۲۳ شهریور

نظری به مَهرُ السُّنه

سؤال: در زمان ما، مقدار «مَهرُ السُّنَّه» چقدر است و چگونه محاسبه می‌شود؟

جواب: در مورد مهر السنه، سه نکته به نظر می‌رسد که باید مورد توجه قرار گیرد، که عبارتند از:
۱. میزان آن بر طبق مشهور، پانصد درهم نقره و معادل حدود ۱۲۵۰ گرم است.
۲. با توجه به نسبتِ بین نقره و طلا در صدر اسلام که بنا بر مشهور، ده به یک یا بر طبق برخی اسناد، هفت به یک یا هشت به یک بوده، می‌توان نتیجه گرفت که این مقدار، حدود پنجاه تا هفتاد مثقال طلاست.
۳. از همه مهمتر، مهر السنه، در صورتی که با اسناد معتبر، ثابت شود، «فعل استاد» است و در نزد ما به پیروی از جمهور فقهای امامیه که «فعل معصوم» را دال بر استحباب نمی‌دانند، مستحب نیست.

موفق باشید
حاج فردوسی

کلمات کلیدی: , ,

 
 
 
  مشترک شوید  
اشتراک برای:
fa فارسی
X