۱۴ اسفند

مجموعه‌ی قواعد نظری منهاج فردوسیان

این کتاب برای آنان که می‌خواهند دیدگاه‌هایشان را اصلاح کنند، مفید است.

بخشی از مقدمه:
بحمد الله پس از سال‌ها مطالعه، تحقیق و مشاهده درباره‌ی انواع برنامه‌های سیر و سلوک، علوم باطنی و روحی، تهذیبی و اخلاقی، اکثر فرقه‌های مطرح صوفیه‌ی شیعه و عامه، و استخراج نواقص و انحرافات هر یک، سرانجام موفق به تنظیم و ارائه‌ی برنامه‌ی جامع و کاملی مرکب از عقاید و احکام مسلّم امامیه (که عاری از نقایص و انحرافات سایر برنامه‌های تربیتی است) شده و آن را «منهاج فردوسیان» نامیدیم. «منهاج» یعنی راه روشن و «فردوس» نام بهترین جای بهشت است و «منهاج فردوسیان» یعنی راه روشنی که مردان و زنان حقیقت‌جو و سعادت‌طلب را به بهشت جاویدان خداوند می‌رساند.
با دقت در شعار برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، حقایق بسیاری آشکار می‌شود؛ «عمل کردن به واضحات و مسلّمات مکتب شیعه‌ی اثنی‌عشری، تنها راه رسیدن به کمال واقعی و سعادت ابدی در ابعاد فردی و اجتماعی در دنیا و آخرت است».

سه رکن تکامل:
رسیدن به کمال و سعادت، سه رکن اساسی دارد؛
۱. استاد کامـل و کامـل‌کننده؛
۲. برنامه‌ی کامــل، جامع، معتبر و مطمئـن؛
۳. همت والا و سعی بلیغ. هر یک از این سه رکن که نباشد، رسیدن به کمال و سعادت، امکان پذیر نیست یا به کُندی تمام، صورت خواهد پذیرفت.

آنچه اکنون پیش روی شماست، متن مشروح برنامه‌ای کامل، جامع، معتبر و مطمئن، بلکه به عبارت بهتر: «کامل‌ترین، جامع‌ترین، معتبرترین، مطمئن‌ترین و مفصل‌ترین برنامه‌ی تربیتی برای رسیدن به کمال حقیقی و سعادت ابدی در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی در دنیا و آخرت» است.
باید توجه داشت که قواعد نظری مذکور در کتاب حاضر، مانند نسخه‌ی اول، بدون ذکر مستندات و توضیحات است یعنی فقط حاوی قواعد نظری بوده و هیچ یک از مستندات و توضیحات (جهت رعایت اختصار) در آن ذکر نشده است. امید است متن کامل این کتاب (که همراه با ذکر کامل مستندات هر یک می‌باشد) در آینده‌ی نزدیک، انتشار یابد.

قیمت: ۲۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”28″]

*****

برای بازدید از «فروشگاه آثار تربیتی حاج فردوسی» کلیک کنید

*****

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه: ۳۴
…….» ● سه رکن تکامل: ۳۵
…….» ● مزایای نسخه‌ی دوم بر نسخه‌ی اول: ۳۵
…….» ● روش استفاده از برنامه: ۳۷
…….» چند هشدار: ۳۸
…….» چند توصیه: ۳۹
…….» چند تذکر: ۳۹
قواعد نظری پایه (۱) ۴۲
…….» توحید (۱): ۴۲
…….» نبوّت (۱): ۴۵
…….» استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) (۱): ۴۵
…….» عالم آخرت (۱): ۴۸
…….» متفرقه (۱): ۵۰
قواعد نظری تکمیلی (۲) ۵۲
…….» خدای تعالی (۲): ۵۲
…………..» آنچه خدای تعالی دوست دارد: ۵۶
…………..» آنچه خدای تعالی دشمن دارد: ۵۷
…….» استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) (۲): ۵۷
…………..» زیارت استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام): ۶۵
…………..» گریه بر استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام): ۶۶
…………..» استاد اعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم): ۶۷
…………..» امیر المؤمنین (علیه‌السلام): ۶۸
…………..» امام حسین (علیه‌السلام): ۷۰
…………..» امام رضا (علیه‌السلام): ۸۱
…………..» امام صاحب الامر (علیه‌السلام): ۸۴
…….» پیامبران (۲): ۸۵
…….» عبادت (۲): ۸۵
…….» نماز (۲): ۸۸
…………..» نماز اول وقت: ۹۲
…………..» طهارت (وضو، غسل، تیمّم): ۹۳
…………..» اذان و اقامه: ۹۵
…………..» تکبیره الاحرام: ۹۶
…………..» حضور قلب: ۹۷
…………..» رکوع: ۹۷
…………..» سجده: ۹۸
…………..» سَبحه‌ی تربت: ۱۰۰
…………..» تعقیبات: ۱۰۱
…………..» نماز شب: ۱۰۵
…………..» نافله: ۱۰۷
…………..» نماز جعفر طیّار (رضوان‌الله‌علیه)‌: ۱۰۹
…………..» نماز جماعت: ۱۱۰
…………..» نماز جمعه: ۱۱۲
…………..» مسجد: ۱۱۳
…………..» مسجد کوفه: ۱۱۷
…….» روزه (۲): ۱۱۹
…………..» افطار: ۱۲۰
…….» قرآن کریم (۲): ۱۲۱
…………..» تلاوت: ۱۲۴
…………..» بیداری شب با تلاوت قرآن در حال نماز: ۱۲۷
…………..» سوره‌ی حمد: ۱۲۹
…………..» سوره‌ی بقره: ۱۲۹
…………..» سوره‌ی آل عمران: ۱۳۰
…………..» سوره‌ی نساء: ۱۳۰
…………..» سوره‌ی مائده: ۱۳۰
…………..» سوره‌ی اعراف: ۱۳۰
…………..» سوره‌ی انفال: ۱۳۰
…………..» سوره‌ی توبه (برائت): ۱۳۱
…………..» سوره‌ی یونس (علیه‌السلام): ۱۳۱
…………..» سوره‌ی هود (علیه‌السلام): ۱۳۱
…………..» سوره‌ی یوسف (علیه‌السلام): ۱۳۱
…………..» سوره‌ی رعد: ۱۳۱
…………..» سوره‌ی نحل: ۱۳۲
…………..» سوره‌ی کهف: ۱۳۲
…………..» سوره‌ی مریم (سلام‌الله‌علیها): ۱۳۲
…………..» سوره‌ی طه: ۱۳۳
…………..» سوره‌ی انبیاء: ۱۳۳
…………..» سوره‌ی حج: ۱۳۳
…………..» سوره‌ی مؤمنون: ۱۳۳
…………..» سوره‌ی نور: ۱۳۴
…………..» سوره‌ی فرقان: ۱۳۴
…………..» سوره‌ی عنکبوت: ۱۳۴
…………..» سوره‌ی لقمان: ۱۳۴
…………..» سوره‌ی سجده: ۱۳۵
…………..» سوره‌ی احزاب: ۱۳۵
…………..» سوره‌ی سبأ: ۱۳۵
…………..» سوره‌ی فاطر: ۱۳۵
…………..» سوره‌ی یس: ۱۳۶
…………..» سوره‌ی صافات: ۱۳۶
…………..» سوره‌ی زمر: ۱۳۷
…………..» سوره‌ی غافر (مؤمن): ۱۳۷
…………..» سوره‌ی شورى: ۱۳۷
…………..» سوره‌ی زخرف: ۱۳۷
…………..» سوره‌ی دخان: ۱۳۸
…………..» سوره‌ی جاثیه: ۱۳۸
…………..» سوره‌ی احقاف: ۱۳۸
…………..» سوره‌ی محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم): ۱۳۸
…………..» سوره‌ی فتح: ۱۳۹
…………..» سوره‌ی حجرات: ۱۳۹
…………..» سوره‌ی قاف: ۱۳۹
…………..» سوره‌ی ذاریات: ۱۴۰
…………..» سوره‌ی طور: ۱۴۰
…………..» سوره‌ی نجم: ۱۴۰
…………..» سوره‌ی قمر: ۱۴۰
…………..» سوره‌ی رحمان: ۱۴۱
…………..» سوره‌ی واقعه: ۱۴۱
…………..» سوره‌ی حدید: ۱۴۱
…………..» سوره‌ی مجادله: ۱۴۱
…………..» سوره‌ی حشر: ۱۴۲
…………..» سوره‌ی ممتحنه: ۱۴۲
…………..» سوره‌ی صف: ۱۴۲
…………..» سوره‌ی تغابن: ۱۴۲
…………..» سوره‌ی طلاق: ۱۴۲
…………..» سوره‌ی تحریم: ۱۴۳
…………..» سوره‌ی مُلک: ۱۴۳
…………..» سوره‌ی قلم: ۱۴۳
…………..» سوره‌ی حاقه: ۱۴۴
…………..» سوره‌ی معارج: ۱۴۴
…………..» سوره‌ی نوح (علیه‌السلام): ۱۴۴
…………..» سوره‌ی جن: ۱۴۴
…………..» سوره‌ی مزمل: ۱۴۵
…………..» سوره‌ی مدثر: ۱۴۵
…………..» سوره‌ی قیامت: ۱۴۵
…………..» سوره‌ی انسان (دهر): ۱۴۵
…………..» سورهی مرسلات: ۱۴۵
…………..» سوره‌ی نبأ: ۱۴۶
…………..» سوره‌ی نازعات: ۱۴۶
…………..» سوره‌ی عبس: ۱۴۶
…………..» سوره‌ی تکویر: ۱۴۶
…………..» سوره‌ی انفطار: ۱۴۶
…………..» سوره‌ی مطففین: ۱۴۷
…………..» سوره‌ی انشقاق: ۱۴۷
…………..» سوره‌ی بروج: ۱۴۷
…………..» سوره‌ی طارق: ۱۴۷
…………..» سوره‌ی اعلى: ۱۴۸
…………..» سوره‌ی غاشیه: ۱۴۸
…………..» سوره‌ی فجر: ۱۴۸
…………..» سوره‌ی بلد: ۱۴۸
…………..» سوره‌ی شمس: ۱۴۹
…………..» سوره‌ی ضحى: ۱۴۹
…………..» سوره‌ی انشراح: ۱۴۹
…………..» سوره‌ی تین: ۱۴۹
…………..» سوره‌ی علق: ۱۴۹
…………..» سوره‌ی قدر: ۱۵۰
…………..» سوره‌ی بیّنه: ۱۵۰
…………..» سوره‌ی زلزله (زلزال): ۱۵۱
…………..» سوره‌ی عادیات: ۱۵۱
…………..» سوره‌ی قارعه: ۱۵۱
…………..» سوره‌ی تکاثر: ۱۵۲
…………..» سوره‌ی عصر: ۱۵۲
…………..» سوره‌ی همزه: ۱۵۲
…………..» سوره‌ی فیل: ۱۵۳
…………..» سوره‌ی قریش: ۱۵۳
…………..» سوره‌ی ماعون: ۱۵۳
…………..» سوره‌ی کوثر: ۱۵۴
…………..» سوره‌ی کافرون: ۱۵۴
…………..» سوره‌ی نصر: ۱۵۴
…………..» سوره‌ی توحید (اخلاص): ۱۵۴
…………..» سوره‌ی فلق: ۱۵۸
…………..» سوره‌ی ناس: ۱۵۸
…………..» آیه الکرسی: ۱۵۹
…………..» حوامیم: ۱۵۹
…………..» مسبِّحات: ۱۶۰
…….» اذکار (۲): ۱۶۰
…………..» استخاره: ۱۶۱
…………..» برای بر آمدن حاجات: ۱۶۳
…………..» تحمید: ۱۶۳
…………..» تسبیح: ۱۶۴
…………..» تسبیحات اربعه: ۱۶۴
…………..» تسبیح حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها): ۱۶۵
…………..» تکبیر: ۱۶۶
…………..» تعویذ: ۱۶۷
…………..» تهلیل: ۱۶۸
…………..» حوقله: ۱۷۰
…………..» صلوات: ۱۷۰
…………..» قرعه و فال: ۱۷۲
…….» دعا (۲): ۱۷۲
…………..» نفرین و لعنت: ۱۹۱
…….» حج و عمره (۲): ۱۹۲
…….» امر به معروف و نهی از منکر (۲): ۱۹۸
…….» اصحاب منهاج فردوسیان (۲): ۱۹۹
…….» علم و عالِم (۲): ۲۱۶
…………..» علم: ۲۱۶
…………..» عالِم خوب: ۲۱۹
…………..» عالم بد: ۲۲۱
…………..» علم‌آموزی: ۲۲۲
…………..» ‌آموزش‌دادن: ۲۲۴
…………..» پرسیدن: ۲۲۵
…………..» برنامه: ۲۲۵
…………..» نتایج و ثمرات منهاجی شدن: ۲۳۲
…………..» نشر معارف: ۲۳۳
…….» ادیان، مذاهب، باورها (۲): ۲۳۳
…………..» قدریّه: ۲۳۴
…………..» مُرجئه: ۲۳۴
…….» امور فردی (۲): ۲۳۵
…………..» آرایش: ۲۳۶
…………..» روغن‌مالی: ۲۳۷
…………..» سُرمه: ۲۳۸
…………..» عطر زدن: ۲۳۸
…………..» مو، شانه زدن: ۲۳۹
…………..» خضاب: ۲۴۲
…………..» خواب: ۲۴۲
…………..» لباس: ۲۴۵
…………..» لباس پوشاندن: ۲۴۹
…………..» کفش: ۲۵۰
…….» انگشتر: ۲۵۲
…………..» عقیق: ۲۵۲
…………..» فیروزه: ۲۵۳
…………..» یاقوت: ۲۵۴
…………..» زُمرّد: ۲۵۴
…………..» حدید صینی: ۲۵۴
…………..» دُرّ نجف: ۲۵۴
…………..» جَزع یمانی: ۲۵۵
…………..» آهنی: ۲۵۵
…….» امور ممنوعه (۲): ۲۵۵
…………..» ارتباط با نامحرم: ۲۶۰
…………..» جادوگری (ساحری): ۲۶۰
…………..» خوردن خون: ۲۶۱
…………..» خوردن گِل: ۲۶۱
…………..» خوردنِ مال یتیم: ۲۶۲
…………..» خیانت: ۲۶۲
…………..» دروغ: ۲۶۴
…………..» قَسَم دروغ: ۲۶۵
…………..» ربا: ۲۶۶
…………..» ریا: ۲۶۷
…………..» زنا: ۲۶۸
…………..» سرقت (دزدی): ۲۷۰
…………..» شراب‌خواری: ۲۷۱
…………..» شرک: ۲۷۳
…………..» قتل (آدم‌کُشی): ۲۷۴
…………..» قَذف (تهمت به زنان پاکدامن): ۲۷۵
…………..» قُمار (شطرنج): ۲۷۵
…………..» لواط: ۲۷۶
…………..» مِراء (بگو مگو کردن): ۲۷۶
…………..» مُساحقه: ۲۷۷
…………..» ظلم: ۲۷۷
…………..» غیبت و سخن‌چینی: ۲۸۰
…………..» موسیقی: ۲۸۲
…………..» فحش: ۲۸۲
…………..» نگاه‌های ممنوع: ۲۸۳
…………..» اسراف و تبذیر: ۲۸۴
…….» امور ممدوحه (کمالاتِ روحی) (۲): ۲۸۵
…………..» آشتی: ۲۸۶
…………..» اخلاص: ۲۸۷
…………..» استغناء: ۲۸۸
…………..» استمرار (در کارهای خیر): ۲۸۸
…………..» اصلاح اعمال: ۲۸۹
…………..» اصلاح نیت: ۲۹۱
…………..» امانت‌داری: ۲۹۲
…………..» انصاف: ۲۹۳
…………..» ایجاد رابطه: ۲۹۳
…………..» ایثار: ۲۹۴
…………..» ایمان: ۲۹۴
…………..» برکت: ۲۹۵
…………..» پوشیده داشتن: ۳۰۰
…………..» تفکّر: ۳۰۱
…………..» تواضع: ۳۰۱
…………..» توبه و استغفار: ۳۰۲
…………..» توکل: ۳۰۶
…………..» حسن ظن بالله (خوش‌گمانی به خدای تعالی): ۳۰۷
…………..» حِلم (بُردباری): ۳۰۷
…………..» حیا (آزرم): ۳۰۸
…………..» خدمت به مؤمنین و مؤمنات: ۳۱۰
…………..» خوش اخلاقی (حُسنِ خُلق): ۳۱۷
…………..» خوف (ترسان بودن): ۳۱۸
…………..» رجا (امیدوار بودن): ۳۲۰
…………..» رسیدگی به ایتام و مساکین: ۳۲۰
…………..» رضا و تسلیم: ۳۲۱
…………..» زهد: ۳۲۳
…………..» سخاوت: ۳۲۴
…………..» سکوت و حفظ زبان: ۳۲۵
…………..» شتاب در خیرات: ۳۲۷
…………..» شُکر (سجده‌ی شُکر): ۳۲۸
…………..» صبر : ۳۳۱
…………..» صِدق (راستگویی): ۳۳۳
…………..» عدالت: ۳۳۴
…………..» عقل: ۳۳۴
…………..» عملگرایی: ۳۳۶
…………..» قناعت: ۳۳۹
…………..» گذشت: ۳۴۰
…………..» محبت (عشق): ۳۴۱
…………..» مروّت: ۳۴۱
…………..» مشورت: ۳۴۲
…………..» موعظه: ۳۴۳
…………..» میانه‌روی: ۳۴۳
…………..» وفای به عهد: ۳۴۴
…………..» یقین: ۳۴۴
…….» امور مذمومه (ضد کمالات روحی) (۲): ۳۴۵
…………..» آرزوهای دور و دراز: ۳۴۶
…………..» بخل: ۳۴۶
…………..» تعصب بی‌جا: ۳۴۸
…………..» تفاخر (فخرفروشی): ۳۴۸
…………..» تفرقه و اختلاف: ۳۴۹
…………..» تکبر: ۳۴۹
…………..» جهل (نادانی): ۳۵۰
…………..» حرص: ۳۵۱
…………..» حسد: ۳۵۲
…………..» خُرق (سوء‌ خُلق، بد اخلاقی): ۳۵۳
…………..» ریاست‌طلبی: ۳۵۴
…………..» سفاهت (کم‌تحملی): ۳۵۵
…………..» سوء ظنّ (بد گمانی): ۳۵۵
…………..» طمع: ۳۵۶
…………..» عُجب (خودپسندی و خودرأیی): ۳۵۶
…………..» عجله: ۳۵۷
…………..» عقوبت‌های دنیوی گناهان: ۳۵۸
…………..» غضب (عصبانیّت): ۳۵۸
…………..» قساوت قلب: ۳۶۰
…………..» قهر و جدایی: ۳۶۱
…………..» کامجویی: ۳۶۱
…………..» مال‌دوستی: ۳۶۲
…………..» مکر (خُدعه ـ نیرنگ): ۳۶۲
…………..» ناسپاسی (کُفران): ۳۶۲
…………..» یأس (ناامیدی): ۳۶۳
…….» امور خانوادگی (۲): ۳۶۳
…………..» ازدواج: ۳۶۵
…………..» ازدواج موقت: ۳۶۹
…………..» پدر و مادر: ۳۷۰
…………..» صله‌ی رحم: ۳۷۲
…………..» قطع رحم: ۳۷۳
…………..» نوزاد: ۳۷۴
…………..» کودک: ۳۷۵
…………..» فرزند: ۳۷۵
…………..» نام‌ها: ۳۷۷
…………..» برده: ۳۷۹
…………..» کنیز: ۳۷۹
…….» جدایی (۲): ۳۷۹
…………..» طلاق: ۳۷۹
…….» خانه (۲): ۳۸۰
…………..» ورود و خروج به خانه: ۳۸۱
…….» زن (۲): ۳۸۳
…………..» حاملگی: ۳۸۵
…………..» حیض (عادت ماهانه): ۳۸۷
…………..» شوهرداری: ۳۸۷
…….» امور جنسی (۲): ۳۸۸
…………..» مردان: ۳۸۸
…………..» زنان: ۳۹۵
…….» امور درمانی (۲): ۳۹۵
…………..» پرستاری: ۳۹۷
…………..» حجامت: ۳۹۷
…………..» ختنه: ۳۹۹
…………..» دارو: ۴۰۰
…………..» شفا: ۴۰۰
…………..» عیادت: ۴۰۳
…….» بیماری‌ (۲): ۴۰۳
…………..» پیسی: ۴۰۵
…………..» تب: ۴۰۷
…………..» زُکام (سرماخوردگی): ۴۰۸
…………..» فلج: ۴۰۸
…….» امور بهداشتی (۲): ۴۰۸
…………..» حمام: ۴۰۹
…………..» مستراح: ۴۱۱
…………..» مسواک زدن: ۴۱۲
…………..» خلال کردن: ۴۱۳
…………..» ناخن گرفتن: ۴۱۳
…………..» نجاسات و خبائث: ۴۱۵
…………..» نوره: ۴۱۵
…….» امور تغذیه (۲): ۴۱۶
…………..» نمک خوردن در آغاز و پایان غذا: ۴۱۹
…………..» شستن دست‌ها: ۴۱۹
…………..» اذکار آغاز و پایان: ۴۲۰
…………..» ثَرید (تِلیت): ۴۲۲
…………..» خوردن ریزه‌های سفره: ۴۲۲
…………..» شام: ۴۲۳
…………..» اطعام: ۴۲۴
…….» آشامیدنی‌ها (۲): ۴۲۷
…………..» آب‌‌: ۴۲۷
…………..» آب‌دادن‌: ۴۲۹
…….» خوراکی‌‌ها (۲): ۴۳۰
…………..» آبگوشت: ۴۳۰
…………..» آویشن‌: ۴۳۱
…………..» انار: ۴۳۱
…………..» انجیر: ۴۳۲
…………..» بادمجان: ۴۳۲
…………..» باقُلا: ۴۳۳
…………..» بالنگ: ۴۳۳
…………..» بِهْ: ۴۳۳
…………..» پنیر: ۴۳۴
…………..» پیاز: ۴۳۴
…………..» پیه: ۴۳۴
…………..» تخم مرغ: ۴۳۵
…………..» تُرُب‌: ۴۳۵
…………..» تَرّه: ۴۳۶
…………..» جِرجیر: ۴۳۶
…………..» چغندر و برگ چغندر: ۴۳۶
…………..» خَردَل: ۴۳۷
…………..» خُرفه: ۴۳۷
…………..» خرما‌: ۴۳۷
…………..» روغن‌ حیوانی: ۴۳۹
…………..» ریحان: ۴۳۹
…………..» زردک (هویج): ۴۴۰
…………..» زیتون و روغن زیتون‌: ۴۴۰
…………..» سُداب‌: ۴۴۱
…………..» سرکه (سرکه‌ی شراب)‌: ۴۴۱
…………..» سویق: ۴۴۲
…………..» سیب: ۴۴۳
…………..» سیر‌: ۴۴۴
…………..» شکر طبرزد (نبات)‌: ۴۴۴
…………..» شلغم: ۴۴۵
…………..» شیر: ۴۴۵
…………..» عدس‌: ۴۴۵
…………..» عسل‌: ۴۴۶
…………..» قَدید: ۴۴۷
…………..» کاسنی: ۴۴۷
…………..» کدو: ۴۴۹
…………..» کشمش و مویز‌: ۴۴۹
…………..» کُندر: ۴۴۹
…………..» گشنیز: ۴۴۹
…………..» گوشت: ۴۵۰
…………..» ماهی‌: ۴۵۲
…………..» نان‌: ۴۵۲
…………..» هلیم و آش‌: ۴۵۳
…….» امور تفریحی (۲): ۴۵۴
…………..» تفریحات سالم: ۴۵۴
…………..» تفریحات ناسالم: ۴۵۴
…………..» سفر و مسافر: ۴۵۴
…………..» مَرکب: ۴۵۶
…………..» عصا: ۴۵۷
…………..» شکار: ۴۵۸
…………..» بازی: ۴۵۸
…………..» شوخی: ۴۵۹
…………..» خنده: ۴۶۰
…………..» شعر و شاعر: ۴۶۰
…….» امور اخروی (۲): ۴۶۲
…………..» احتضار: ۴۶۲
…………..» استرجاع: ۴۶۳
…………..» بهشت: ۴۶۳
…………..» تشییع: ۴۶۷
…………..» تعزیت: ۴۶۹
…………..» جهنم: ۴۶۹
…………..» خیرات: ۴۷۲
…………..» دفن: ۴۷۳
…………..» غسل: ۴۷۵
…………..» قیامت: ۴۷۶
…………..» کفن: ۴۷۹
…………..» گریه: ۴۷۹
…………..» مردگان: ۴۸۲
…………..» مرگ: ۴۸۲
…………..» مصیبت و بلا: ۴۸۲
…………..» یاد مرگ: ۴۸۳
…….» امور اجتماعی (آداب معاشرت) (۲): ۴۸۳
…………..» سلام کردن: ۴۸۵
…………..» مصافحه: ۴۸۷
…………..» مدارا: ۴۸۸
…………..» احترام به سالخوردگان: ۴۹۰
…………..» هدیه: ۴۹۰
…………..» میهمان: ۴۹۰
…………..» دید و بازدید: ۴۹۱
…………..» عطسه: ۴۹۵
…………..» دوستی و رفاقت: ۴۹۶
…………..» همسایه: ۵۰۱
…….» خوبان (۲): ۵۰۲
…………..» رفیق خوب: ۵۰۳
…………..» سادات و سیادت: ۵۰۴
…………..» همنشین خوب: ۵۰۴
…….» بدان (۲): ۵۰۶
…………..» انسان (غیر منهاجی): ۵۱۰
…………..» اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان): ۵۱۳
…………..» حرام‌زاده (زنازاده): ۵۱۳
…………..» دشمن و دشمنی: ۵۱۴
…………..» دشمن استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام): ۵۱۵
…………..» شیطان: ۵۱۸
…………..» عاق: ۵۲۰
…………..» مشرک: ۵۲۱
…………..» کافر: ۵۲۲
…………..» لعنت‌شده‌ها: ۵۲۶
…………..» منافق: ۵۲۹
…………..» ناصبی: ۵۳۰
…………..» همنشین بد: ۵۳۱
…….» امور اقتصادی (۲): ۵۳۲
…………..» ارث (میراث): ۵۳۴
…………..» ثروت و ثروتمندان: ۵۳۴
…………..» خمس: ۵۳۷
…………..» روزی: ۵۳۷
…………..» زکات: ۵۴۳
…………..» کسب حرام (مال حرام): ۵۴۴
…………..» کسب حلال (مال حلال): ۵۴۴
…………..» غش در معامله: ۵۴۵
…………..» غصب: ۵۴۶
…………..» صدقه (بخشش، انفاق): ۵۴۶
…………..» فقر و فقرا: ۵۵۴
…………..» وام، قرض الحسنه و بدهکاری: ۵۵۵
…………..» متفرقات اقتصادی: ۵۵۸
…….» امور سیاسی (۲): ۵۵۹
…………..» تقیه: ۵۶۴
…….» امور قضایی (۲): ۵۶۵
…………..» حدود (مجازات‌ها): ۵۶۶
…………..» دیه: ۵۶۷
…………..» شهادت (گواهی دادن): ۵۶۷
…………..» قضاوت: ۵۶۸
…………..» کفاره: ۵۶۹
…….» امور کشاورزی (۲): ۵۶۹
…….» امور نظامی (۲): ۵۷۰
…….» امور حیوانات (۲): ۵۷۳
…………..» اسب: ۵۷۴
…………..» سگ: ۵۷۴
…………..» فاخته: ۵۷۵
…………..» کبوتر: ۵۷۵
…………..» گوسفند: ۵۷۵
…………..» موش: ۵۷۶
…….» طبیعت (۲): ۵۷۶
…………..» رودها و چشمه‌ها: ۵۷۷
…………..» شب و روز: ۵۷۸
…………..» فلزات: ۵۷۸
…….» مناسبت‌های هفته و ماه (۲): ۵۷۹
…………..» شنبه: ۵۷۹
…………..» یک‌شنبه: ۵۷۹
…………..» دو‌شنبه: ۵۷۹
…………..» سه‌‌شنبه: ۵۷۹
…………..» پنجشنبه: ۵۸۰
…………..» شب جمعه: ۵۸۰
…………..» روز جمعه: ۵۸۲
…………..» محرم: ۵۸۴
…………..» رجب: ۵۸۵
…………..» مبعث: ۵۹۲
…………..» شعبان: ۵۹۲
…………..» نیمه‌ی شعبان: ۵۹۷
…………..» ماه رمضان: ۵۹۸
…………..» شب قدر: ۶۰۰
…………..» شوال: ۶۰۰
…………..» ذی‌قعده: ۶۰۰
…………..» ذی‌حجه: ۶۰۰
…………..» عرفه: ۶۰۱
…………..» عید قربان: ۶۰۳
…………..» عید غدیر: ۶۰۴
…….» متفرقه (۲): ۶۰۴
…………..» بلا و امتحان: ۶۰۷
…………..» جن: ۶۰۷
…………..» حدّ اکثرها و حدّ اقل‌ها: ۶۰۹
…………..» خصی: ۶۳۸
…………..» شهرها: ۶۳۸
…………..» عُمر: ۶۳۹
…………..» فرشته: ۶۳۹
…………..» موجبات آمرزش: ۶۴۰
…………..» موجبات استجابت دعا: ۶۴۶
…………..» موجبات فقر و نادار شدن: ۶۴۸
قواعد نظری تجمّلی (۳) ۶۵۱
…….» خدای تعالی (۳): ۶۵۱
…….» استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) (۳): ۶۵۹
…………..» استاد اعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم): ۶۷۲
…………..» استاد معظم، حضرت امیر المؤمنین (علیه‌السلام): ۶۸۵
…………..» استاد معظم، حضرت امام حسن مجتبی (علیه‌السلام): ۶۸۸
…………..» استاد معظم، حضرت امام حسین (علیه‌السلام): ۶۸۹
…………..» استاد معظم، حضرت امام سجاد (علیه‌السلام): ۶۹۲
…………..» استاد معظم، حضرت امام باقر (علیه‌السلام): ۶۹۳
…………..» استاد معظم، حضرت امام صادق (علیه‌السلام): ۶۹۴
…………..» استاد معظم، حضرت امام کاظم (علیه‌السلام): ۶۹۴
…………..» استاد معظم، حضرت امام رضا (علیه‌السلام): ۶۹۴
…………..» استاد حاضر، حضرت صاحب الامر (ارواحنا فداه): ۶۹۵
…….» پیامبران (۳): ۶۹۹
…………..» حضرت آدم (علیه‌السلام): ۷۰۳
…………..» حضرت ابراهیم (علیه‌السلام): ۷۰۵
…………..» حضرت ادریس (علیه‌السلام): ۷۰۵
…………..» حضرت اسماعیل (علیه‌السلام): ۷۰۶
…………..» حضرت ایوب (علیه‌السلام): ۷۰۶
…………..» حضرت خضر (علیه‌السلام): ۷۰۷
…………..» حضرت داوود (علیه‌السلام): ۷۰۷
…………..» حضرت سلیمان (علیه‌السلام): ۷۰۸
…………..» حضرت شعیب (علیه‌السلام): ۷۰۹
…………..» حضرت شیث (علیه‌السلام): ۷۱۰
…………..» حضرت صالح (علیه‌السلام): ۷۱۰
…………..» حضرت عُزیر (علیه‌السلام): ۷۱۰
…………..» حضرت عیسی (علیه‌السلام): ۷۱۰
…………..» حضرت لوط (علیه‌السلام): ۷۱۳
…………..» حضرت موسی (علیه‌السلام): ۷۱۴
…………..» حضرت نوح (علیه‌السلام): ۷۱۷
…………..» حضرت هود (علیه‌السلام): ۷۱۹
…………..» حضرت یحیی (علیه‌السلام): ۷۲۰
…………..» حضرت یعقوب (علیه‌السلام): ۷۲۰
…………..» حضرت یوسف (علیه‌السلام): ۷۲۱
…………..» حضرت یونس (علیه‌السلام): ۷۲۱
…….» خوبان (مردان) (۳): ۷۲۲
…………..» جناب ابوذر غفاری (رضوان‌الله‌علیه): ۷۲۳
…………..» جناب ابوطالب (رضوان‌الله‌علیه): ۷۲۳
…………..» جناب جعفر طیّار (رضوان‌الله‌علیه): ۷۲۳
…………..» جناب حمزه (رضوان‌الله‌علیه): ۷۲۳
…………..» جناب ذوالقرنین (رضوان‌الله‌علیه): ۷۲۳
…………..» جناب عبدالمطلب (رضوان‌الله‌علیه): ۷۲۴
…………..» جناب لقمان حکیم (رضوان‌الله‌علیه): ۷۲۴
…….» خوبان (زنان) (۳): ۷۲۵
…………..» حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها): ۷۲۵
…………..» جناب خدیجه (رضوان‌الله‌علیها): ۷۲۸
…………..» جناب مریم مقدس (رضوان‌الله‌علیها): ۷۲۸
…………..» جناب هاجر (رضوان‌الله‌علیها): ۷۲۸
…………..» همسران استاد اعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم): ۷۲۸
…….» بَدان (کلّی) (۳): ۷۲۹
…………..» انسان (مردم): ۷۳۲
…………..» دشمنان استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام): ۷۳۵
…………..» شیطان (ابلیس): ۷۳۵
…………..» حرام‌زاده: ۷۳۸
…………..» کافر: ۷۳۹
…………..» مشرک: ۷۴۳
…………..» منافق: ۷۴۳
…………..» ناصبی: ۷۴۴
…….» بَدان (افراد) (۳): ۷۴۵
…………..» فرعون: ۷۴۵
…………..» قابیل: ۷۴۶
…………..» قارون: ۷۴۶
…………..» معاویه: ۷۴۷
…….» قبایل و نژادها (۳): ۷۴۷
…………..» بنی‌اسرائیل: ۷۵۰
…….» قرآن (۳): ۷۵۱
…….» نماز (۳): ۷۵۳
…….» دعا (۳): ۷۵۴
…….» مسجد (۳): ۷۵۴
…………..» اذان: ۷۵۵
…………..» مسجد سهله: ۷۵۶
…………..» مسجد کوفه: ۷۵۷
…….» روزه (۳): ۷۵۸
…….» امور اخروی (۳): ۷۵۸
…………..» احتضار: ۷۵۸
…………..» برزخ (قبر): ۷۶۰
…………..» مرگ: ۷۶۱
…………..» بهشت: ۷۶۵
…………..» جهنم: ۷۶۸
…………..» قیامت: ۷۷۰
…….» اصحاب منهاج فردوسیان (۳): ۷۷۹
…….» علم و عالِم (۳): ۷۹۰
…………..» علم: ۷۹۰
…………..» عالِم: ۷۹۱
…….» برنامه (۳): ۷۹۱
…….» ادیان، مذاهب و باورها (۳): ۷۹۳
…………..» ‌اهل کتاب: ۷۹۴
…………..» ‌ایمان: ۷۹۵
…………..» زرتشتیان (مجوس): ۷۹۶
…………..» مسیحیان: ۷۹۶
…………..» یهودیان: ۷۹۶
…….» کمالات (۳): ۷۹۸
…………..» بلا: ۷۹۸
…………..» صبر: ۸۰۰
…………..» عقل: ۸۰۱
…….» ضد کمالات (۳): ۸۰۲
…………..» بخل: ۸۰۲
…….» امور اقتصادی (۳): ۸۰۲
…………..» ارث: ۸۰۳
…………..» ثروت و ثروتمندان: ۸۰۴
…………..» روزی: ۸۰۴
…………..» فقر و فقرا: ۸۰۵
…….» امور سیاسی (۳): ۸۰۶
…….» امور قضایی (۳): ۸۰۷
…….» امور نظامی (۳): ۸۰۸
…….» امور خانواده (۳): ۸۰۸
…………..» فرزند: ۸۰۹
…………..» نام‌ها: ۸۱۱
…………..» برده و کنیز: ۸۱۲
…….» مرد (۳): ۸۱۲
…….» زن (۳): ۸۱۳
…………..» دختر: ۸۱۶
…….» طبیعت (۳): ۸۱۷
…………..» آفرینش: ۸۱۷
…………..» باد: ۸۱۹
…………..» باران: ۸۱۹
…………..» درختان و گیاهان: ۸۲۰
…………..» رود و دریا: ۸۲۱
…………..» شب و روز: ۸۲۲
…………..» آسمان و زمین: ۸۲۳
…………..» آسمان: ۸۲۳
…………..» زمین: ۸۲۴
…………..» نخل (خرما): ۸۲۶
…….» شعر (۳): ۸۲۶
…….» ایام و مناسبت‌ها (۳): ۸۲۷
…………..» روزهای هفته: ۸۲۸
…………..» سال و ماه: ۸۲۸
…………..» شعبان: ۸۲۸
…………..» ماه رمضان: ۸۲۹
…………..» شب قدر: ۸۳۰
…….» حج و عمره (۳): ۸۳۰
…………..» مسجد الحرام و کعبه: ۸۳۱
…………..» حجر الاسود: ۸۳۳
…….» سفر، مسافر، مرکب (۳): ۸۳۴
…….» حیوانات (۳): ۸۳۴
…….» پرندگان (۳): ۸۳۸
…………..» پرستو: ۸۳۹
…………..» قُنبره: ۸۳۹
…………..» کبوتر: ۸۴۰
…….» حشرات (۳): ۸۴۱
…….» دوستی و رفاقت (۳): ۸۴۲
…….» دشمنی (۳): ۸۴۳
…….» فرشته (۳): ۸۴۴
…….» جن (۳): ۸۴۵
…….» جنین، نوزاد، کودک (۳): ۸۴۷
…….» جنسی (۳): ۸۴۸
…………..» مردان: ۸۴۹
…………..» زنان: ۸۴۹
…….» اعضای بدن (۳): ۸۵۰
…….» امور ممنوعه (۳): ۸۵۱
…….» خوردن و آشامیدن (۳): ۸۵۲
…….» خوراکی‌ها (۳): ۸۵۳
…………..» آب: ۸۵۳
…………..» بادمجان: ۸۵۳
…………..» بِهْ: ۸۵۴
…………..» ریحان: ۸۵۴
…………..» زیتون و روغن زیتون: ۸۵۴
…………..» سویق: ۸۵۵
…………..» شیرگوشت: ۸۵۵
…………..» عدس: ۸۵۵
…………..» کدو: ۸۵۵
…………..» نان: ۸۵۵
…….» درمانی (۳): ۸۵۶
…………..» تب: ۸۵۷
…………..» طبایع و مزاج‌ها: ۸۵۸
…………..» عطسه، سرفه، خمیازه: ۸۵۸
…….» خواب (۳): ۸۵۹
…….» متفرقه (۳): ۸۵۹
…………..» عُمْر: ۸۶۱
قواعد نظری استقرائی (۴) ۸۶۳
…….» استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) (۴): ۸۶۳
…….» قرآن (۴): ۸۶۴
…….» نماز (۴): ۸۶۴
…….» متفرقه (۴): ۸۶۵
خاتمه ۸۶۷
ضمائم: ۸۷۲
…….» توضیح قواعد ستاره‌دار: ۸۷۲
…………..»قواعد تکمیلیِ ستاره‌دار: ۸۷۲
…….» لغتنامه: ۸۹۵
…….» منابع و مآخذ: ۹۲۹

کلمات کلیدی: , , , , , ,

22

 
 
 
17 نویسندگان
5 پاسخ‌ها
0 دنبال‌کنندگان
 
مرتب کردن بر اساس بیشترین بازخورد
مرتب کردن بر اساس داغ‌ترین دیدگاه
2 نویسندگان برتر
  مشترک شوید  
جدیدترین نظرات قدیمی‌ترین نظرات
اشتراک برای:
فرهاد

علی (ع) فرمود: «الفرصه غنمٌ؛ زمان و فرصت غنیمت و منفعتی است (که با چیزی قابل معاوضه نیست.)»
هر سرمایه ای را انسان از دست دهد قابل جبران است جز سرمایه عمر و زمان که قابل جبران نیست.

احسان

عصر ارتباطات و پیشرفت های شگرف برای کسب علم و دانش و رشد فکری و اجتماعی و معنوی و هر کاری، انسان نیاز به برنامه ریزی و تنظیم اوقات دارد. اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی که برای بشریت آمده بر مسئله برنامه ریزی تأکید و پافشاری نموده است که حاج فردوسی به این مسئله به خوبی پرداختن.

نگار

وقت، باارزش‌ترین سرمایه‌ی انسان است. وقت‌گذرانی بدون هیچ برنامه و هدفی، خسته‌کننده و بسیار زیان‌بار است. اگر برای اهداف و امور مهم زندگی‌تان برنامه‌ای نداشته‌ باشید، آنها به‌مرور در ذهن‌تان کم‌رنگ‌ می‌شوند و درنهایت کاملا هدف‌تان را گم می‌کنید. اگر می‌خواهید بر زندگی‌تان مسلط شوید، اولین کار آن است که برنامه ریزی اصولی داشته باشید. تمام افراد موفقی که می‌شناسید، با برنامه ‌ریزی به اینجا رسیده‌اند.

شایسته نظری

سلام میکنم خدمت شما داشتن یک برنامه کامل ، منظم و جامع بسیار مهم است که انسان بتواند به مراتب بسیار بالا و رفیع خود را برساند و در درجه کمال نائل شود .یک برنامه که مسیر حرکت او را به صورت کامل مشخص کند و موانع راه را به او نشان دهد و به او بگوید که در چه زمانی چه اتفاقی رخ می دهد و البته که ممکن است در ادامه مسیر اتفاقات ناگوار رخ دهد که خلاف برنامه ای است که شخص برای خود تدارک دیده اما اگر همین برنامه وجود داشته باشد شخص چون از قدم های بعدی و قبلی خود آگاه است امکان برطرف کردن آن اتفاق را بسیار بالا می برد وم ی تواند بسیار راحت از ان بگذرد اما اگر همین اتفاق برای شخصی بیفتد که برنامه ای برای خود ندارد با اولین اتفاق ناخواسته او از رفتن ادامه مسیر ناامید می شود و خود را شخصی ناتوان می یابد و قادر به رفتن در ادامه مسیر نیست پس اینکه برنامه داشته باشیم برای خود که بتوانیم بر موانع و مشکلات غلبه کنیم و ابزاری باشد برای جلوگیری از ناامیدی ما و همچین بتواند ما را هرروز قدمی به خواسته خود نزدیک کند بسیار بسیار امری مهم و ضرروی است و انسان می بایست که به آن توجه کامل و وافر داشته باشد که در آینده دچار مشکل نشود و همچنین داشتن استادی که به شخص مسیر را نشان دهد می تواند به میزان موفقیت فرد بیفرزاید .
از جناب حاج فردوسی بزرگوار متشکرم که به عنوان استادی ارزشمند برای ما عمل می کنند و همچنین با محصولاتی که از خود بر جای می گذارند باعث می شوند مشعلی که برای راه رسیدن به کمال روشن کرده اند برای همیشه باشد و انسان های نسل بعد هم بتوانند از این مشعل استفاده کنند و به سوی کمال بروند.

سعیده صابری

با عرض سلام و خداقوت خواستم در مورد استاد کامل کننده نظر خود را بگویم که یک امر نیاز و مهم است اما حتمی نیست که حتما باید آن وجود داشته باشد در غیر اینصورت شخصی که در جایگاه انسان است از رسیدن به کمال عقب می ماند که اگر اینگونه بود پیامبر اسلام به تنهایی مسیر کمال را نمی توانستند طی کنند یا همینطور حضرت ابراهیم و دیگر افراد و کامل صحیح است که آنها در جایگاه رفیع قرار داشتند اما من در مورد ذات انسان ها سخن می گویم که همگی به یک شکل هستند در ابتدا و اگر انسانی بخواهد می تواند خود را به عرش برساند بدون آنکه از کسی راهنمایی دریافت کند و همینطور برعکس اگر کسی نخواهد که به کمال برسد و جایگاه فعلی او وی را فریب داده و در خوابی عمیق که نتیجه اش گمراهی است فرو برد هیچکس نمی تواند او را وادار کند که قدم از قدم بردارد به همین جهت وجود استاد به صورتی بایدی نیست بلکه در جایگاه خود اهمیتی بالا دارد.
و البته که اگر شخص فردی به عنوان استاده کمک بگیرد و کامل کننده او باشد بسیار به نفع او خواهد بود چرا که دانش و تجربه شخصی که از او به عنوان استاد یاد می شود باعث می شود که دیگر این شخص مسیر پر پیچ و خم را طی نکند و بتواند از یک مسیر کاملا صاف و هموار به مقصد خود برسد . و همچنین تجربیاتی که ان استاد در گذشته داشته است و اشتباهاتی که داشته است باعث می شوند که دیگر این شخص آن اشتباهات را مرتکب نشود و هم از لحاظ زمانی زودتر بتواند به هدفش برسد و هم اینکه موانع راه برای او خیلی کم خواهند شد.
برایتان آرزوی موفقیت می کنم و از خداوند میخوام که در جایگاه فردوس در بهشت قرار بگیرید.

کاظمی

ما با کمک شما دو رکن از سه رکنی که معرفی کردید برای رسیدن به کمال و سعادت را داریم و با توکل به خدا و تلاش سومی رو هم کامل میکنیم مرسی از تلاش هاتون موفق باشید

جلیل

با توکل به خدا و با کمک منهاج فردوسیان و حاج فردوسی عزیز انشاالله راه راست رو پیدا میکنیم

کاتب

چرا در ابتدای متن گفته شده ((این کتاب برای آنان که می‌خواهند دیدگاه‌هایشان را اصلاح کنند))؟؟ مگر دیدگاه منهاج فردوسیان جدا از اسلام است؟

کریمی

ببخشید از بچگی گفتن ندانستن عیب است پرسیدن عیب نیست. اگر میشه معنی و منظور تون از مبانی نظری رو بگید

سینا پناهی

در بخش مبانی نظری، به‌منظور روشنگری مفاهیم نظری و هویت مفهوم، با برشمردن ویژگی‌ها و ابعاد آن، اقدام به ارائه این بخش می‌نمایید. بدین نحو که مفاهیم اصلی و بنیادی مربوط به پژوهش خود را مشخص نموده و با بهره‌گیری از آثار و نوشته‌های اندیشمندان و نویسندگان مختلف و حتماً با استناد و با رعایت نظمی معقول، به توصیف و تشریح این مفاهیم در چارچوب علمی می‌پردازید. توجه داشته باشید که چارچوب نظری به طوری که از نام آن پیداست، با مفاهیمی که به نوعی با هم ارتباط مشترک دارند، اطلاق می‌شود.

کمالی

نظریه یا تئوری یا نگره به تفکر آهنجیده (انتزاعی) یا تعمیم‌ دهنده به شکل اندیشمندانه یا منطقی یا به نتیجهٔ چنین تفکری اطلاق می‌شود. بسته به متن، ممکن است نتایج آن تفکر مثلاً توضیح کلی چگونگی عملکرد طبیعت را هم شامل شود. نظریه چار چوبی توضیح‌ دهنده برای یک مشاهده فراهم می‌آورد و با فرض صحت آن توضیحات، فرضیه‌ های محتملی از پی‌اش می‌آیند که می‌توان آزمودشان و به صحت یا سقم نظریه پی برد. مبانی نظری به معنای قوانین این نظریه هاست که مبنای یک علم را مشخص میکند

دیبا

مگه این کتاب هنوز به چاپ نرسیده؟؟؟ کی قراره بین مردم نشر پیدا کنه تا همه بتونن استفاده کنن؟؟

علی کیایی

ما هم منتظر نشر این کتابیم و تا جایی که بتونیم اونو به همه معرفی میکنیم

احمد

خیلی عذر میخام دوست عزیز اگر متن رو با دقت بخونید متوجه میشید که کتاب چاپ شده و موجود میباشد نسخه کامل کتاب به همراه مستندات ظاهرا در دست اقدامه برای منتشر شدن. التماس دعا

دیبا

اها درسته مرسی از توضیحتون الان متوجه شدم.

کسری

انسان می تواند با پیمودن مراحل لازم (مراحل ذکر شده درمنهاج فردوسیان) هم در دنیا و هم در آخرت به کمالاتی نایل شود. کمالات انسان در دنیا مقدّمه رسیدن به کمال در آخرت (کمال نهایی) است.

عسکریه

بهشت جایی است که خداوند برای نیکوکاران آماده ساخته و همه نعمت ها در آن یافت می شود. در قرآن مجید به بخشی از این نعمت ها اشاره شده است. هدف از ذکر آنها تنها این است که به قدر ممکن، بهشت را برای انسان ترسیم کند، زیرا نعمت ها و خوشی های بهشتی با نعمت های این دنیا تفاوت بنیادی دارند و تعابیر این جهانی، توان تفسیر حقایق بهشتی را ندارند، چنان که جنین در رحم مادر توان درک واقعیت های دنیا را ندارد.

رضا فرد

در منهاج فردوسیان و زیر سایه حاج فردوسی قطعا میشه فردوس رو لمس کرد

شاهد

 از جمله آرزوهای مهمی که همیشه در زندگی و ذهن بشر وجود داشته است آرزوی جاودانگی و بقاء است و به همین جهت سالیانه ده ها فیلم با این موضوع در کشور های مختلف ساخته می شود و موضوع اصلی این فیلم ها چیزی نیست مگر اینکه انسان ممکن است به معجونی دست پیدا کند که بتواند حیات او را برای همیشه جاودانه و پابرجا کند . در دین ما تنها راه جاودانه شدن بهشت است که خداوند وعده داده است اما از چه راهی؟به چه روشی؟ یکی از بهترین و سریع ترین راه ها منهاجی شدن است که میتواند به بهترین شکل راه را به ما نشان دهد

سراب

موجودات زنده تغییر پذیر هستند و این اصلی تردید ناپذیر است که علم نیز آن را اثبات نموده است .اگر در بیراهه دچار تغییراتی منفی شده باشیم بازهم امید هست که برگردیم و با کمک کسانی مانند حاج فردوسی و آثارشان تغیرات مثبت را نظاره گر باشیم

جانان

مطالب یه مقدار سنگینه واسه کسی ک میخاد شروع کنه یکم سخته

زینب

سلام من تازه با منهاج فردوسیان اشنا شدم خیلی کتاب کاملیه اینم اضافه کنم که کتاب برا منی که کم کم داشتم گمراه میشدم واقعا مثل چراغی شد برام و جواب خیلی از سوالامو تو این کتاب گرفتم .خداروخیلی شاکرم که با منهاج فردوسیان اشنا شدم

fa فارسی
X