اقامه: ۳۶۵
…………..» مسجد: ۳۶۶
…………..» عیدَین: ۳۶۸
…………..» روزه: ۳۶۸
…………..» قرآن: ۳۷۱
…………..» ذکر: ۳۹۳
…………..» دعا: ۳۹۸
…………..» صلوات: ۴۰۷
…………..» استخاره: ۴۰۸
…………..» سایر عبادات: ۴۰۸
…………..» حج: ۴۰۹
…………..» حج منهاجیّون: ۴۱۳
…………..» حج منهاجیّات: ۴۱۴
…………..» عمره: ۴۱۴
…….» امور علمی (۹): ۴۱۶
…………..» علم‌آموزی: ۴۱۷
…………..» دانش و دانشمند خوب: ۴۱۷
…………..» دانش و دانشمند بد: ۴۱۷
…………..» باورها: ۴۱۷
…….» امور فردی (۹): ۴۱۷
…………..» آرایش: ۴۱۷
…………..» لباس و پوشیدنی‌ها: ۴۱۹
…………..» کفش: ۴۱۹
…………..» انگشتر: ۴۱۹
…………..» مکارم اخلاقی: ۴۲۰
…………..» خواب: ۴۲۱
…….» امور خانوادگی (۹): ۴۲۴
…………..» ازدواج: ۴۲۵
…………..» طلاق: ۴۲۶
…………..» زن: ۴۲۶
…………..» بچه‌دار شدن: ۴۲۷
…………..» جنین و نوزاد: ۴۲۸
…………..» کودک: ۴۲۹
…………..» فرزند: ۴۲۹
…………..» خانه: ۴۳۰
…….» امور جنسی (۹): ۴۳۰
…………..» منهاجیّون: ۴۳۱
…………..» منهاجیّات: ۴۳۲
…….» امور درمانی (۹): ۴۳۲
…………..» حجامت: ۴۳۸
…….» امور بهداشتی (۹): ۴۴۰
…………..» مستراح: ۴۴۱
…………..» حمام: ۴۴۱
…………..» نجاسات و خبائث: ۴۴۱
…………..» نوره کشیدن: ۴۴۱
…………..» ناخن گرفتن: ۴۴۲
…………..» مو: ۴۴۲
…………..» محیط زیست: ۴۴۳
…….» امور تغذیه (۹): ۴۴۳
…………..» آداب خوردن: ۴۴۳
…………..» خوردنی‌ها: ۴۴۴
…………..» خوراکی‌های توصیه شده: ۴۴۵
…………..» خوراکی‌های نهی شده: ۴۴۹
…………..» آداب آشامیدن: ۴۵۰
…….» امور تفریحی (۹): ۴۵۰
…………..» آداب سفر: ۴۵۱
…………..» مسافر: ۴۵۳
…………..» مرکب: ۴۵۳
…………..» شکار: ۴۵۳
…………..» شوخی و خنده: ۴۵۴
…….» امور اخروی (۹): ۴۵۴
…………..» محتضر: ۴۵۴
…………..» غسل میّت: ۴۵۵
…………..» کفْن: ۴۵۵
…………..» تشییع: ۴۵۵
…………..» دفْن: ۴۵۶
…………..» مزارات: ۴۵۷
…….» امور اجتماعی (۹): ۴۵۷
…………..» سلام: ۴۵۷
…………..» آداب معاشرت: ۴۵۸
…………..» رفاقت: ۴۵۹
…………..» هدیه و بخشش: ۴۶۰
…………..» همنشینی: ۴۶۱
…………..» میهمان و میهمانی: ۴۶۱
…….» امور اقتصادی (۹): ۴۶۲
…………..» زکات: ۴۶۳
…………..» صدقه: ۴۶۳
…….» امور سیاسی (۹): ۴۶۴
…….» امور قضایی (۹): ۴۶۴
…….» امور کشاورزی (۹): ۴۶۵
…….» امور نظامی (۹): ۴۶۵
…….» امور حیوانات (۹): ۴۶۶
…….» مناسبت‌های ماه و هفته (۹): ۴۶۷
…………..» ایام هفته: ۴۶۸
…………..» محرم: ۴۷۵
…………..» رجب: ۴۷۶
…………..» شعبان: ۴۹۰
…………..» ماه رمضان: ۴۹۶
…………..» شوال: ۵۰۳
…………..» ذی‌قعده: ۵۰۴
…………..» ذی‌حجه: ۵۰۴
…….» جهت آمرزش گناهان (۹): ۵۰۵
…….» جهت بر‌آمدن حاجات (۹): ۵۱۰
…….» جهت دفع فقر و جلب ثروت (۹): ۵۱۱
قوانین عملی طبقه‌ی دهم ۵۱۴
…….» امور عبادی (۱۰): ۵۱۴
…………..» استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام): ۵۱۴
…………..» طهارت (وضو، غسل، تیمّم): ۵۱۵
…………..» نماز: ۵۱۵
…………..» رکوع: ۵۱۷
…………..» سجده: ۵۱۷
…………..» تعقیبات: ۵۱۷
…………..» نافله: ۵۱۸
…………..» نمازهای خاص: ۵۱۸
…………..» نماز شب: ۵۱۸
…………..» نماز جماعت: ۵۱۸
…………..» اذان و اقامه: ۵۱۸
…………..» مسجد: ۵۱۹
…………..» عیدَین: ۵۱۹
…………..» روزه: ۵۲۰
…………..» قرآن: ۵۲۱
…………..» ذکر: ۵۲۱
…………..» دعا: ۵۲۱
…………..» صلوات: ۵۲۲
…………..» استخاره: ۵۲۲
…………..» سایر عبادات: ۵۲۲
…………..» حج: ۵۲۲
…………..» حج منهاجیّون: ۵۲۴
…………..» حج منهاجیّات: ۵۲۵
…………..» عمره: ۵۲۵
…….» امور علمی (۱۰): ۵۲۷
…………..» علم‌آموزی: ۵۲۷
…………..» دانش و دانشمند خوب: ۵۲۷
…………..» دانش و دانشمند بد: ۵۲۸
…………..» باورها: ۵۲۸
…….» امور فردی (۱۰): ۵۲۸
…………..» آرایش: ۵۲۹
…………..» لباس و پوشیدنی‌ها: ۵۳۰
…………..» کفش: ۵۳۱
…………..» انگشتر: ۵۳۱
…………..» مکارم اخلاقی: ۵۳۱
…………..» خواب: ۵۳۲
…….» امور خانوادگی (۱۰): ۵۳۲
…………..» ازدواج: ۵۳۳
…………..» طلاق: ۵۳۵
…………..» زن: ۵۳۵
…………..» بچه‌دار شدن: ۵۳۷
…………..» جنین و نوزاد: ۵۳۷
…………..» کودک: ۵۳۸
…………..» فرزند: ۵۳۸
…………..» خانه: ۵۳۸
…….» امور جنسی (۱۰): ۵۳۸
…………..» منهاجیّون: ۵۴۱
…………..» منهاجیّات: ۵۴۲
…….» امور درمانی (۱۰): ۵۴۲
…………..» حجامت: ۵۴۳
…….» امور بهداشتی (۱۰): ۵۴۳
…………..» مستراح: ۵۴۴
…………..» حمام: ۵۴۴
…………..» نجاسات و خبائث: ۵۴۵
…………..» نوره کشیدن: ۵۴۵
…………..» ناخن گرفتن: ۵۴۶
…………..» مو: ۵۴۶
…………..» محیط زیست: ۵۴۶
…….» امور تغذیه (۱۰): ۵۴۶
…………..» آداب خوردن: ۵۴۶
…………..» خوردنی‌ها: ۵۴۸
…………..» خوراکی‌های توصیه شده: ۵۴۸
…………..» خوراکی‌های نهی شده: ۵۴۸
…………..» آداب آشامیدن: ۵۵۰
…….» امور تفریحی (۱۰): ۵۵۱
…………..» آداب سفر: ۵۵۱
…………..» مسافر: ۵۵۱
…………..» مرکب: ۵۵۲
…………..» شکار: ۵۵۲
…………..» شوخی و خنده: ۵۵۲
…….» امور اخروی (۱۰): ۵۵۲
…………..» محتضر: ۵۵۲
…………..» غسل میّت: ۵۵۳
…………..» کفْن: ۵۵۳
…………..» تشییع: ۵۵۳
…………..» دفْن: ۵۵۳
…………..» مزارات: ۵۵۳
…….» امور اجتماعی (۱۰): ۵۵۳
…………..» سلام: ۵۵۴
…………..» آداب معاشرت: ۵۵۵
…………..» رفاقت: ۵۵۶
…………..» هدیه و بخشش: ۵۵۶
…………..» همنشینی: ۵۵۶
…………..» میهمان و میهمانی: ۵۵۷
…….» امور اقتصادی (۱۰): ۵۵۷
…………..» زکات: ۵۶۰
…………..» صدقه: ۵۶۰
…….» امور سیاسی (۱۰): ۵۶۰
…….» امور قضایی (۱۰): ۵۶۰
…….» امور کشاورزی (۱۰): ۵۶۱
…….» امور نظامی (۱۰): ۵۶۱
…….» امور حیوانات (۱۰): ۵۶۱
…….» مناسبت‌های ماه و هفته (۱۰): ۵۶۳
…………..» ایام هفته: ۵۶۳
…………..» محرم: ۵۶۴
…………..» رجب: ۵۶۴
…………..» شعبان: ۵۶۴
…………..» ماه رمضان: ۵۶۴
…………..» شوال: ۵۶۵
…………..» ذی‌قعده: ۵۶۵
…………..» ذی‌حجه: ۵۶۵
…….» جهت آمرزش گناهان (۱۰): ۵۶۵
…….» جهت بر‌آمدن حاجات (۱۰): ۵۶۵
…….» جهت دفع فقر و جلب ثروت (۱۰): ۵۶۵
خاتمه: ۵۶۷
ضمائم: ۵۷۰
…….» توضیح قوانین ستاره‌دار: ۵۷۰
…………..» قوانین ستاره‌دار طبقه‌ی اول: ۵۷۰
…………..» قوانین ستاره‌دار طبقه‌ی دوم: ۵۷۱
…………..» قوانین ستاره‌دار طبقه‌ی سوم: ۵۷۳
…………..» قوانین ستاره‌دار طبقه‌ی چهارم: ۵۷۶
…………..» قوانین ستاره‌دار طبقه‌ی پنجم: ۵۷۷
…………..» قوانین ستاره‌دار طبقه‌ی ششم: ۵۷۹
…………..» قوانین ستاره‌دار طبقه‌ی هفتم: ۵۷۹
…………..» قوانین ستاره‌دار طبقه‌ی هشتم: ۶۶۸
…………..» قوانین ستاره‌دار طبقه‌ی نُهُم: ۶۶۹
…………..» قوانین ستاره‌دار طبقه‌ی دهم: ۷۵۳
…….» لغت‌نامه: ۷۵۴
…….» منابع و مآخذ: ۷۸۲

کلمات کلیدی: , , , , , , ,

42

 
 
 
28 نویسندگان
14 پاسخ‌ها
2 دنبال‌کنندگان
 
مرتب کردن بر اساس بیشترین بازخورد
مرتب کردن بر اساس داغ‌ترین دیدگاه
4 نویسندگان برتر
  مشترک شوید  
جدیدترین نظرات قدیمی‌ترین نظرات
اشتراک برای:
منهاجی

بحث «منشأ دین» یکی از مباحث مهمی است که در دوره‏ ی مدرنیته، به مباحث دین پژوهی پای نهاده است. در واقع، بحث از خاستگاه و منشأ دین (یا تبیین چگونگی پیدایش دین) همچون بسیاری از مباحث فلسفه‏ ی دین و کلام جدید، از پرسش‏ها و تشکل های انسان دوره‏ ی جدید درباره ‏ی دین و عقاید دینی به وجود آمده است

منهاجی

در تاریخ همه‏ ی جوامعی که تاکنون بوده‏ اند، دین عنصری پایدار، مؤثر و نیرومند بوده است و در فرهنگ جوامع نقش محوری به خود اختصاص داده است. به همین دلیل، مطالعه و شناخت دین یک جزء ضروری شناخت جامعه و فرهنگ بشری می‏باشد. اما دین، دارای چنان ابعاد پیچیده‏ای است که هرگز دانش واحدی، به تنهایی، نمی‏تواند همه‏ی ابعاد آن را به طور جامع مورد بحث و بررسی قرار دهد. از این رو برنامه ای منظم و مرتب مثل منهاج فردوسیان برای ما ضروری است

نوید

مباحث دین‏شناسی از مباحث مهم روزگار ماست که توجه بسیاری از متفکران اسلامی را به خود جلب نموده است. از جمله کسانی که نظریات مهمی در این خصوص ارائه کرده است استاد مطهری است

حمیدی

این کتابها واقعا عالیه، اسلام ناب که میگن همین دستوراتیست که در منهاج فردوسیان بطور کامل و واضح بیان شده، منهاج فقط یه اسم خاصه که روی این برنامه اومده وگر نه چیزی غیر از دستورات دین نیست، کاش کسانی که بخاطر اسمش دچار شک و نسبت دادن فرقه به این برنامه میشن بیان این کتابهارو مطالعه کنن و از این سبک زندگی که اینقدر دقیق و موشکافانه بیان شده لذت ببرن.

مجیدی

عجب کتاب خوبیه

تارا

ویژگی­ های فردی، یک استاد از مواردی است که گاهی توانایی علمی او را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می­ دهد. بسیاری از دانشگا ه ­های بزرگ دنیا برای پیشبرد اهداف آموزشی خود از نظرات دانشجویان برای بالا بردن کیفیت آموزشی خود استفاده می­کنند. از حاج فردوسی نیز تقاضا می شود نظر مریدان خود را در مورد نحوه فراگیری منهاج فردوسیان بپرسند

شاهین

ببینید دوستان در مورده سعادتی که استاد اشاره کردند روایات بسیاری از پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) وارد شده که در آن نتیجه و میوه خوشخویی را بهشت و سعادت ابدی دانسته است. به نمونه رسول خدا (ص) می فرماید : امت من بیشتر به سبب دو چیز وارد بهشت می شوند : خدا پروایی و خوشخویی

محمد باقر

حتی در ادامه ی فرما یشات شما آن حضرت(ص) هم چنین می فرماید: بهشت را هشت دروازه است… هر که خواهد از هشت دروازه وارد شود، باید به چهار خصلت چنگ زند: صدقه دادن، بخشندگی، خوشخویی و نیازردن بندگان خدا.(الفضایل، ص ۱۱۲۹) آن حضرت (ص) هم چنین می فرماید: نخستین چیزی که در قیامت در ترازوی اعمال ادمی گذاشته می شود حسن خلق است. از امیرمومنان علی(ع) نیز روایت است که فرمود: در ترازوی اعمال انسان چیزی سنگین تر از خوش خویی نیست.

محمدی

در مورده سعادت ابدی که استاد فرمودند اموزه های وحیانی قرآن راه خوشبختی و سعادت ابدی را به انسان نشان می دهد. در حقیقت وحی بر آن است تا آن چه را عقل دریافت کرده را به شکل کامل تر و تمام تری بیان کند. از این روست که بعثت پیامبران در راستای اکمال و اتمام داده های عقلانی است و پیامبر(ص) بعثت خود را اتمام مکارم اخلاقی می داند.

نایاب

درست میگید دوستم در ادامه ی فرمایشتون باید بگم که نقش عمل در ایمان نقش برجسته ای است؛ چرا که بروز و ظهور حقیقی ایمان را می بایست در عمل صالح انسان ردیابی و ردگیری کرد.(فاطر، آیه ۱۰) در این میان خوش خلقی و خوشخویی از همه مهم تر است؛‌زیرا بیانگر روابط اجتماعی انسان است و بروز و ظهور اخلاق فردی را می بایست در رفتار اجتماعی انسان ردگیری کرد.

بهنیا

دقیقا دوسته عزیزم حتی میشه به سخن دیگرگفت ، برای ایمان نشانه هایی است که مهم ترین آن ها را می بایست در اخلاق انسانی جست و جو کرد؛ چرا که ایمان می بایست خودش را در بینش ها و نگرش ها نشان دهد و در میان نگرش ها و اخلاقیات انسان، اخلاق اجتماعی صحنه بروز و ظهور همه شاکله و شخصیت آدمی است. از همین روست که گفته اند، تمام دین در اخلاق اجتماعی آدمی می بایست خودنمایی کند.

صادق احمدی

باید توجه داشت که در ترسیم اهداف، بهترین، والاترین و ارزشمندترین آنها را باید برگزید و برای دستیابی به آنها اقدام کرد.
امام حسین علیه السلام از پیامبر بزرگوار اسلام نقل می فرمود: «خدا کارهای بلند و همت های والا را دوست دارد و از کارهای سست و همت های فرومایه کراهت دارد

فرهاد

یکی از نشانه های اراده محکم و تصمیم جدی، پایداری و مقاومت است. بیشتر نوابغ و اندیشمندان، بیش از آنکه به قدرت نبوغ خویش متکی باشند، از همت و استقامت و بردباری بهره برده اند.

ایمان

در تکمیل فرمایشات شما باید بگم که ؛البته رسیدن به موفقیت، همواره با مشکلاتی همراه است. صبر و شکیبایی و استقامت و بردباری، شیوه مردان بزرگ و موفق جهان است.

امید

داشتن اراده قوی و تزلزل ناپذیر، ویژه اقویاست. موفقیت و شکست ما وابسته به این است که اراده قوی یا ضعیف داشته باشیم. هرچه موانع و مشکلات ما برای انجام دادن کاری بیشتر باشد، اراده قوی تر و همت والاتر و نیز انرژی بیشتری، لازم خواهد بود.

حسین

ببینید از نظره من داشتن اراده قوی و همت نخستین قدم برای به دست آوردن موفقیت است؛ زیرا انسان قوی اراده، همواره با مشکلات مبارزه می کند و تسلیم نمی شود. برای وی هیچ امری غیرممکن نیست و چنین کسی می تواند جهان را مطابق میل خود عوض کند.

شاه

دقیقا درست میگید قرآن، اصلی را می آموزد که در همه امور باید مورد توجه قرار گیرد و عمومیت یابد؛ خداوند می فرماید: «لَیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَی؛ سعادت هرکس در گرو عمل اوست». (نجم: ۳۹)

امیر حسین

هر فرد یا جامعه ای اگر کاری را اراده کند، می تواند آن را انجام دهد. توفیق انجام دادن کار، همان عزم و اراده برای انجام دادن آن است.
امام صادق علیه السلام در این زمینه می فرماید: «هرگز بدنی از انجام دادن آنچه اراده کرده و همت گماشته، ضعیف نخواهد شد».

بهنام

شاید میشه گفت از نظره من زیباترین اندیشه در باب بلندهمتى، را بتوان از خواجه لسان الغیب، حافظ شیرازى دریافت:
همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود
که ز بند غم ایام نجاتم دادند
مولوى می گوید:
آب کم جو تشنگی آور به دست
تا که جو شد آب از بالا و پست

شاهین

مرحوم ملک الشعراى بهار، مقاومت سرسختانه و همت چشمه سار را در برابر صخره اى بزرگ این گونه به نظم درآورده است:
جدا شد یکى چشمه از کوهسار
بره گشت ناگه به سنگى دچار
به نرمى چنین گفت با سنگ سخت
کرم کرده راهى ده اى نیکبخت
ولى سنگ چون خوگران بود سر
زدش سیلى و گفت دور اى پسر
نجنبیدم از سیل دریا گراى
که اى تو، که پیش تو جنبم ز جاى
نشد چشمه از پاسخ سنگ سرد
به کندن در ایستاد و ابرام کرد
بسى کندوکاوید و کوشش نمود

ارمی

چه شعره زیبایی از نظره من باید توجه داشت که همواره باید در ترسیم اهداف بهترین، والاترین و ارزشمندترین آن ها را برگزید و براى دستیابى به آن ها اقدام نمود. امیرمؤمنان علی علیه السلام می فرماید: “بهترین همت ها، بزرگ ترین آن هاست.” آرى این همت هاى بزرگ و اهداف والا هستند که انسان ها را به تلاش هاى ارزشمند، مداوم، پی گیر و خستگی ناپذیر فرا می خوانند

شایان

همچنین در تکمیل فرماشاته شما دوست عزیزم بگم که امام حسین علیه السلام از پیامبر بزرگوار اسلام صلى الله علیه وآله نقل می فرمایند: ” خدا کارهاى بلند و همت هاى والا را دوست دارد و از کارهاى سست و همت هاى فرومایه کراهت دارد

امیر رضا

ببینید دوستان من میگم کسانى که افکار بلند و همت هاى والا دارند، نمی توانند همت خود را در دائره کوچکى محصور سازند و همواره پس از نیل به مقصود، خود را در آستانه مقصد دیگر می بینند. بنابراین، باید از آغاز کار، اهداف را بلند در نظر گرفت. واقعیت هم همین است. تا انسان خود را براى اهداف بلند آماده نسازد، به سختى به اهداف کوچک تر دست می یازد.

بهنیا

البته، اقا محمد رضا باید توجه داشت که همت والا با بلندپروازى تفاوت دارد. برخى افراد بدون در نظر گرفتن توانایی ها و استعدادهاى درونى خویش، افکارى بلندپروازانه دارند که هرگز به آن دست نخواهند یافت و در واقع، برخلاف جریان آب شنا می کنند.

فاطمه

خیلی شعر خوب و پرمعنایی بود.
متشکرم

احمد رضا

یکی از نشانه هاى عزم و اراده و تصمیم جدى، پایدارى و مقاومت است. بیش تر نوابغ و اندیشمندان، بیش از آن که متکى به قدرت نبوغ خویش باشند، از همت و استقامت و بردبارى بهره برده اند. البته، همواره رسیدن به موفقیت، مشکلاتى به همراه دارد. صبر و شکیبایى و استقامت و بردبارى، از شیوه مردان بزرگ، کامیاب و موفق جهان است.

سامان

به نظره من داشتن اراده اى قوى و تزلزل ناپذیر، مختص اقویاست. موفقیت و شکست ما وابسته به این است که داراى اراده قوى یا ضعیف باشیم. هر چه موانع و مشکلات ما براى انجام کارى بیش تر باشد، اراده قوی تر و همت والاتر و نیز انرژى بیش ترى لازم خواهد بود.

حسین

دقیقاا ببینید داشتن اراده قوى، اولین قدم براى تحصیل موفقیت است. زیرا انسان با اراده قوى همواره با مشکلات مبارزه کرده و تسلیم نمی شود. براى فرد با اراده، هیچ امرى غیرممکن نیست، کسى که داراى عزم راسخ است، می تواند جهان را مطابق میل خود عوض کند.

راستین

بله بله حتی با توجه بیشتر در ایات متوجه میشوید که قرآن یک اصلى را تعلیم می دهد که در همه امور باید مورد توجه و قابل تعمیم باشد. می فرماید: “لیس للانسان الا ما سعی”(۷) سعادت هر کس در گرو عمل اوست.(نجم: ۳۹)

احسان

حضرت امام صادق علیه السلام در همین زمینه همت می فرمایند: «هرگز بدنى از انجام آنچه که اراده کرده و همت گماشته، ضعیف نخواهد شد».

سلیمان

از نظره من انسان به هر کارى همت گمارد و اراده کند می تواند آن را انجام دهد. خواستن اراده کردن است و اراده کردن تصمیم گرفتن. شاعر نیز چنین می سراید:
همت اگر سلسله جنبان شود
مور تواند که سلیمان شود
آن را که عقل و همت و تدبیر و راى نیست
خوش گفت پرده دار که کس در سراى نیست.
فرد و یا جامعه اى اگر کارى را اراده کنند، می توانند آن را انجام دهند. توفیق انجام کار، همان عزم و اراده انجام آن است

ایمان

بله بله دقیقا حتی حضرت در جاى دیگر می فرماید: «شرف انسان به همت هاى عالى اوست نه به استخوان هاى پوسیده نیاکان»

ارین

انسان با همت خویش اوج می گیرد، چنان که پرنده با بالهایش آسمان ها را در هم می نوردد. امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید: «قدر و ارزش هر انسانى به قدر همت اوست»

ارمین

اصولا معیار ارزش انسان، به اراده اوست. به مقتضاى همت انسان و ارج و قدر هر کسى به قدر همت اوست که عالى باشد یا دانى، بلند همت باشد یا دون همت.

کریم مرادی

یکی از بدترین کارهای اجرایی صوفی ها برای تفرقه در اجتماعات مسلمین و کاهش نقش مسجد، نماز جمعه و جماعات، عبادت گاه‌های فردی و خانقاه‌ ها را رونق بخشیدند

محسن احمدی

امام صادق(ع) با قاطعیت اعلام کرد صوفیان و افرادی که به آن‌ ها متمایل هستند، دشمنان ما اهل بیت محسوب می‌شوند و امام رضا(ع) با تیز بینی فرمودند کسی به تصوف قائل نمی‌ شود مگر از روی مکر و خدعه، ضلالت و گمراهی و یا جهل و حماقت ولی حاکمانی نظیر معاویه و مأمون عباسی به تقویت این تفکر انحرافی پرداختند.

لیلا

پیدایش تصوف در اسلام از بزرگ‌ترین مصیبت‌هاست، چرا که با ورود آن، در پایه و اساس اسلام، ویرانی و شکاف ایجاد شد

مهتاب

سلام خدمت حاج فردوسی عزیز و همکارانشون اگر میشه راجب صوفی ها و اینکه چ کسانی صوفی هستند بگید

عرفان

دراویش و صوفی‌ ها افرادی هستند که بعد از قرن دوم هجری قمری بر مبنای افراط در زهد اسلامی و با پیروی از ریاضت‌ های طاقت‌ فرسای ادیان قدیم هندی، بودائی، نصرانی و روش نو افلاطونی، اساس فرقه ‌ای را مخالف و مغایر با معیار های روشن و عقل ‌پسند قرآن و شرع مقدس اسلام و سنت و روش عملی پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ  معصومین ـ علیهم السّلام ـ به نام تصوف و صوفی ‌گری در جامعه اسلامی بنا نهادند.

سینا

برنامه خوبتون میتونه چراغ راه خیلی از جوون ها بشه

ملک

کتاب هاتون عالیه

کمالی

من متوجه تفاوت بین قوانین نظری و قوانین عملی نشدم

fa فارسی
X