17 مارس

آشنایی با منهاج فردوسیان

این کتاب برای آنان که می‌خواهند به درستی با این نظام تربیتی منهاج فردوسیان آشنا شوند، مفید است.

مقدمه:
این مقدمه را اختصاص می‌دهم به بیان اموری که مرا بر آن داشت تا اثر مستقلی برای آشنایی با منهاج فردوسیان بنویسم. این امور عبارتند از:
۱. چندین سؤال در باره‌ی نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان وجود داشت که به صورت مکرر و از سوی افراد مختلف پرسیده می‌شد. لازم بود یک بار برای همیشه به این سؤالات پاسخ داده شود. لذا این سؤالات به همراه جواب‌هایش به این مجموعه افزوده شد تا به راحتی در دسترس اصحاب منهاج فردوسیان قرار داشته باشد.
۲. برخی افرادی که مطالعاتی در سایر طریقت‌ها و برنامه‌های تربیتی دارند، با دیدن برخی شباهت‌ها بین منهاج فردوسیان و آن برنامه‌ها، خواستار شفاف شدن مرزهای منهاج فردوسیان با آن برنامه‌ها بودند. بدین منظور، فصل خاصی اختصاص یافت.
۳. برخی سؤالات از سوی اصحاب منهاج فردوسیان مطرح می‌شد که به صورت مستقیم در باره‌ی برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان نبود ولی به نحوی مرتبط با مباحث تربیتی می‌شد و دانستن جوابش در مواری می‌توانست راهگشای اصحاب منهاج فردوسیان باشد. این سؤالات نیز به این مجموعه افزوده شد.
۴. اشکالات و ایرادهایی بر برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان مطرح می‌شد که پاسخ دادن به آن لازم بود. مجموعه‌ی این اشکالات به همراه پاسخ هر کدام، به این کتاب افزوده شد.
۵. اشکالاتی بر اینجانب مطرح می‌شد که شایسته بود بدان‌ها پاسخ داده شود، هر چند با رفتنم، این اشکال و جواب‌ها بی‌محل خواهد شد. این اشکالات نیز به همراه جوابش به مجموعه‌ی حاضر افزوده شد.
با این توضیح، روشن ‌می‌شود که این کتاب، شاه‌کلید آشنایی با ریشه‌ها، ساقه‌ها و شاخه‌های درخت تناور منهاج فردوسیان است.
مطالعه‌ی دقیق و عمیق این کتاب، می‌تواند تصویر کامل و همه‌جانبه‌ای از این برنامه‌ی تربیتی ارائه دهد و یاور خوبی برای علاقه‌مندان به تحقیق علمی در باره‌ی منهاج فردوسیان باشد.

قیمت: ۲۰ هزار تومان

خرید از گزینه‌ی زیر، به منزله‌ی قبول شرعی شرط ضمن عقد خرید است. .

***********

برای بازدید از «فروشگاه آثار تربیتی حاج فردوسی» کلیک کنید

***********

فهرست تفصیلی مطالب:

مقدمه: ۳۰
فصل اول، در تعریف اجمالی منهاج فردوسیان: ۳۷
فصل دوم، در بیان مقدمات علمیّه‌ی منهاج فردوسیان: ۴۱
…….» مقدمه‌ی اول (خداوند، مشتاق تکامل ماست): ۴۱
…….» مقدمه‌ی دوم (پیامبران، منادیان تکامل هستند): ۴۴
…….» مقدمه‌ی سوم (برترین پیامبر، حضرت محمد بن عبدالله ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ـ هستند): ۴۵
…….» مقدمه‌ی چهارم (استاد اعظم ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ـ دوازده جانشین دارند): ۴۶
…….» مقدمه‌ی پنجم (استاد تکامل در زمان حاضر، حضرت بقیه الله الاعظم ـ ارواحنا فداه ـ هستند): ۵۰
…….» مقدمه‌ی ششم (منابع هدایت، فقط قرآن و روایات معتبر است): ۵۱
…….» مقدمه‌ی هفتم (آموزه‌های قرآن و روایات، برای تکامل بشر، کافی است): ۵۳
…….» مقدمه‌ی هشتم (مجموعه‌ی کاملی از دیدگاه‌ها و احکام عملی، ارائه نشده است): ۵۶
…….» مقدمه‌ی نهم (عمل به مذاق منهاج فردوسیان، راه یقینی تکامل است): ۵۷
…….» مقدمه‌ی دهم (تکامل، تدریجی است و سیر یک‌باره، ممکن نیست): ۵۹
…….» مقدمه‌ی یازدهم (عمل‌گرایی، محور اصلی رسیدن به تکامل است): ۶۱
…….» مقدمه‌ی دوازدهم (اصحاب منهاج فردوسیان، انسان‌های ویژه‌ای هستند): ۶۸
…….» نتیجه‌ی نهاییِ مقدمات: ۷۲
فصل سوم، در بیان پنج حجاب اعتقادی‌ منهاج فردوسیان: ۷۶
…….» ۱ ـ توحید: ۷۶
…….» ۲ ـ نبوت: ۷۶
…….» ۳ ـ امامت: ۷۷
…….» ۴ ـ ولایت: ۷۷
…….» ۵ ـ برائت: ۷۸
فصل چهارم، در پاسخ به سؤالاتی در باره‌ی اسم منهاج فردوسیان: ۸۱
…….» سؤال ۱: چگونه نام این نظام تربیتی، منهاج فردوسیان شد؟ ۸۱
…….» سؤال ۲: چرا نام این نظام تربیتی، «منهاج فردوسیان» است نه «منهاج فردوس»؟ ۸۲
…….» سؤال ۳: چرا اقدام به وضع مصطلح جدیدی کرده‌اید؟ ۸۳
…….» سؤال ۴: چرا از نام «اسلام» و «مسلمان» برای این نظام تربیتی استفاده نکرده‌اید؟ ۸۴
…….» سؤال ۵: چرا از نام «شیعه» برای این نظام تربیتی استفاده نکرده‌اید؟ ۸۶
…….» سؤال ۶: چرا از نام «شیعه‌ی اثنی‌عشری» برای این نظام تربیتی استفاده نکرده‌اید؟ ۹۱
…….» سؤال ۷: چرا به جای انتخاب اسم جدید، محکم و استوار از اسم «اسلام» و «مسلمان» دفاع نمی‌کنید تا به جایگاه اصلی خودش برگردد؟ ۹۲
…….» سؤال ۸: چرا به جای «منهاج» از کلمه‌ی طریق استفاده نکردید؟ ۹۵
…….» سؤال ۹: چرا به جای «منهاج» از کلمه‌ی «سبیل» استفاده نکردید؟ ۹۸
…….» سؤال ۱۰: چرا به جای کلمه‌ی «منهاج» از کلمه‌ی «صراط» استفاده نکردید؟ ۱۱۴
…….» سؤال ۱۱: آیا روزی کلمه‌ی «منهاج فردوسیان» جای «تشیع» و کلمه‌ی «منهاجی» جای «شیعه» را خواهد گرفت؟ ۱۱۸
فصل پنجم، در پاسخ به سؤالاتی در باره‌ی اصل منهاج فردوسیان: ۱۲۲
…….» سؤال ۱: آیا منهاج فردوسیان، مذهب جدیدی است؟ ۱۲۲
…….» سؤال ۲: آیا منهاج فردوسیان، فرقه‌ی جدیدی است؟ ۱۲۳
…….» سؤال ۳: هدف از نوشتن و انتشار منهاج فردوسیان چیست؟ ۱۲۴
…….» سؤال ۴: شعار منهاج فردوسیان چیست؟ ۱۲۵
…….» سؤال ۵: چه کسانی مخاطب اصلی منهاج فردوسیان هستند؟ ۱۲۵
…….» سؤال ۶: منهاج فردوسیان چه کسانی را مورد نقد قرار می‌دهد؟ ۱۲۶
…….» سؤال ۷: سلسله‌ی طریقتی منهاج فردوسیان چیست؟ ۱۲۷
…….» سؤال ۸: «منهاج فردوسیان» چه مزایایی بر سایر برنامه‌های خودسازی و تربیتی دارد؟ ۱۲۹
……………» ۱ ـ کامل بودن: ۱۲۹
……………» ۲ ـ جامع بودن: ۱۳۰
……………» ۳ ـ معتبر بودن: ۱۳۰
……………» ۴ ـ وابسته نبودن در راهنمایی و راهبری به غیر معصوم: ۱۳۰
……………» ۵ ـ تضمینی بودن دستاوردها و نتایج: ۱۳۱
……………» ۶ ـ داشتن همزمانِ نتایج دنیوی و اخروی: ۱۳۱
……………» ۷ ـ عرضهی دستورات به قدر تقاضا و طاقت: ۱۳۲
……………» ۸ ـ روشن بودن مسیر و دستورات از اول راه: ۱۳۲
……………» ۹ ـ برگرفته بودن از تصریحات کتاب و سنت: ۱۳۲
……………» ۱۰ـ تنظیم قوانین از مهمتر به مهم: ۱۳۳
…….» سؤال ۹: آیا برای استجماع قواعد نظری و قوانین عملی، نیازی به ملکه‌ی قدسیّه‌ی اجتهاد هست؟ ۱۳۴
…….» سؤال ۱۰: چرا کتاب‌های «مجموعه‌ی قواعد نظری منهاج فردوسیان» و «مجموعه‌ی قوانین عملی منهاج فردوسیان» بدون مستندات و منابع منتشر شده است؟ ۱۳۴
…….» سؤال ۱۱: سیر مطالعه‌ی آثار منهاج فردوسیان چگونه است؟ ۱۳۵
…….» سؤال ۱۲: چگونه از مبانی نظری و دستورات عملی این نظام تربیتی مطلع شویم؟ ۱۳۶
…….» سؤال ۱۳: مهم‌ترین مهارتی که رهرو منهاج فردوسیان باید داشته باشد، چیست؟ ۱۳۷
…….» سؤال ۱۴: چیدمان قانون‌ها در طبقات مختلف، پیرو چه ضابطه‌ای بوده است؟ ۱۳۷
…….» سؤال ۱۵: چرا در «منهاج فردوسیان» نقش«استاد» در تربیت را قبول ندارند؟ ۱۳۸
…….» سؤال ۱۶: در چه مسائلی باید به «مرجع تقلید» مراجعه کنیم؟ ۱۴۲
…….» سؤال ۱۷: آیا کسی از فقها و مراجع تقلید معاصر، «منهاج فردوسیان» را تأیید کرده است؟ ۱۴۴
…….» سؤال ۱۸: مجموعه‌ی رفقای منهاج فردوسیان چیست؟ و عضویت در آن چه مزایایی دارد؟ ۱۴۶
…….» سؤال ۱۹: چگونه قاعده‌های نظری را در جدول محاسبه قرار دهیم؟ ۱۵۰
…….» سؤال ۲۰: چگونه قانون‌های عملی را در جدول محاسبه قرار دهیم؟ ۱۵۰
…….» سؤال ۲۱: جدول‌های پُر شده‌ی محاسبه چیست؟ ۱۵۵
…….» سؤال ۲۲: فرق توضیحات میان [کروشه] با توضیحات میان {قلاب} چیست؟ ۱۵۵
…….» سؤال ۲۳: آیا برای خدمات منهاجی هزینه‌ای دریافت ‌می‌شود؟ ۱۵۶
…….» سؤال ۲۴: آیا اصحاب منهاج فردوسیان، باید عُشریّه بدهند؟ ۱۵۶
…….» سؤال ۲۵: عبارت «۲۷ رجب» که در آرم منهاج فردوسیان درج شده به چه معنی است؟ ۱۵۷
…….» سؤال ۲۶: نسخه‌ی «مفصّلِ موضوعی» و «مختصرِ ترتیبی» چیست و چه فرقی با هم دارد؟ ۱۵۷
…….» سؤال ۲۷: «پیمان سعی» در منهاج فردوسیان چیست و چه فرقی با «سر سپردن» صوفیه در نزد قطب دارد؟ ۱۵۸
…….» سؤال ۲۸: آیا پیمودن منهاج فردوسیان منجر به دیدن رؤیاهای صادقه و مکاشفات روحی ‌می‌شود؟ ۱۵۹
…….» سؤال ۲۹: چه ملاکی برای تشخیص درستی رؤیای صادقه و مکاشفه هست؟ ۱۵۹
…….» سؤال ۳۰: آیا عمل به قوانین منهاج فردوسیان، برای کفار (مانند یهودیان و مسیحیان) هم فایده‌ای دارد؟ ۱۶۱
…….» سؤال ۳۱: آیا تمام شیعه‌ی اثنی‌عشری در «منهاج فردوسیان» آمده است؟ ۱۶۱
…….» سؤال ۳۲: وقف منهاج فردوسیان چیست و در چه اموری هزینه ‌می‌شود؟ ۱۶۵
…….» سؤال ۳۳: چرا قواعد و قوانینی به برده‌داری اختصاص یافته است؟ ۱۶۵
…….» سؤال ۳۴: چرا از عنوان «استاد اعظم» و «استادان معظم» استفاده می‌کنید؟ ۱۶۶
…….» سؤال ۳۵: بر چه اساسی معتقدید منهاج فردوسیان، دنیا و آخرت را درست می‌کند؟ ۱۶۷
…….» سؤال ۳۶: ملاک در انتخاب قواعد نظری و قوانین عملیِ ستاره‌دار چیست؟ ۱۶۸
…….» سؤال ۳۷: نوآوری منهاج فردوسیان در چیست؟ ۱۷۰
……………» ۱. پالایش منابع: ۱۷۰
……………» ۲. دسته‌بندی و طبقه‌بندی قواعد و قوانین: ۱۷۰
……………» ۳. پالایش مبهمات: ۱۷۱
……………» ۴. توضیح لغات و مصطلحات: ۱۷۱
……………» ۵. پالایش مخالف اصول: ۱۷۲
……………» ۶. فارسی‌سازی: ۱۷۳
……………» ۷. تجمیع دیدگاه‌ها و احکام: ۱۷۴
……………» ۸. توسعه در اعتقادات: ۱۷۴
……………» ۹. خلاصه‌نویسی: ۱۷۵
……………» ۱۰. حذف روایات بدون دیدگاه نظری و دستور عملی: ۱۷۶
……………» ۱۱. حل تعارض روایات: ۱۷۶
……………» ۱۲. حذف فعل معصوم: ۱۷۶
…….» سؤال ۳۸: ثمرات منهاجی شدن چیست؟ ۱۷۷
……………» • ثمره‌ی اول: رسیدن به بهشت برین پروردگار: ۱۷۷
……………» • ثمره‌ی دوم: برخوردار شدن از پاداش الهی: ۱۸۸
……………» • ثمره‌ی سوم: در امان ماندن از خوف و حزن: ۱۹۴
……………» • ثمره‌ی چهارم: دارا شدن دنیای خوب و بهره‌های نیک دنیوی: ۱۹۵
……………» • ثمره‌ی پنجم: برخوردار شدن از هدایت خداوند: ۱۹۷
……………» • ثمره‌ی ششم: بهره‌مند شدن از رحمت و غفران الهی: ۱۹۸
……………» • ثمره‌ی هفتم: همانند نشدن با فاسقان و بدکاران: ۱۹۸
……………» • ثمره‌ی هشتم: عاقبت به خیر شدن: ۱۹۹
……………» • ثمره‌ی نهم: داخل شدن در رحمت الهی: ۲۰۰
……………» • ثمره‌ی دهم: همنشین شدن با صالحین: ۲۰۰
……………» • ثمره‌ی یازدهم: تبدیل شدن بدی‌ها به نیکی‌ها: ۲۰۱
……………» • ثمره‌ی دوازدهم: زدوده شدن بدی‌ها و بهبود یافتن حال: ۲۰۱
……………» • ثمره‌ی سیزدهم: نجات یافتن از زیانکاری: ۲۰۲
……………» • ثمره‌ی چهاردهم: خارج شدن از ظلمات به نور: ۲۰۲
……………» • ثمره‌ی پانزدهم: پرهیزکار واقعی شدن: ۲۰۲
……………» • ثمره‌ی شانزدهم: قرار گرفتن محبتشان در دل مردم: ۲۰۳
……………» • ثمره‌ی هفدهم: خلاص شدن از تبعات شاعری: ۲۰۳
……………» • ثمره‌ی هجدهم: امید رستگاری درباره‌شان می‌رود: ۲۰۴
……………» • ثمره‌ی نوزدهم: چنگ زدن به عروه الوثقی: ۲۰۴
……………» • ثمره‌ی بیستم: مستجاب شدن دعاهایشان: ۲۰۴
……………» • ثمره‌ی بیست و یکم: نجات یافتن از عذاب‌های دنیوی: ۲۰۵
……………» • ثمره‌ی بیست و دوم: راستگو و راست کردار شدن: ۲۰۵
…….» سؤال ۳۹: با قواعدی که عجیب به نظر می‌رسد و باورش مشکل است، چه کنیم؟ ۲۰۵
…….» سؤال ۴۰: تفصیلی شدن اعتقادات اجمالی به چه معنی است؟ ۲۰۶
…….» سؤال ۴۱: نمادهای نقشه‌ی گرافیکی چه معنایی است؟ ۲۰۷
…….» سؤال ۴۲: چرا در قواعد نظری، از برخی شخصیّت‌ها نامی نیامده است؟ ۲۰۹
…….» سؤال ۴۳: مذاق منهاج فردوسیان اصولی است یا اخباری؟ ۲۰۹
…….» سؤال ۴۴: چرا در قواعد نظری، برخی نام‌ها پوشیده شده است؟ ۲۱۰
…….» سؤال ۴۵: قبول دوازده مقدمه‌ی علمیّه، چه آثار و نشانه‌های عملی‌ای دارد؟ ۲۱۱
……………» • ثمره‌ی عملی قبول مقدمه‌ی اول: ۲۱۱
……………» • ثمره‌ی عملی قبول مقدمه‌ی دوم: ۲۱۳
……………» • ثمره‌ی عملی قبول مقدمه‌ی سوم: ۲۱۳
……………» • ثمره‌ی عملی قبول مقدمه‌ی چهارم: ۲۱۴
……………» • ثمره‌ی عملی قبول مقدمه‌ی پنجم: ۲۱۵
……………» • ثمره‌ی عملی قبول مقدمه‌ی ششم: ۲۱۶
……………» • ثمره‌ی عملی قبول مقدمه‌ی هفتم: ۲۱۷
……………» • ثمره‌ی عملی قبول مقدمه‌ی هشتم: ۲۱۷
……………» • ثمره‌ی عملی قبول مقدمه‌ی نهم: ۲۱۸
……………» • ثمره‌ی عملی قبول مقدمه‌ی دهم: ۲۱۸
…….» سؤال ۴۶: منهاج فردوسیان، چه مزایایی بر قرآن کریم دارد؟ ۲۲۰
…….» سؤال ۴۷: منهاج فردوسیان، چه مزایایی بر روایات معتبر شیعی دارد؟ ۲۲۴
…….» سؤال ۴۸: منهاج فردوسیان چه راهکارهایی برای علاقه‌مند کردن نسل جوان و جامعه به معنویت ارائه می‌دهد؟ ۲۲۶
…….» سؤال ۴۹: چرا مراجع تقلید نمی‌توانند «منهاج فردوسیان» را تأیید کنند؟ ۲۳۹
…….» سؤال ۵۰: برای راستی‌آزمایی قواعد نظری و قوانین عملی منهاج فردوسیان به چه کسی مراجعه کنیم؟ ۲۳۹
…….» سؤال ۵۱: چرا در ابتدای هر قاعده یا قانون، نام معصوم را نمی‌نویسید؟ ۲۴۱
…….» سؤال ۵۲: چرا آدرس آیات و روایات را در پایان هر قانون یا قاعده ذکر نکرده‌اید؟ ۲۴۱
…….» سؤال ۵۳: «منهاج فردوسیان» نظام تربیتی فردی است یا اجتماعی؟ ۲۴۲
…….» سؤال ۵۴: ثمره‌ی «منهاج فردوسیان»، اصلاح فرد است یا جامعه؟ ۲۴۲
…….» سؤال ۵۵: محدوده‌ی تقلید از مرجع تقلید کجاست؟ ۲۴۳
…….» سؤال ۵۶: چرا به معتبر بودنِ منبع و سند قوانین طبقات پنجم تا دهم، اهمیت می‌دهید؟ ۲۴۶
…….» سؤال ۵۷: چرا «فتوا» یکی از مستندات هفتگانه‌ی قواعد نظری و قوانین عملی است؟ ۲۴۷
…….» سؤال ۵۸: چرا حضرت فاطمه‌ (سلام‌الله‌علیها) را جزء استادان منهاج فردوسیان نمی‌دانید؟ ۲۵۳
…….» سؤال ۵۹: چرا در «منهاج فردوسیان» به بیان «راه» می‌پردازید، ولی «بیراهه» را معرفی نمی‌کنید؟ ۲۵۴
…….» سؤال ۶۰: آیا قواعد نظری یا قوانین عملی منهاج فردوسیان، به مرور زمان، کهنه می‌شوند، یا چیزهای جدید و جالب به آن افزوده خواهد شد؟ ۲۵۵
…….» سؤال ۶۱: اعتقاد یافتن به قواعد نظری و عمل کردن به قوانین عملی منهاج فردوسیان، چه گرهی از گره‌های جهان اسلام را می‌گشاید؟ ۲۵۶
…….» سؤال ۶۲: چرا در منهاج فردوسیان، به شبهات ـ مخصوصاً شبهات وهابیّت ـ پاسخ داده نمی‌شود؟ ۲۵۷
…….» سؤال ۶۳: آیا «منهاج فردوسیان» عاشق حسینی (علیه‌السلام) تربیت می‌کند؟ ۲۵۷
…….» سؤال ۶۴: چرا «منهاج فردوسیان» در یک محل مشخص و متمرکز، مانند مدرسه، تدریس نمی‌شود؟ ۲۵۹
…….» سؤال ۶۵: آیا «منهاج فردوسیان»‌ بدون جذابیّت، خواهد توانست با برنامه‌های جذاب وارداتی و غربی، هماوردی و مقابله کند؟ ۲۵۹
…….» سؤال ۶۶: آیا منهاج فردوسیان، «رجال الغیب» هم تربیت می‌کند؟ ۲۶۰
…….» سؤال ۶۷: آیا با منهاج فردوسیان می‌توان به مقام «اوتاد» و «ابدال» رسید؟ ۲۶۷
…….» سؤال ۶۸: چرا مطالعه‌ی زیاد منهاج فردوسیان، موجب خستگی می‌شود؟ ۲۶۹
…….» سؤال ۶۹: چگونه «منهاج فردوسیان» می‌تواند ملاکی برای تشخیص امام عصر (علیه‌السلام) در تشرّفات و زمان ظهور باشد؟ ۲۶۹
…….» سؤال ۷۰: سخنانی که از بزرگان جهان باقی مانده،‌ چه جایگاهی در منهاج فردوسیان دارد؟ ۲۷۰
…….» سؤال ۷۱: آیا در منهاج فردوسیان می‌توان به حقیقت دین (اسلام، ایمان و احسان) رسید؟ ۲۷۲
…….» سؤال ۷۲: چرا در تدوین منهاج فردوسیان، از روایات عامه، استفاده کرده‌اید؟ ۲۷۴
…….» سؤال ۷۳: چرا با عرضه‌ی رایگان محصولات منهاج فردوسیان، زمینه را برای منتقدین این برنامه، آسان نمی‌کنید؟ ۲۸۰
…….» سؤال ۷۴: منظور از قید «در منهاج فردوسیان» که در نام کتاب «بهشت و جهنم» آمده، چیست؟ ۲۸۱
…….» سؤال ۷۵: چه فرقی بین «روشن بودن» و «آسان بودن» منهاج فردوسیان وجود دارد؟ ۲۸۲
فصل ششم، در بیان نقاط اشتراک و افتراق منهاج فردوسیان با سایرین: ۲۸۶
…….» سؤال ۱: «منهاج فردوسیان» چه تفاوت‌هایی با «عرفان اسلامی» دارد؟ ۲۸۶
……………» تفاوت اول: عرفان، نیاز به استادی راه‌رفته و حاذق دارد: ۲۸۶
……………» تفاوت دوم: عرفان نیاز به توانایی بالای جسمی و روحی دارد: ۲۸۷
……………» تفاوت سوم: عرفان نیاز به متوقف کردن موقت یا دائمی روال زندگی عادی دارد: ۲۸۷
……………» تفاوت چهارم: عرفان، گرفتار جابجایی در اصل و فرع است: ۲۸۸
…….» سؤال ۲: «منهاج فردوسیان» چه نقاط اشتراک و افتراقی با تصوّف دارد؟ ۲۸۸
……………» نقاط افتراق در دیدگاه‌ها و اعتقادات: ۲۸۹
……………» نقاط افتراق در احکام عملی: ۳۰۳
…….» سؤال ۳: «منهاج فردوسیان» چه نقاط اشتراک و افتراقی با «اخباری‌گری» دارد؟ ۳۰۸
…….» سؤال ۴: «منهاج فردوسیان» چه نقاط اختلافی با «شیخیه» دارد؟ ۳۱۴
…….» سؤال ۵: «منهاج فردوسیان» چه نقاط اشتراک و افتراقی با «مکتب تفکیک» دارد؟ ۳۱۵
…….» سؤال ۶: «منهاج فردوسیان» چه نقاط اشتراک و افتراقی با «تشیّع» دارد؟ ۳۲۷
…….» سؤال ۷: «منهاجی» چه فرقی با «شیعه‌ی اثنی‌عشری» دارد؟ ۳۲۹
……………» دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی ائمه‌ی طاهرین (علیهم‌السلام): ۳۳۱
……………» دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی زیارت: ۳۳۷
……………» دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی مسائل عبادی: ۳۳۹
……………» دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی قرآن: ۳۴۴
……………» دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی ادعیه: ۳۴۵
……………» دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی علم و علم‌آموزی: ۳۴۵
……………» دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی مسائل اجتماعی: ۳۴۶
……………» دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی مسائل خانوادگی: ۳۴۷
……………» دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی ازدواج: ۳۴۹
……………» دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی زنان: ۳۵۱
……………» دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی آرایش: ۳۵۱
……………» دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی قسم و نذر: ۳۵۲
……………» دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی مسائل اقتصادی: ۳۵۳
……………» دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی مناسبت‌ها و ایام: ۳۵۵
……………» دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی مردگان و عالم آخرت: ۳۵۹
……………» دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی حیوانات: ۳۶۰
……………» دیدگاه‌های تشیع نانوشته در باره‌ی سایر مسائل: ۳۶۰
……………» کارهای تشیع نانوشته در باره‌ی ائمه‌ی طاهرین (علیهم‌السلام): ۳۶۵
……………» کارهای تشیع نانوشته در باره‌ی زیارت: ۳۶۵
……………» کارهای تشیع نانوشته در باره‌ی عزاداری: ۳۶۵
……………» کارهای تشیع نانوشته در باره‌ی اماکن مذهبی: ۳۶۸
……………» کارهای تشیع نانوشته در باره‌ی مسائل عبادی: ۳۶۸
……………» کارهای تشیع نانوشته در باره‌ی قرآن: ۳۷۰
……………» کارهای تشیع نانوشته در باره‌ی ادعیه: ۳۷۱
……………» کارهای تشیع نانوشته در باره‌ی مناسبت‌ها و ایام: ۳۷۲
……………» کارهای تشیع نانوشته در باره‌ی خانواده: ۳۷۵
……………» کارهای تشیع نانوشته در باره‌ی امور مالی و اقتصادی: ۳۷۵
……………» کارهای تشیع نانوشته در باره‌ی سفر و مسافر: ۳۷۶
……………» کارهای تشیع نانوشته در باره‌ی مردگان و عالم آخرت: ۳۷۶
……………» کارهای تشیع نانوشته در باره‌ی سایر امور: ۳۷۸
…….» سؤال ۸: چه نقاط اشتراک و افتراقی بین «منهاج فردوسیان» و «طریقه‌ی فردوسیه» وجود دارد؟ ۳۷۹
…….» سؤال ۹: چه نقاط اشتراک و افتراقی بین «منهاج فردوسیان» و «وهابیت» وجود دارد؟ ۳۸۰
…….» سؤال ۱۰: روش استجماع «منهاج فردوسیان» چه نقاط اشتراک و افتراقی با روش «اهل حدیث» دارد؟ ۳۸۲
…….» سؤال ۱۱: «منهاج فردوسیان» چه نقاط اشتراک و افتراقی با «رساله‌ی توضیح المسائل» مراجع تقلید دارد؟ ۴۰۴
…….» سؤال ۱۲: «رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان» چه نقاط اشتراک و افتراقی با «رساله‌ی توضیح المسائل» مراجع معظم تقلید دارد؟ ۴۰۷
…….» سؤال ۱۳: «منهاج فردوسیان» چه نقاط اشتراک و افتراقی با «مفاتیح الحیاه» دارد؟ ۴۰۸
…….» سؤال ۱۴: «منهاج فردوسیان» چه نقاط اشتراک و افتراقی با «حلیه المتقین» دارد؟ ۴۰۹
فصل هفتم، در پاسخ به سؤالاتی در باره‌ی اصحاب منهاج فردوسیان: ۹۰
…….» سؤال ۱: آیا اصحاب منهاج فردوسیان را می‌توان از ظاهرشان شناخت؟ ۴۱۲
…….» سؤال ۲: آیا اصحاب منهاج فردوسیان را می‌توان از رفتارشان شناخت؟ ۴۱۲
…….» سؤال ۳: آیا اصحاب منهاج فردوسیان ـ که همه‌ی قواعد نظری و قوانین عملی در اختیارشان هست ـ نیازی به جلسه‌ی اخلاق و کلاس اخلاق دارند؟ ۴۱۳
…….» سؤال ۴: آیا اصحاب منهاج فردوسیان می‌توانند در پُست‌های حساس سیاسی وارد شوند؟ ۴۱۴
…….» سؤال ۵: اصحاب منهاج فردوسیان، چه قوانینی را در ملأ عام انجام دهند و چه قوانینی را مخفیانه مراعات نمایند؟ ۴۱۴
…….» سؤال ۶: برخی اصحاب منهاج فردوسیان از مراعات مخفیانه‌ی قوانین عملی، دچار عُجب می‌شوند، ولی اگر علنی انجام دهند، دچار این حالت نمی‌شوند، آیا می‌توانند تمام قوانین را علنی بجا آورند؟ ۴۱۵
…….» سؤال ۷: محدوده‌ی تذکر اصحاب منهاج فردوسیان به یکدیگر چقدر است؟ ۴۱۵
…….» سؤال ۸: آیا اصحاب منهاج فردوسیان می‌توانند مطالعات متفرقه‌ی مذهبی داشته باشند؟ ۴۱۶
…….» سؤال ۹: انحرافات فکری و عملی اصحاب منهاج را به پای چه کسی حساب کنیم؟ ۴۱۶
…….» سؤال ۱۰: آیا می‌توانیم به اصحاب منهاج فردوسیان،‌ به طور کامل اعتماد کنیم؟ ۴۱۷
…….» سؤال ۱۱: آیا می‌توان تمام رفتار و گفتار اصحاب منهاج فردوسیان را به حساب منهاج فردوسیان گذاشت؟ ۴۱۸
…….» سؤال ۱۲: آیا تمام اصحاب منهاج فردوسیان در یک درجه قرار دارند؟ ۴۱۸
……………» منهاج‌دوست: ۴۱۸
……………» منهاج‌خوان: ۴۱۹
……………» منهاج‌دان: ۴۱۹
……………» منهاج‌یار: ۴۱۹
……………» منهاج‌گو: ۴۱۹
……………» منهاج‌نت: ۴۱۹
……………» منهاج‌کوش: ۴۱۹
……………» منهاج‌زده: ۴۲۰
……………» منهاج‌فخر: ۴۲۰
…….» سؤال ۱۳: آیا تمام مخالفان و دشمنان منهاج فردوسیان در یک درجه قرار دارند؟ ۴۲۰
……………» منهاج‌پاد خوش‌خیم: ۴۲۰
……………» منهاج‌پاد بدخیم: ۴۲۱
……………» منهاج‌پاد دژخیم: ۴۲۱
…….» سؤال ۱۴: چرا برخی اصحاب منهاج فردوسیان، قبل از منهاجی شدن، برخی از قواعد یا قوانین منهاج فردوسیان را مسخره می‌کردند؟ ۴۲۱
…….» سؤال ۱۵: وساوس و شک‌هایی که در قلب اصحاب منهاج فردوسیان نسبت به این برنامه ایجاد ‌می‌شود، از کجا ناشی ‌می‌شود؟ و راه از بین بردن آن چیست؟ ۴۲۱
…….» سؤال ۱۶: حکم شک کردن در حقانیت منهاج فردوسیان برای اصحاب منهاج فردوسیان چیست؟ ۴۲۲
…….» سؤال ۱۷: آیا شک نکردن در منهاج فردوسیان، مایه‌ی محرومیت از رسیدن به یقین است؟ ۴۲۲
…….» سؤال ۱۸: منهاجی، مرید کیست؟ ۴۲۳
فصل هشتم، در پاسخ به سؤالات مرتبط با منهاج فردوسیان: ۴۲۶
…….» سؤال ۱: با توجه به این که نظام تربیتی «منهاج فردوسیان» برای مشتاقان کمال و سعادت است، چه عواملی مانع از ایجاد «اشتیاق» ‌می‌شود؟ ۴۲۶
……………» ۱. طینت نامناسب: ۴۲۶
……………» ۲. نطفه‌ی نامناسب: ۴۲۹
……………» ۳. ایجاد از لقمه‌ی حرام: ۴۳۱
……………» ۴. حماقت: ۴۳۱
……………» ۵. دیوانگی: ۴۳۱
…….» سؤال ۲: بعد از این که «اشتیاق» ایجاد شد، چه عواملی مانع از به ثمر رسیدن اشتیاق و رساندن صاحبش به کمال و سعادت ‌می‌شود؟ ۴۳۲
……………» ۱. بی‌برنامگی: ۴۳۲
……………» ۲. شیّادان: ۴۳۲
……………» ۳. فشارهای محیط: ۴۳۳
……………» ۴. تکبّر: ۴۳۳
……………» ۵. عُجب (خودشیفتگی): ۴۳۳
……………» ۶. خانواده‌ی نامناسب: ۴۳۴
……………» ۷. رفیقان ناهمراه: ۴۳۴
……………» ۸. اعتقادات انحرافی: ۴۳۵
……………» ۹. لقمه‌ی حرام: ۴۳۵
……………» ۱۰. اصرار بر گناه: ۴۳۶
……………» ۱۱. عقل‌زدگی (علم‌زدگی): ۴۳۸
…….» سؤال ۳: چه عواملی «اشتیاق» را تشدید و آتشِ طلب را در جان مشتاقان، شعله‌ور می‌سازد؟ ۴۳۸
……………» ۱. برنامه‌ی مشخص: ۴۳۸
……………» ۲. رفیقان مناسب: ۴۳۹
……………» ۳. مشاور دانا و دلسوز: ۴۳۹
……………» ۴. آشنایی با بهشت و جهنم: ۴۳۹
……………» ۵. جلسات مناسب: ۴۴۰
……………» ۶. دیدن ثمرات: ۴۴۰
…….» سؤال ۴: عوامل مخالفت با نظام تربیتی «منهاج فردوسیان» کدام است؟ ۴۴۰
……………» ۱. اشکال در نطفه: ۴۴۱
……………» ۲. فرقه‌پنداری: ۴۴۱
……………» ۳. لجاجت با مبلّغ خاص: ۴۴۲
……………» ۴. حسادت نسبت به مبلّغ: ۴۴۲
……………» ۵. بر هم خوردن توهّمات مذهبی: ۴۴۳
……………» ۶. عاملِ دشمن بودن: ۴۴۳
……………» ۷. داشتنِ استادِ بد: ۴۴۴
…….» سؤال ۵: عوامل بی‌رغبتی نسبت به نظام تربیتی «منهاج فردوسیان» کدام است؟ ۴۴۴
……………» گروه اول: عوامل عمومی بی‌رغبتی: ۴۴۴
…………………………» ۱. طینت: ۴۴۵
…………………………» ۲. نطفه: ۴۴۵
…………………………» ۳. نفْس‌پرستی: ۴۴۵
……………» گروه دوم: عوامل اختصاصی بی‌رغبتی: ۴۴۵
…………………………» ۱. بی‌اطلاعی: ۴۴۵
…………………………» ۲. شخصیّت‌زدگی: ۴۴۶
…………………………» ۳. رسانه‌زدگی: ۴۴۹
…………………………» ۴. تکبّر: ۴۴۹
…………………………» ۵. عُجب (خودشیفتگی): ۴۵۰
…………………………» ۶. جذّاب نبودن: ۴۵۰
…………………………» ۷. تبلیغ و دفاع بد: ۴۵۱
…….» سؤال ۶: نبودن یک تشکیلات منسجم و مطمئن برای تکامل مشتاقین، چه اشکالی دارد و چه خسارت‌هایی به بار می‌آورد؟ ۴۵۱
…….» سؤال ۷: مسلمان شدن با برنامه‌ی منهاج فردوسیان چه تفاوتی با مسلمان شدن‌ موروثی دارد؟ ۴۵۲
…….» سؤال ۸: چرا بعضی افراد پس از آشنا شدن با «تشیع نانوشته» و موارد آن، باز هم روش پدرانشان را پی می‌گیرند؟ ۴۵۳
…….» سؤال ۹: چرا بعضی افراد با مطالعه‌ی «منهاج فردوسیان»، دچار تنفّر می‌شوند؟ ۴۵۳
…….» سؤال ۱۰: آیا برای رسیدن به کمالات فردی، لازم است که خدمات اجتماعی و سیاسی داشته باشیم؟ ۴۵۴
…….» سؤال ۱۱: مدعیان تربیت و دکانداران معرفت، چه مشخصاتی دارند؟ ۴۵۵
…….» سؤال ۱۲: چرا بعضی افراد با ورود به منهاج فردوسیان، حالات معنوی خود را از دست می‌دهند؟ ۴۵۶
…….» سؤال ۱۳: چرا روحانیون شیعه با نظام تربیتی منهاج فردوسیان مخالفت می‌کنند؟ ۴۵۷
…….» سؤال ۱۴: چرا معتقدید دشمنان منهاج فردوسیان عقل ندارند؟ ۴۵۸
…….» سؤال ۱۵: اشکال گرفتن بر منهاج فردوسیان، بدون مطالعه‌ی اصول استجماع، قواعد نظری و قوانین عملی آن، چه اشکالی دارد؟ ۴۵۸
…….» سؤال ۱۶: چرا قدم نهادن در منهاج فردوسیان، سرخوشی‌ها و هیجان‌طلبی‌ها را از انسان می‌گیرد؟ ۴۵۹
…….» سؤال ۱۷: چه وقت منهاجی به جایی می‌رسد که علم بر او از هر سو هجوم آورد؟ ۴۵۹
…….» سؤال ۱۸: رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و ائمه‌ی طاهرین (علیهم‌السلام) مهم‌تر هستند یا «منهاج فردوسیان»؟ ۴۶۱
…….» سؤال ۱۹: منهاجی‌بودن مهمتر و ارزشمندتر است یا سید بودن؟ ۴۶۲
…….» سؤال ۲۰: آیا مخالفین و توهین‌کنندگان به «منهاج فردوسیان» دچار بلا و حوادث ناگوار می‌شوند؟ ۴۶۳
…….» سؤال ۲۱: عاقبت مسخره‌کنندگان، انکارکنندگان و مخالفین «منهاج فردوسیان» چه ‌می‌شود؟ ۴۶۳
…….» سؤال ۲۲: آیا مخالفین «منهاج فردوسیان» در تکمیل و ترویج این نظام تربیتی نقشی داشته‌اند؟ ۴۶۴
…….» سؤال ۲۳: آیا با مردن یا برگشتن حاج فردوسی یا مبلّغین فعال از «منهاج فردوسیان»، این برنامه به پایان می‌رسد و تعطیل ‌می‌شود؟ ۴۶۴
…….» سؤال ۲۴: چرا «منهاج فردوسیان» را برای مردم عوام تبلیغ می‌کنید؟ ۴۶۵
…….» سؤال ۲۵: آیا «روایات اخلاقی»، نیاز به سند معتبر و اعتبارسنجی منبع دارد؟ ۴۶۷
…….» سؤال ۲۶: آیا تسلط داشتن بر قواعد نظری و قوانین عملی منهاج فردوسیان و اصول استجماع، به کسانی که می‌خواهند به اجتهاد برسند، کمک می‌کند؟ ۴۶۸
…….» سؤال ۲۷: آیا تسلط داشتن بر قواعد نظری و قوانین عملی منهاج فردوسیان و اصول استجماع، برای طلبه‌هایی که فقط قصد مبلغ شدن دارند و نمی‌خواهند به اجتهاد و مرجعیت برسند، مفید است؟ ۴۶۸
…….» سؤال ۲۸: نامتناهی بودن خدای تعالی، اقتضا می‌کند که مراتب بهشت، نامتناهی باشد، در این صورت، چگونه می‌توان توجیه کرد که «فردوس» آخرین درجه‌ی بهشت باشد؟ ۴۶۸
…….» سؤال ۲۹: آیا عبادت حق تعالی،‌ موضوعیت دارد یا طریقیّت؟ ۴۶۹
…….» سؤال ۳۰: چرا حوزه‌های علمیه، نمی‌توانند اشکال علمی درستی از «منهاج فردوسیان» بگیرند؟ ۴۷۱
…….» سؤال ۳۱: برای ارزیابی «منهاج فردوسیان»، چه پایه‌ای از علم باید داشت؟ ۴۷۱
…….» سؤال ۳۲: آیا قبول مقدمات دوازده‌گانه‌ی علمیّه، فقط برای ورود به «منهاج فردوسیان» و استفاده از آن است، یا برای «تأیید» و «نقد» منهاج فردوسیان هم باید آن را قبول داشت؟ ۴۷۲
…….» سؤال ۳۳: نظام تربیتی، چه ملاک‌ها و مشخصه‌هایی دارد؟ ۴۷۲
…….» سؤال ۳۴: آیا می‌شود به کتاب‌هایی که راجع به بزرگان و عرفا نوشته شده، اعتماد کرد؟ ۴۷۲
…….» سؤال ۳۵: چرا آثار منهاج فردوسیان را به صورت کتاب‌های الکترونیکی رایگان عرضه نمی‌کنید؟ ۴۷۳
…….» سؤال ۳۶: آیا برای شروع منهاج فردوسیان، نیاز به آموزش و آشنایی خاصی هست؟ ۴۷۳
…….» سؤال ۳۷: آیا تمام محتویات منتشر شده از منهاج فردوسیان در فضاهای مجازی مانند اینترنت را تأیید می‌کنید؟ ۴۷۴
…….» سؤال ۳۸: چه تضمینی وجود دارد کسانی که به منهاج فردوسیان معتقد شوند و عمل کنند، به کمال و سعادت برسند؟ ۴۷۴
…….» سؤال ۳۹: آیا به جای «منهاج فردوسیان» می‌شود به کتاب‌های خوب دیگر، که زیاد هم هست، مراجعه نمود؟ ۴۷۵
…….» سؤال ۴۰: چگونه جمعی از صحابه ـ مانند سلمان و ابوذر ـ به مقامات عالیه رسیدند؟ و ما چگونه می‌توانیم به جای آنان برسیم؟ ۴۷۶
…….» سؤال ۴۱: آیا مواردی که به عنوان «تشیّع نانوشته» مطرح شده است، بدعت و حرام محسوب می‌شود؟ ۴۸۰
…….» سؤال ۴۲: آیا ارجاع مردم در زمان غیبت به راویان حدیث (فقها) به معنی انتقال و تفویض استادی از امام عصر (علیه‌السلام) به آنان نیست؟ ۴۸۵
…….» سؤال ۴۳: چه عواملی موجب جذب دیگران، به منهاج فردوسیان می‌شود؟ ۴۹۰
……………» هدایت الهی: ۴۹۰
……………» استدلال‌های قوی: ۴۹۱
……………» اخلاق پیامبرگونه‌ی مبلغین منهاج فردوسیان: ۴۹۱
……………» در دسترس بودن مبلّغ: ۴۹۲
……………» دعوت عملی اصحاب منهاج فردوسیان: ۴۹۲
…….» سؤال ۴۴: «برداشت» به چه معناست و در مقابل چه چیزی قرار دارد؟ ۴۹۳
…….» سؤال ۴۵: آیا منهاجی شدن، منجر به تشرّف به محضر امام زمان (علیه‌السلام) می‌شود؟ ۴۹۴
…….» سؤال ۴۶: مطالعه‌ی منهاج فردوسیان، بدون قصد مراعات قوانین، چه حکمی دارد؟ ۴۹۴
…….» سؤال ۴۷: این که می‌گویند کسی که به واضحات و مسلّمات، عمل کند، موجب روشن شدن آنچه نمی‌داند می‌شود، یعنی چه؟ ۴۹۵
…….» سؤال ۴۸: منهاجیّون و منهاجیّاتی که به درجات عالیه و فردوس اعلی رسیده‌اند را چه بنامیم؟ ۴۹۶
…….» سؤال ۴۹: «منهاجی» شدن هدف است یا «فردوسی» شدن؟ ۴۹۶
…….» سؤال ۵۰: منظور از نااهل که نباید منهاج فردوسیان در اختیارش قرار بگیرد، چه کسی است؟ ۴۹۶
…….» سؤال ۵۱: چرا «فردوس» را بالاترین درجه‌ی بهشت می‌شمارید؟ ۴۹۷
……………» ۱. سقف فردوس،‌ عرش خداست: ۴۹۷
……………» ۲. فوقِ فردوس،‌ عرش پروردگار جهانیان است: ۴۹۸
……………» ۳. فردوس، بالاترین درجه‌ی بهشت است: ۴۹۹
……………» ۴. فردوس، مرتفع‌ترین جا‌ی بهشت است: ۵۰۰
……………» ۵. فردوس، بافضیلت‌ترین جا‌ی بهشت است: ۵۰۰
……………» ۶. فردوس، نیکوترین جا‌ی بهشت است: ۵۰۰
……………» ۷. فردوس، آقای بهشت است: ۵۰۱
……………» ۸. عرش بر فردوس قرار دارد: ۵۰۱
……………» ۹. فردوس، ناف بهشت است: ۵۰۲
……………» ۱۰. فردوس، قلّه‌ی بهشت است: ۵۰۲
……………» ۱۱. بعد از فردوس، بهشتی نیست: ۵۰۲
……………» ۱۲. بعد از فردوس، درجه‌ای نیست: ۵۰۳
……………» ۱۳. چیزی بر فردوس، برتری ندارد: ۵۰۳
……………» ۱۴. فردوس،‌ جایگاه استاد اعظم و ائمه‌ی طاهرین (علیهم‌السلام) است: ۵۰۴
……………» ۱۵. فردوس،‌ جایگاه انبیاء بزرگ الهی (علیهم‌السلام) است: ۵۱۱
……………» ۱۶. ساکنان فردوس،‌ همسایگان خدای تعالی هستند: ۵۱۳
……………» ۱۷. نهرهای چهارگانه‌ی بهشت، از فردوس، سرچشمه می‌گیرد: ۵۱۴
……………» ۱۸. خدای تعالی، فردوس را با دست خودش بنا کرده است: ۵۱۶
……………» ۱۹. نیکانی چون سلمان، ابوذر، عمار و مقداد، در فردوس هستند: ۵۱۶
……………» ۲۰. اصحاب خاص هر امام، اولین شیعیانی هستند که وارد فردوس می‌شوند: ۵۱۷
…….» سؤال ۵۲: چرا بعضی افراد مذهبی، بر عرضه‌ی منهاج فردوسیان اعتراض دارند؟ ۵۲۰
…….» سؤال ۵۳: مقصد نهایی انسان کجاست؟ ۵۲۴
…….» سؤال ۵۴: تدبر در قرآن کریم، چه جایگاهی در منهاج فردوسیان دارد؟ ۵۲۵
…….» سؤال ۵۵: در منهاج فردوسیان، سیر تکاملی منهاجی بر کیفیت عبادت بنا نهاده می‌شود یا بر کمیّت عبادت؟ ۵۲۵
…….» سؤال ۵۶: آیا «جدول محاسبه» بدعت نیست؟ ۵۳۱
…….» سؤال ۵۷: چرا به جای آیات و روایات، قانون و قاعده نشر می‌دهید؟ ۵۳۷
…….» سؤال ۵۸: منظور از ظهور منهاج فردوسیان چیست؟ ۵۳۸
…….» سؤال ۵۹: چطور است که برخی از علما، اصلاً خودشان را مطرح نمی‌کنند؟ ۵۳۸
…….» سؤال ۶۰: منظور از «مدیریت زمان» که در نظام تربیتی، با اهمیت معرفی می‌شود، چیست؟ ۵۳۹
فصل نهم، در پاسخ به اشکالاتی بر منهاج فردوسیان: ۹۲
…….» اشکال اول: «منهاج فردوسیان» فرقه‌ی جدیدی است. ۵۴۴
…….» اشکال دوم: در این برنامه، شخص غائب از نظر و خارج از دسترس، به عنوان «استاد» معرفی شده است. ۵۴۴
…….» اشکال سوم: منهاج فردوسیان باعث تضعیف جایگاه فقاهت و مرجعیت شیعه ‌می‌شود و به دنبال چنین هدفی است. ۵۴۶
…….» اشکال چهارم: مراعات حدود چهار هزار قانون که در این برنامه آمده است، از توان افراد عادی خارج است. ۵۴۸
…….» اشکال پنجم: این نظام تربیتی به گونه‌ای شبیه به طریقت‌های عرفان و تصوف است. ۵۵۰
…….» اشکال ششم: معمولاً عرفـا، صوفیه و ارباب علوم باطنـی سعی می‌کنند تا پنهان باشند و در خفا و عزلت، فعالیت کنند ولی منهاج فردوسیان آشکارا تبلیغ ‌می‌شود و حق‌جو می‌پذیرد. ۵۵۲
…….» اشکال هفتم: «منهاج فردوسیان» مجوّز فعالیت ندارد. ۵۵۵
…….» اشکال هشتم: برای رسیدن به کمال و سعادت، ایمان آوردن به این‌همه قاعده‌ی نظری و عمل کردن به این‌همه قانون عملی، که در «منهاج فردوسیان» آمده، «لازم» نیست. ۵۵۵
…….» اشکال نهم: برای رسیدن به کمال و سعادت، ایمان آوردن به تمام قاعده‌های نظری و عمل کردن به تمام قانون‌های عملی، که در «منهاج فردوسیان» آمده، «کافی» نیست. ۵۵۷
…….» اشکال دهم: در نظام تربیتی منهاج فردوسیان راهکاری برای تغییر صفات ذمیمه به صفات حمیده دیده نمی‌شود‌. ۵۶۰
…….» اشکال یازدهم: احتمال دارد منهاج فردوسیان، در آینده، دچار انحراف شود. ۵۶۴
…….» اشکال دوازدهم: تکرار عبارت «در منهاج فردوسیان» در اول هر قاعده‌ی نظری و قانون عملی، موجب ملال خواننده شده و حجم کتاب را بیهوده افزایش می‌دهد. ۵۶۶
…….» اشکال سیزدهم: از سویی ادعا می‌کنید که نظام تربیتی «منهاج فردوسیان» کامل و جامع است ولی از سوی دیگر می‌بینیم که در پاره‌ای مسائل و موضوعات، دارای قاعده یا قانون روشن نیست. ۵۶۷
…….» اشکال چهاردهم: در این برنامه فقط به اصلاح جهات فردی پرداخته شده و از پرداختن به جهات اجتماعی، خبری نیست. ۵۶۷
…….» اشکال پانزدهم: در کتاب «اصول استجماع» مطالبی آمده که سندی از قرآن و روایت ندارد. ۵۶۸
…….» اشکال شانزدهم: در این برنامه، همه چیز به صورت مستقیم و با تصریح بیان شده در حالی که با نسل جدید، نمی‌توان به صراحت سخن گفت و تبلیغ غیر مستقیم، تأثیر بیشتری دارد. ۵۶۹
…….» اشکال هفدهم: امر تربیت باید با تدریج و مدارا همراه باشد در حالی که در منهاج فردوسیان، یک‌باره سه هزار قانون در اختیار جوینده‌ی کمال قرار می‌گیرد تا مراعات نماید. ۵۷۱
…….» اشکال هجدهم: در قواعد تجملی آمده است: «شایسته است اعتقاد داشته باشند» در حالی که برخی از این قواعد، برگرفته از تصریحات قرآن کریم است و «بایسته» است بدان اعتقاد داشت نه «شایسته». ۵۷۱
…….» اشکال نوزدهم: «فردوس» بالاترین مقصد انسان نیست. ۵۷۳
…….» اشکال بیستم: در منهاج فردوسیان، هدف اصلی از آفرینش را رسیدن به فردوس می‌دانند. ۵۷۵
…….» اشکال بیست و یکم: در منهاج فردوسیان، روایات را بدون توجه به رجال آن قبول می‌کنند. ۵۷۶
…….» اشکال بیست و دوم: در قواعد و قوانین این برنامه، اخذ به ظاهر کلمات احادیث طبی شده است. ۵۷۷
…….» اشکال بیست و سوم: اصحاب منهاج فردوسیان، شیعیان افراطی هستند. ۵۷۷
…….» اشکال بیست و چهارم: اصحاب منهاج فردوسیان، منهاج فردوسیان را از تمام کتاب‌های آسمانی و حتی قرآن کریم، بالاتر و تأثیر آن در رسیدن به کمال و سعادت را بیشتر می‌دانند. ۵۷۸
…….» اشکال بیست و پنجم: عمل کردن به تمام قوانین منهاج فردوسیان، جلو زدن از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و ائمه‌ی طاهرین (علیهم‌السلام) است. ۵۷۹
…….» اشکال بیست و ششم: منهاج فردوسیان پیروانش را «از خود راضی» بار می‌آورد، به نحوی که سایر مردم را گمراه و بهائم می‌دانند. ۵۸۰
…….» اشکال بیست و هفتم: مطالبی در منهاج فردوسیان به صورت قاعده‌ی نظری یا قانون عملی آمده که به علت مخالفت با عقل، موجب مسخره کردن است. ۵۸۱
…….» اشکال بیست و هشتم: منهاج فردوسیان فقط تصریحات آیات و روایات است و برای رسیدن به برنامه‌ی کامل و جامع،‌ نیاز به برداشت‌ها نیز هست. پس منهاج فردوسیان به علت نداشتن برداشت، کامل نیست. ۵۸۳
…….» اشکال بیست و نهم: منهاجی شدن، افراد را از جامعه منزوی می‌کند. ۵۸۵
……………» جواب حلّی (موظف به دوری گزیدن از برخی افراد هستیم): ۵۸۵
……………» جواب نقضی (موظف به همنشینی با برخی افراد هستیم): ۶۰۶
…….» اشکال سی‌ام: عمل به «احتیاط»، توهین به تلاش‌های فقهاست. ۶۱۳
…….» اشکال سی و یکم: رایج شدن «احتیاط»، منجر به از بین رفتن نشاط علمی حوزه‌های علمیه ‌می‌شود. ۶۱۴
…….» اشکال سی و دوم: قرآن کریم، باطن دارد ولی در منهاج فردوسیان فقط ظواهرش گرفته شده است. ۶۱۴
…….» اشکال سی و سوم: در «منهاج فردوسیان» دستاوردهای علمی دانشمندان جهان و تجربیات ارزنده‌ی بشر در طول هزاران سال، نادیده گرفته ‌می‌شود. ۶۱۶
…….» اشکال سی و چهارم: توجه زیاد به «عمل» نوعی توهین به مقام شفاعت است. ۶۱۷
…….» اشکال سی و پنجم: اگر رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در فردوس (آخرین درجه‌ی بهشت) باشند، صلوات‌های ما تأثیری در بالا رفتن درجه‌ی آن حضرت نخواهد داشت. ۶۱۸
…….» اشکال سی و ششم: «منهاج فردوسیان» ما را از علوم روز و اوضاع پیرامونمان آگاه نمی‌سازد. ۶۱۹
…….» اشکال سی و هفتم: اگر «فردوس اعلی» مقصد انسان باشد،‌ لازم می‌آید که اشرف به اخس برود و این، نقص است نه کمال. ۶۲۱
…….» اشکال سی و هشتم: با این که امر شده‌ایم که حکمت را از منافق و کافر چینی بگیریم، ولی در منهاج فردوسیان، به بهانه‌ی برائت، به این دستور شرعی، عمل نمی‌کنند. ۶۲۲
…….» اشکال سی و نهم: تبلیغ «منهاج فردوسیان» در مناطقی که شیعه و سنی با هم زندگی می‌کنند، با توجه به «تشیّع نانوشته» موجب تحقیر شیعیان در نزد سنّیان می‌شود. ۶۲۴
…….» اشکال چهلم: «منهاج فردوسیان» موجب ایجاد انشعاب در بین شیعیان شده است. ۶۲۵
…….» اشکال چهل و یکم: افشای اسرار اهل بیت (علیهم‌السلام) ممنوع است، ولی منهاج فردوسیان، این اسرار را فاش می‌سازد. ۶۲۶
…….» اشکال چهل و دوم: قانون‌های منهاج فردوسیان از آسان به مشکل چیده نشده است. ۶۳۲
…….» اشکال چهل و سوم: برخی روایات صحیح السند در کتاب‌های روایی شیعه آمده است ولی به خاطر این که آن کتاب‌ها، جزء منابع منهاج فردوسیان نیست، از آن‌ها استفاده نشده است. ۶۳۶
…….» اشکال چهل و چهارم: بالاترین محبت، باید برای خدا باشد نه بهشت، در صورتی که در منهاج فردوسیان، بر عکس این، تبلیغ می‌شود. ۶۳۶
فصل دهم، در پاسخ به سؤالاتی در باره‌ی حاج فردوسی: ۶۴۰
…….» سؤال اول: چرا اجازه نمی‌دهید شما را به بیشتر از «حاج فردوسی» بخوانند؟ ۶۴۰
…….» سؤال دوم: زمان،‌ مکان و کیفیت دریافت منهاج فردوسیان، چگونه بوده است؟ ۶۴۲
…….» سؤال سوم: چرا بیوگرافی کاملی از خودتان منتشر نمی‌کنید؟ ۶۴۳
…….» سؤال چهارم: چرا استادانتان را معرفی نمی‌کنید؟ ۶۴۴
…….» سؤال پنجم: چرا اصرار بر شکستن آئین‌ها دارید؟ ۶۴۵
……………» تعریف «دین» و «آئین»: ۶۴۵
……………» «دین» و «آئین» در تقابل با یکدیگر است: ۶۴۶
……………» عمل به آئین، پاداش اخروی ندارد: ۶۴۷
……………» عمل به آئین، سرزنش شده است: ۶۴۸
……………» «دین»،‌ یکسان ولی «آئین»، متفاوت است: ۶۴۸
……………» ضرورت جداسازی مرزهای دین از آئین: ۶۴۹
……………» نتیجه‌گیری و جواب: ۶۵۶
…….» سؤال ششم: آیا شما «ولیجه» محسوب می‌شوید؟ ۶۵۷
…….» سؤال هفتم: آیا می‌توان حاج فردوسی را صاحب دکترین دانست؟ ۶۶۲
…….» سؤال هشتم: چرا به منهاجیون و منهاجیات، سلام می‌دهید؟ ۶۶۴
…….» سؤال نهم: چرا در امور سیاسی، دخالت نمی‌کنید؟ ۶۶۵
……………» جهت اول: داشتنِ متولی: ۶۶۵
……………» جهت دوم: لایه لایه بودن سیاست: ۶۶۵
……………» جهت سوم: دورکنندگی بخشی از جامعه: ۶۶۶
فصل یازدهم، در پاسخ به اشکالاتی بر حاج فردوسی:
…….» اشکال اول: «حاج فردوسی» دعوت به خود می‌کند! ۶۶۹
……………» تقاضای القاب از دیگران: ۶۷۰
……………» خودخواندن با القاب غیرواقعی: ۶۷۰
……………» ادعای اتصال به غیب: ۶۷۰
……………» نتیجه‌گیری: ۶۷۱
…….» اشکال دوم: حاج فردوسی می‌خواهد به ثروت و قدرت برسد! ۶۷۲
…….» اشکال سوم: حاج فردوسی در صدد مریدپروری و مریدبازی است. ۶۷۳
…….» اشکال چهارم: حاج فردوسی «اجازه‌ی اجتهاد» ندارد! ۶۷۶
…….» اشکال پنجم: حاج فردوسی به دنبال جریان‌سازی است! ۶۷۷
…….» اشکال ششم: حاج فردوسی پرورش‌دهنده‌ی نسلی بی‌تفاوت است! ۶۷۹
…….» اشکال هفتم: حاج فردوسی بدون ملاحظه است! ۶۸۳
…….» اشکال هشتم: حاج فردوسی «اجازه‌ی روایت» ندارد! ۶۸۶
…….» اشکال نهم: حاج فردوسی، زیاد در دسترس است! ۶۸۸
…….» اشکال دهم: حاج فردوسی، عکس و فیلم خود را منتشر می‌کند تا مشهور شود! ۶۸۸
…….» اشکال یازدهم: حاج فردوسی از مخالفان خود با الفاظ توهین‌آمیز یاد می‌کند. ۶۸۹
فصل دوازدهم، در معرفی آثار مکتوب منهاج فردوسیان ۶۹۶
…….» آشنایی با منهاج فردوسیان (کتاب حاضر): ۶۹۶
…….» استاد کامل در منهاج فردوسیان: ۶۹۶
…….» استنهاجاتی بر مبنای منهاج فردوسیان: ۶۹۷
…….» اصول احتیاط منهاج فردوسیان: ۶۹۷
…….» اصول استجماع منهاج فردوسیان: ۶۹۷
…….» اصول تبلیغ منهاج فردوسیان: ۶۹۸
…….» اصول رهبری منهاج فردوسیان: ۶۹۸
…….» اصول کتابت قرآن: ۶۹۸
…….» بهشت و جهنم در منهاج فردوسیان: ۶۹۸
…….» رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان: ۶۹۹
…….» صدها بهانه برای گریستن: ۶۹۹
…….» عمل در منهاج فردوسیان: ۷۰۰
…….» فرقه‌ی منهاج فردوسیان: ۷۰۰
…….» اصول کتابت رسم الحاج: ۷۰۰
…….» مجموعه‌ی قواعد نظری منهاج فردوسیان: ۷۰۱
…….» مجموعه‌ی قوانین عملی منهاج فردوسیان: ۷۰۱
…….» مفاهیم راهبردی در منهاج فردوسیان: ۷۰۲
…….» مکاتباتی بر مبنای منهاج فردوسیان: ۷۰۲
…….» منابع منهاج فردوسیان: ۷۰۳
…….» مواعظ استادان منهاج فردوسیان: ۷۰۳
…….» موسیقی در منهاج فردوسیان: ۷۰۳
…….» نقدهایی بر مبنای منهاج فردوسیان: ۷۰۴
…….» نقدهایی بر منهاج فردوسیان: ۷۰۴
خاتمه ۷۰۶
…….» جدول محاسبه‌ی قانون‌های منهاج فردوسیان ۷۰۸
…….» نقشه‌ی گرافیکی منهاج فردوسیان ۷۰۹

کلمات کلیدی: , , , ,

54

 
 
 
23 نویسندگان
31 پاسخ‌ها
1 دنبال کنندگان
 
مرتب کردن بر اساس بیشترین بازخورد
مرتب کردن بر اساس داغ‌ترین دیدگاه
9 نویسندگان برتر
  مشترک شوید  
اشتراک برای:
جواد نعمتی

سلام
۱. نهایت سیر با روش پیشنهادی منهاج چیست؟
۲. در این دنیا نشانه ای مبنی بر وصول به نهایت سیر هست یا همه عواید در آخرت بدست میآد.
۳. اون ۱۰ مرحله سیر منهاجیان در کدام کتاب توضیح داده شده؟ همون که در مرحله دومش باید مطلقا از موسیقی مصنوعی اجتناب بشه؟
۴. برای شروع فقط کتابها رو بخونم کافیه یا در تهران کسی هست که باهاش مشورت بشه کرد؟
با تشکر

ناشناس

سلام علیکم به افراد

اقایون وخانوم های محترم بنده حدود شش سالی هست که تفکرم به برنامه منهاج فردوسیان تغییر کرده صحبت اصلیم بابت ازدواج هست بنده دنبال خانومی میگردم که اصول وعقایدش اگر منهاجی باشد که خیلی عالی ولی اگر مذهبی در حد واجب حرام رعایت شود وپوشش مناسب وچهره آراسته خوبی داشته باشه اونم عالیه اگر هست به این آیدی در تلگرام پیام دهد تا ان شا الله با هم صحبت کنیم و آشنا شویم
ممنون ومتشکر

ایدی بنده
GALBSAFF@

Hamed

مگه بقیه کافرن که همسر شما باید منهاجی باشه ؟؟

ناشناس

سلام
مطمئن باشید خانم مذهبی و مومن و باشخصیت هیچوقت به مرد غریبه و نامحرم و مجهول الهویه پیام نمیده و اگر پیام بده از نظر من خانم مومنی نیست.

زینب خادمی

سلام تشکر از حضرت حاج فردوسی بسیار مقاله ی خوبی بود یعنی از این جهت میگم خوب بود که تمام اونچه که باید در یک کتاب از سوی منهاج فردوسیان وجود داشته باشه رو شما مطرح کردید و گفتید که در این کتاب موجود هست و این واقعا عالیه و من اگر بتونم کتاب رو حتما خریداری میکنم تا بتونم از محتوای زیبای اون استفاده بکنم. در نهایت هم از همه ی عزیزانی که در مورد کتاب نظر دادن و بیشتر توضیح دادن متشکرم و اجر اونها انشالله با خداوند تبارک و تعالی باشه. پیروز و موفق باشید

حمید خاوری

سلام خدمت حضرت حاج فردوسی داخل متن گفتید که بر شما اشکالاتی گرفته شده میشه بفرمایید که دقیقا این اشکلات چیه؟ من فکرمیکنم منظور از اشکالات همون اشکالات در کار هستند که مثلا حضرت حاج فردوسی مسیر نادرست رو دارن میرن یا حضرت حاج فردوسی مسیری که میرن فلان موانع در اون وجود داره و … آیا منظور همین هست؟ لطفا اگر این هست به شکل مقاله هم این موضوع رو مطرح کنید که خیلی از افرادی که نمیتونن کتاب رو تهیه کنن حالا به دلایل مختلف بتونن حداقل مقاله رو بخونن و در این باره اطلاعاتی رو به دست بیارن.

فیضی

سلام من هم فکر میکنم که منظور از اشکلات همون مسائل بود البته حضرت حاج فردوسی فکر میکنم اگر کمی بازتر این موضوع رو مطرح می کردند خیلی بهتر بوداما حالا که این کار رو نکردند ما در این باره بحث میکنیم و به یک نتیجه گیری درست میرسیم البته از نظر خودمون درست و امیدوارم که همون نتیجه ای باشه که منظور حضرت حاج فردوسی بوده و از مدیر پایگاه و این وب سایت هم خواهش میکنم اگر در این باره اطلاعاتی دارن اون رو در اختیار ما منهاجیان قرار بدن از همه ی عزیزان متشکرم.

پور اکبری

سلام در این کتاب میان و در مورد اشکلاتی که بر ایشون گرفته شده صحبت میکنن من که نمیدونم دقیقا اون اشکلات چی هستن چون راستش تا به حال دنبال اونها نگشتم بس که زیبایی مسیر من رو سرگرم خودش کرده بود اما حالا که میگن اشکالاتی گرفته شده فکر میکنم از سمت همون هایی باشه که مثلا میگن منهاج فردوسیان یک فرقه هست چون این حرفشون بدون مدرک موثق و معتبر هست و هیچ اعتباری نداره پس به این حرفشون هم نباید زیاد اعتبار داد و چاره کار همون بی توجهی هست به نظر من.

زهرا

سلام اگر بی توجهی کنیم تعداد این اشکلاتی که میگیرن روز به روز بیشتر میشه و واقعا برخی از افراد فکر میکنند که واقعا اونها درست میگن پس به نظر من اگر حضرت حاج فردوسی واکنش نشون بدن به این مسئله و پاسخ این افراد رو بدن برای همیشه از این تهمت ها و اشکالاتی که بر منهاج فردوسیان یا حضرت حاج فردوسی رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت میگیرن راحت میشن و همینطور خیلی از افراد پرده ی ابهامات از جلو چشمشون برداشته میشه و به سمت منهاج فردوسیان قدم بر میدارن.

سمیه

سلا به شما دوست عزیز من تا حدودی با شما موافقم اما این رو بدونید همین که ما به اونها توجه کنیم همین توجه چیزی هست که اونها میخوان و این باعث میشه که بیشتر بر روی صحبت خودشون پا فشاری کنن ما یعنی حضرت حاج فردوسی و منهاج فردوسیان خوبه که پاسخ بدیم به این اشکلاتی که میگیرن اما بهتر اینکه توجه خودمون رو بزاریم بر روی هدفمون و از روی این اشخاص برداریم به این صورت هست که میتونیم واقعا به کمال وسعادت دست پیدا کنیم وگرنه مدام بیایم و بگیم که اون چی گفت و فلانی چی گفت به نتیجه ی خوبی نمیرسیم.

خرم دل

سلام بله دقیقا و در یک پوستر در داخل مقالات حضرت حاج فردوسی که مقاله ای بود که پوستر هایی رو گذاشته بودن برای انتشار در فضای مجازی و … نوشته بودن که منهاج فردوسیان از هوای پاک هم مهمتره واقعا ما باید به این برسیم که چرا حضرت حاج فردوسی اون رو حتی ازهوای پاکی که زندگی ما به اون وابسته هست مهم تر دونستن در هر جهت که منهاج فردوسیان طراوت تازه ای در زندگی هر کسی میبخشه و امیدوارم چه من و چه شماو چه هر کس دیگه این طراوت رو در زندگیش به وجود بیاره.

سهراب معظمی

سلام بهترین دعایی بود که شما کردید و امیدوارم که همه ی ما این طراوت و تازگی رو در زندگیمون حفظ کنیم و وای بر حال کسایی که میخوان در همون حال قبلی خودشون بمون در صورت که میدونن مرحله ی قبلی اونها فقط اونها رو از مسیر باز میداره و باعث میشه که اونها نتونن رشد و پیشرفتی داشته باشن در این مسیر به هر حال برای همه آرزوی خوشبختی و کمال رو دارم که هدف حضرت حاج فردوسی هم رسیدن به اونه یعنی سعادت و کمال و امیدوارم که همه ی شما عزیزان به اون دست پیدا کنید.

حامد پهلوانی

سلام منهاج فردوسیان خیلی باعث کمک کردن به انسان ها میشه و باعث بهبودی زندگی انسان ها میشه و نکاتی که حضرت حاج فردوسی در این کتاب بیان کردن خیلی میتونه به ما آدما کمک کنه که یک انسان واقعی بشیم واز هر چی پلیدی هست دوری کنیم زندگی ما در سه دسته خلاصه میشه یکی مرحله بشر بودن هست یکی مرحله ی آدم بودن هست و یکی هم مرحله ی انسان بودن هست امیدوارم که همه ی ما بتونیم از طریق یک برنامه ی کامل و درست به مرحله ی انسانیت دست پیدا کنیم.

فاطمه قائمی

سلام چه کلام زیبایی و چقدر قشنگ این موضوع رو به منهاج فردوسیان ربط دادید کاملا با مشا موافقم آدم اگر میخواد واقعا به درجه ی انسانیت برسه به نظر من که منهاج فردوسیان خیلی خیلی می تونه به اون کمک کنه واین صحبت ها فکر نمیکنم که اغراق آمیز باشه چون سعادت و کمال انسان در مسیر رسیدن به خداوند نهفته هست و انسانی که وارد منهاج فردوسیان بشه به نظر فکر میکنم که در مسیر خداوند هم قرار گرفته به همین جهت این مسئله خیلی مهم هست در زندگی هر انسانی.

حسنی

سلام منهاج فردوسیان مسیری هست که به همه خیر و خوبی رو نشون میده و میگه که اگر میخوان به خیر و خوبی دست پیدا کنید مثلا از این راه وارد بشید یا فلان کار ها رو انجام بدید و به صورت کامل یک برنامه ی کلی هست که باعث میشه انسان به سوی کمال و سعادت قدم برداره و در اون اورد بشه درهر جهت که من با منهاج فردوسیان خیلی خوشحالم و باعث شده که خیلی از کمک ها به من بشه و از همین جهت از حضرت حاج فردوسی و همچنین دست اندرکاران این وب سایت متشکرم.

سامان

سلام به همه به نظر من شناختن منهاج فردوسیان از طریق همین کتاب ها امکان پذیره و ما نباید به دنبال منابع دیگه ای باشیم زمانی که این کتاب ها وجود داره به نظرم و خوبی این کتاب ها اینه که چندین و چند صفحه هست که میشه ساعت ها اونها رو مطالعه کرد و ازمطالعه ی اونها لذت برد و مسیر معنوی و خدایی رو بیبشتر شناخت درهر صورت که بهتون میگن که دوستان من اگر واقعا قصدتون منهاجی شدن هست حتما کتاب های حضرت حاج فردوسی رو تهیه کنید و بخونید و اینکه اصلا به قیمت نگاه نکنید یک کتاب ارزشی که برای زندگی آدم می آفرینه چندین و چند برابر اون مبلغی هست که برای کتاب می پردازید.

محسن کاری

سلام من منهاج فردوسیان رو قبول دارم و کاملا به اون اطمینان دارم اما با این حال به نظر شما باز هم باید این کتاب رو بخونم؟ چون میگم که به یقین رسیدم در موردش فکر میکنم و باعث شده که مثلا اتفاقات خوبی در زندگی من رخ بده اما همین رو نمیدونم که این میزان از اطلاعات من در مورد منهاج فردوسیان کافیه یا نه باید کتاب های حضرت حاج فردوسی رهبر معنوی ما به سوی کمال و سعادت رو هم بخونم تا بتونم بیشتر با منهاج فردوسیان آشنا بشم؟

حسین خدایی

سلام قطعا که پیشنهاد من به شما اینه که کتاب ها رو تهیه کنید این که میگید اطمینان دارم شاید زبونی باشه و واقعا از درون نسبت به اون اعتماد و اطمینانی نداشته باشید چون ذهن و باورهای اون از طریق اجداد ما نقل شده به ما و ممکن یک باور خلاف منهاج فردوسیان باشه پس نمیشه که به یک باره اون رو از بین برد و باید واقعا خودتون رو امتحان کنید که ببینید آیا این که میگید اطمینان دارید واقعا اطمینانه وجود داره یا نه فقط از سر احساس هست!

شهریار فدائی

سلام اینکه شما گفتید فکر میکنم که در مورد مطالب اون به یقین رسیدم یعنی اینکه باید بیشتر روی خودتون کار کنیم که دیگه نگید فکر میکنم بلکه با اعتماد و اطمینان صد در صد صحبت کنید حالا صد در صد هم که نه ولی بتونید نسبت به حرف هاتون اطمینان کافی رو داشته باشید نسبت به منهاج فردوسیان و هیچ وقت یک اندازه مطلب دونستن در مرود یک مسئله کافی نیست و شما هر چقدر که بیشتر بدونید بیشتر به دست میارید پس خوندن کتاب های حضرت حاج فردوسی به خصوص این کتاب خالی از لطف نیست.

پوریا

سلام بله که حتما باید بخونید شما با کمی اطلاعات که نمی تونید در مورد مسیر به این بزرگی یعنی منهاج فردوسیان اطلاعات به دست بیارید یا در اون قدم بزارید هر چقدر بیشتر بدونید موانع مسیر برای شما خب کمتر میشه پس پیشنهاد میکنم بهتون که حتما منهاج فردوسیان و هر چه منبع در مورد اون هست رو مطالعه کنیدو البته که چطوری درست بودن و مورد تایید بودن یک منبع هم توسط رهبر معنوی ما به سوی کمال و سعادت یعنی حضرت حاج فردوسی نوشته شده و به صورت یک مقاله در سطح اینترنت منتشر شده.

مرشد زاده

سلام هرگز با اطمینان صحبت نکنید چون وقتی می بینید که نمی تونید مثلا در مورد یک مسئله در منهاج فردوسیان تصمیم بگیرید یا بدونید که اون درسته یا نه خودتون بیشتر از همه ضربه میخورید چون در مورد اون اطلاعاتی نداشتید در صورتی که در قبل فکر می کردید دارید و الان که زمان استفاده از اون اطلاعات رسیده به این نتیجه رسیدید که اونها رو نمی دونستید پس حتما این کتاب ها رو به نظرم تهیه کنید و بخونید اگر میخواین که با منهاج فردوسیان بیشتر آشنا بشید.

نسیم

سلام در مورد گزینه ی دومی که گفتید مثلا بعضیا ممکنه شباهت هایی بین دسته هایی با منهاج فردوسیان ببینند و اون رو با اونها اشتباه بگیرند این خیلی خوبه که توضیح داده میشه چون برخی واقعا در این مورد اطلاعاتی ندارند و اینکه شما این اطلاعات رو داخل این کتاب در اختیار اونها میزارید واقعا عالیه وروی صحبتم با کسایی هست که میگن منهاج فردوسیان نمیدونم یک فرقه هست یا منهاج فردوسیان در سایه کارهاش رو میکنه لطفا این کتاب رو بخونید تا متوجه بشید که فرق منهاج فردوسیان با اونها چیه!!

عبدالله پور احد

سلام خوندن این کتاب قطعا خیلی می تونه به افراد کمک کنه به شرطی که واقعا افراد خودشون بخوان اما برخی دیگه واقعا میخوان ایراد بگیرن میگن شخصی که خوابه رو میشه از خواب بیدار کرد اما شخصی که خودشو زده به خواب رو هرگز و کسی که هیچ وقت نمی خواد این رو بفهمه و فقط می خواد که عیب بگیره یا منهاج فردوسیان رو با مابقی دسته ها مقایسه کنه و بگه که این با اونها هیچ تفاوتی نداره یا منهاج فردوسیان رو من قبول ندارم واقعا باهاش هیچ کاری نمیشه کرد مگر بی توجهی

رحیم

سلام من هم با کامنت شما خیلی موافقم حالا خوب شد که حضرت حاج فردوسی داخل این کتاب این توضیحات رو دادن و کسانی که میخوان به واقعیت برسن می تونن این کتاب رو بخرن اما واقعا کسایی که ایراد میگیرن و به قول شما خودشون رو زدن به خواب باید بهشون بی توجهی کرد چون توجه تنها چیزی هست که اونها میخوان و میخوان که با اینکارشون توجهات رو به سمت خودشون برگردونن که مثلا این چقدر متفاوته یا همچین مسائلی اما ما که این رو می دونیم نباید به اونها بها بدیم وگرنه بدتر هم میشن.

کمالی

سلام توجه به این افراد فقط باعث میشه که ما از مسیرمون عقب بمونیم چقدر خوب شد که حضرت حاج فردوسی چنین کتابی رو منتشر کردند چون باعث میشه که باور های ما نسبت به منهاج فردوسیان قوی تر بشه و هیچگاه فریب افراد توجه طلبی که می خوان با متفاوت نشون دادن خودشون توجهات رو به سمت خودشون برگردونن نخوریم و واقعا توجه به این افراد یعنی دادن چیزی که اونها خواهانش هستند طرف به زبون که نمیتونه بگه آی مردم به منم توجه کنید با این کار ها سعی داره که این کار رو انجام بده یعنی بگه که منم هستم من رو هم ببینید.

عباس محسنیان

چقدر جالب توضیح دادید واقعا با این کارتون خیلی این گونه افراد رو پایین آورید و باید هم در موردشون این طور صحبت بشه تا بیان و بخونن و متوجه بشن که ما میدونیم که اونها برای چی این کار رو میکنن و مسیری که کاملا بر حق هست رو نمیشه ازش ایراد گرفت و اگر اونها میخوان توجه بندگاه و مخلوقات رو به خودشون جلب کنن می تونن این کار رو انجام بدن وبه این کارشون ادامه بدن اما اگر میخوان که توجه خدا یا خالق و به خودشون جلب کنن پیشنهاد می دم بهشون که بیان و منهاجی بشن قطعا ثمرات نیکویی در این مسیر برای اونها وجود خواهد داشت.

اکبر

سلام به منهاج فردوسیان چقدر خوشحالم که باز هم یک اثر دیگه از حضرت حاج فردوسی انتشار یافت امیدوارم که در پناه خداوند حضرت حاج فردوسی عزیز به هر آنچه که میخواین دست پیدا کنید تلاش شما در مسیر خدواند منهاج فردوسیان بی نظیر و این مبلغی که برای کتاب گذاشته شده به نظرم کم هست در برابر زحمات شما و به چشم نمیاد و ما با پرداخت اون نه این که حق الزحمت به شما بدیم البته که کاملا حق شماست بلکه به شکل یک تشکر ساده و ناقابل از شما هست به پاس زحماتی که می کشید.

کاظمی

سلام بله دقیقا و خیلی ها مثلا میان و در مورد قیمت ها میگن که آره باید نمیدونم رایگان منتشر بشه، باید رایگان به دست ما برسه و … اول اینکه انسان ها قدر چیز رایگان رو فکر نکنم زیاد بدونن این یک مسئله و مسئله ی دوم این هست که به چه دلیلی رایگان باشه زمانی که ایشون از وقت خودشون گذشتن که این مطالب رو یاد بگیرین و تحقیق کردن و نتایج تحقیقات خودشون رو با ما به اشتراک میزارن و این ها همشون زحمت برده شده و همینطور نیست که ایشون دست به قلم شده باشن و مطالب پشت سر هم همینطور بیاد.

مرتضی خزائی

سلام به شما در مورد سئوالاتی که در منزله منهاج فردوسیان پرسیده شده کاش حداقل اون سئوال ها رو ذکر میکردید که چه سئوال هایی هستند که ما بدونیم به چه سئوالاتی پاسخ داده میشه که اگر مثلا مشکل ما هم همون سئوال بود با خوندن کتاب اون مشکل برطرف بشه و اون سئوال ما پاسخ داده بشه قطعا به نظر من به این شکل بهتر بودو بهتر میتونست تاثیر گذار باشه البته نه اینکه الان تاثیر گذار نیست نه منظور بنده این نیست بلکه می تونستیم بهتر بدونیم که در محتوای کتاب چی هست و به چه سئوالاتی پاسخ داده میشه.

فرزانه محبی

سلام بزرگوار فهرست این کتاب در همین مقاله گنجانده شده که شما می تونید اون رو دانلود کنید و از محتوای اون استفاده کنید قطعا می تونه پاسخ شما رو بده فکر میکنم در این زمینه و سئولات خیلی مشخص هستند اگر بخش کامنت ها رو بخونید شاید در مورد اونها اطلاعتی به دست بیارید که مثلا آره چه مدل سئوالاتی پرسیده میشه مثلا اینکه منهاج فردوسیان یک فرقه هست یا نه خیلی سئوالا شده بود که البته حضرت حاج فردوسی پاسخ اون سئوال رو به شکل مقاله قرار دادند در وب سایت اما سئوالاتی به نظرم از این دست پرسیده میشه

شاهین اکبری

سلام بله من هم فکر میکنم که سئوالات از همین قبیل هستند مثلا سئوالاتی مثل همین که چرا منهاج فردوسیان در سایه حرکت میکنه که این کاملا اشتباه بود و حضرت حاج فردوسی داخل مقاله در موردش توضیح دادن واین رو برای منهاجیان روشن ساختند اما برای برخی روشن نیست هنوز یا نمی تونن کامل درک کنند که به نظر گرفتن این کتاب و مطالعه ی اون میتونه به این افراد کمک خیلی زیادی بکنه در هر صورت که به نظر من به خیلی از سئوالات داخل این کتاب پاسخ داده شده فکر میکنم.

منهاجی

سلام تنها که سئوالات نیستند خیلی از موارد دیگه ای بود که حضرت حاج فردوسی ذکر کردند اونها رو داخل همین مقاله و به نظر من هیچکدومشون برتری از هم ندارن چون همه به یک اندازه مهم هستند اما چون سئوالات چیزهایی هستند که ذهن منهاجیان رو به خودشون مشغول کردند پاسخ به اونها اهمیت بسیار زیادی داره به نظرم و امیدوارم که پاسخ ها در حد چند خط نباشه بلکه توضیحات کامل باشه تا شخص بتونه به صورت کامل و درست مطلب رو درک کنه و امیدوارم که بتونه مشکلش رو حل کنه.

شکوفه اسدی

سلام به شما خب اگر پاسخ در چند خط داده بشه هم کوتاه تر هست و هم حصوله ی مخطاب سر نمیره و البته که مهم این هست که منظور رسونده بشه و اگر هر چه کوتاه تر بشه به نظر من بهتره و اینکه زمانی که توضیح دیگه ای وجود نداره و در چند خط توضیحات داده میشه دیگه این رو که نمیشه کاری کرد به همین جهت نباید زیاد روی این مسئله مانور داد و بر روی اون تاکید داشته چرا که اگر اینطوری باشه مثلا قران یک آیه میاره و مفسران چندین و چند صفحه برای اون توضیح میدن اما باز هم نمیتونن به روشنی اون آیه یک مسئله رو بفهمونن پس این نشون میده که زیاد بودن یک مطلب مهم نیست بلکه کیفیت اون مهمه.

محمد علی

سلام به شما منظور این بزگوار به نظرم این بود چون همونطور که ذکر کردن که شخص بتونه کامل متوجه بشه حالا در چند خط میخواد باشه یا چند صفحه بالاخره منظور رسونده بشه حالا به هر شکلی هست و به نظر من کسی که میخواد منهاجی بشه و کسی که میخواد به کمال و سعادت برسه هرگز چند خط یا چند صفحه برای اون معنی نداره چون اون اشتیاق بسیار بالایی داره به همین جهت نمیشه از این منظر نگاه کرد که فرد مثلا خسته میشه یا هر مسئله ی دیگه ای چون برای اون خستگی در این راه نباید معنی داشته باشه.

احمد

سلام به حضرت حاج فردوسی واقعا وجود چنین کتابی لازم بود که برخی از افرادی که تازه وارد منهاج فردوسیان شدند و در مورد اون اطلاعاتی ندارند و حتی افرادی که از گذشته ی خیلی دور در منهاج فردوسیان بوده اند اما در اونها شبهاتی بوده که هنوز رفع نشده به واسطه ی این کتاب احتمال خیلی قوی ای هست که این شبهات برطرف بشه یا برای افرادی که میخوان با منهاج فردوسیان آشنایی پیدا کنن این آشنایی به وجود بیاد و چون از کلام شما و نوشته شما هست قطعا مخاطب میتونه اعتماد بیشتری به اون کنه.

ابراهیم ساعدی

سلام خدمت حضرت حاج فردوسی قطعا این مجموعه و این کتاب خیلی می تونه به همه ی منهاجی فردوسیان کمک کنه تا در مورد اون به روشنی و واضحیت کافی دست پیدا کنند و دره ر صورت میخوام این رو بیان کنم که منهاج فردوسیان یک برنامه تربتی هست که به انسان ها کمک میکنه مسیر کمال و سعادت رو پیدا کنن و از حضرت حاج فردوسی متشکرم که با انتشار و به اشتراک گذاشتن این کتاب ها و بخشی از اونها به شکل مقاله این مسیر یعنی مسیر کمال و سعادت رو به ما نشون میدن و باعث میشن که ما در اون مسیر قدم بزاریم. از شما نهایت سپاس گذاری رو به جا میارم.

[…] اصحاب منهاج فردوسیان، درجاتی برشمرده‌ایم که در کتاب «آشنایی با منهاج فردوسیان» به تفصیل، بیان شده است. امید رسیدن به درجه‌ی سابقون، […]

معصومه

سلام

در پاسخ به خانم فاطمه داوری که در مورد “منهاج” توضیح خواسته بودن، من لغت نامه ها رو نگاه کردم، در مورد این کلمه اومده:

منهاج . [ م ِ ] (ع اِ) به معنی منهج . (منتهی الارب ). راه روشن . (ترجمان القرآن ). راه گشاده . (آنندراج ). راه راست و گشاده . (غیاث ). راه فراخ . ج ، مناهیج . (مهذب الأسماء). راه روشن و پیدا. (دهار). راه پیدا و گشاده . ج ، مناهیج .(ناظم الاطباء). طریق واضح . (اقرب الموارد). طریق واضح . راه پیدا و گشاده . نهج . منهج . راه فراخ . راه دین . ج ، مناهج . (یادداشت مرحوم دهخدا) : لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجاً. (قرآن 48/5). … و قصد علی منهاج سلفه الصالح . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 299).
جاه را صدر تو منظورترین پیشگه است
جود را بزم تو مشهورترین منهاج است .
مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص 60).
اصحاب اطراف بر منهاج عبودیت و به التزام حمل و اتاوت و اقامت رسوم خدمت استادگی نمودند.(ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 46). بر آن منهاج که فرمان بود پیش گرفت . (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ایضاً ص 68). و بر منهاج حکمت و قضیت دین مستقیم . (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ایضاً ص 274).
کار و باری کت رسد وقت شکست
اندر آن اقبال و منهاج ره است .

مولوی .

وحشتت همچون موکل می کشد
که بجوی ای ضال منهاج رشد.

مولوی

بنابر این منهاج در اصل به معنای راه و روش آشکار و روشن هستش که از نظر خیلی از عرفا همون راه اهل بیته. ان شاالله که در مسیر و منهاج اهل بیت باشیم و در سلوکی خالص و ناب با پیروی از دستورات ایشان به لقای الهی برسیم.

فاطمه داوری

اگر میشه درباره ریشه کلمه منهاج توضیح دهید با تشکر

پریسا حامدی

سلام خانم داوری عزیز یکی از دوستان زحمت کشیدن و پاسخ شما رو دادن اما این رو من میخوام عرض کنم که شما با خوندن مقالات این وب سایت متوجه این موضوع میشید و حتی اگر لغت نامه رو داخل گوگل سرچ کنید فکر میکنم لغت نامه های آنلاین خیلی زیادی بالا بیان که شما میتونید واژه مورد نظرتون رو در اونها سرچ کنید و معنی اون رو پیدا کنید در هر صورت که آشنا شدن با واژه ی منهاج خیلی هم سخن نیست و شما با کمی تحقیق در سطح اینترنت می تونید به معنی اون دست پیدا کنید.

گودرزی

سلام خدمت شما واقعا شما کار درستی کردید که سئوال خودتون رو ذکر کردید در پایین همین صفحه دوستان در مورد موضوعی بحث می کردند و اون این بود که خیلی از افراد سئوالاتی رو دارند که نمیان ذکر کنند و همین مسئله باعث میشه که تا همیشه برای اونها این مسئله به شکل سئوال باقی بمونه اما شمایی که میاین و مشکلتون رو مطرح میکنید و مسئله ی مورد نظرتون رو ذکر میکنید واقعا کار عالی ای انجام میدید چون هم جوابش رو دریافت میکنید هم از راهنمایی های بیشتری برخوردار میشید.

سعیدی

عالی

سعیدیاوری

چقدر خوب که اشکالات رو توضیح دادید و یکسری تردید ها را بر طرف کردید

محسن احمدی

متن روان و ملموس بود ممنون

ناصر

سلام خدمت شما آقای احمدی بزرگوار بله کاملا واضح وروان بود منتهی یکی از دوستان هم نوشته بود که سنگین بود که به نظر من اگر ایشون دوباره مقاله رو مطالعه کنند میتونن متوجه بشن و البته برای کسایی هم که با منهاج فردوسیان آشنایی ندارن ممکنه کمی سنگین باشه پس اونها هم اگر مقالات اولیه ی وب سایت رو بخونن و کم کم بخوان همه ی مقالات رو دور کنن و بخونن برای اونها هم مشکلی نخواهد داشت فکر میکنم و به راحتی می تونن پیشرفت کنند در این زمینه و منظور مقالات و هدف اونها رو بشناسن.

حبیب

سلام به شما برای منکه بعضی از کلمات مثلا مقالاتی که در اون از واژه صوفی و … استفاده شده کمی گنگ هست یا کلا مبهم هست و متوجه نمیشم اما واقعا مقالات این چنینی یا مقالاتی که مثلا در باب حوری های بهشتی نوشته شده بود یا این چنین مقالاتی خیلی قابل هضم تر هست چون وازگانی که در اونها به کار برده شده سخت نیست و به راحتی فرد متوجه میشه و باید حق بدیم به کسایی که متوجه نمیشن و ماهایی که مثلا یک مقاله رو متوجه شدیم به نوعی وظیفه هم داریم که به برادر یا خواهر دینی خودمون کمک کنیم و برای اون منظور مقاله رو توضیح بدیم.

قاسم

روان و زیبا

سینا

یک مقدار مطالب سنگین است و ملموس نیست

سعیدی

سلام خدمت آقا سینای عزیز می خوام ازتون درخواست کنم که اگر میشه لطفا دقیقا بگید که کجای متن رو متوجه نشدید و کجای مقاله رو نفهمیدید که اگر امکانش هست هم من و هم سایر منهاجیان محترم بتونیم بهتون کمک کنیم این فضا مهیا شده که ما با هم در تعامل باشیم و اگر مشکلی برامون پیش اومد یا چیزی رو نفهمیدیم اون رو با مابقی افراد در میون بزاریم و بتونیم مشکل خودمون رو حل کنیم پس ازتون خواهش میکنم که اگر مسئله ای ذهنتون رو درگیر کرد حتما اون رو با سایر دوستان در میون بزارید مطمئنا پاسخ های خیلی خوبی دریافت خواهید کرد.

شایسته

سلام بله منم با شما موافقم اگر در بخش کامنت ها افراد شرکت کنند و سئوالات خودشون رو بپرسند خیلی می تونه این موضوع به اونها کمک کنه تا مسیر درست رو بشناسن و به سمت اون حرکت کنن خب یکی که میاد و مقاله رو میخونه فقط برای خودش میخونه و ممکنه خیلی برداشت ها داشته باشه که صحیح نباشه اما زمانی که اون رو با بقیه در میون میزاره و برداشت خودش رو از مقاله ذکر میکنه بقیه هم میتونن به اون کمک کنن و بگن که مثلا کجای دیدگاهش اشتباهه کجاش درسته نظر اونها چیه و …

نازنین زهرا

سلام متاسفانه خیلی از افراد به این شکل عمل می کنند که واقعا نباید به این صورت باشه بعضی از ما روزانه قالب بر چند صد پیام داخل فضاهای مجازی میفرستیم و با دوستانمون به قول امروزی ها چت می کنیم در صورتی که اگر یک مقدار از همون زمان رو در اینجا صرف کنیم و سئوالاتی که برامون پیش اومده رو مطرح کنیم علاوه بر پاسخ هایی که در مورد سئوامون دریافت میکنیم وقتمون هم بیهوده از بین نمیره و میدونیم که برای یک چیزی که هم به درد دنیای ما میخوره و هم به درد آخرت ما میخوره تلاش کردیم.

ناهید

سلام چه زیبا فرمودید واقعا اگر به این شکل بره دیگه کشور ایران سرانه مطالعاتش دو دقیقه (؟) نخواهد بود و خیلی پیشرفت میکنه چون همین که ما برای یک سئوال دینی مثلا وقت بزاریم و یک مقاله بخونیم و سئوالات خودمون رو در مورد اون ذکر کنیم یعنی در حال مطالعه هستیم و حتما لازم نیست که یک کتاب باشه که بگیم من دارم مطالعه می کنم در هر جهت این موضوع خیلی میتونه به ما کمک کنه به خصوص برای افرادی که سئوالات زیادی در ذهنشون داره میتونن اون سئوالات رو در همین جا بپرسن.

مسعود جهرمی

سلام بسیار عالی بود. استفاده کردم

fa فارسی
X